Voorwaarden Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

We leggen uit aan welke voorwaarden je moet beantwoorden om recht te krijgen van VDAB op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

VOP van 2 jaar

Je komt in aanmerking voor een VOP van 2 jaar als je aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt of had een kwaadaardige tumorale aandoening, volgt of volgde een therapie en ondervindt er in de twee jaar erna nog hinder van.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid een tijdelijke erkenning op de zelfredzaamheidschaal volwassenen van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Je komt tijdelijk in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
 • Je ontvangt kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap, of je ontvangt zorgtoeslag voor specifieke zorgbehoeften.
 • Je volgt onderwijs in een BUSO-richting.
 • Je hebt nood aan een knie- of heupprothese maar dit is om medische redenen uitgesteld.
 • Je wordt behandeld voor een depressie.
 • Je wordt behandeld voor een aanpassingsstoornis.
 • Je wordt behandeld voor een neurotische of stressgebonden stoornis.
 • Je wordt behandeld voor een ernstige en chronische somatoforme stoornis.
 • Je wordt behandeld voor een psychische stoornis of een gedragsstoornis ten gevolge van een ernstige verslavingsproblematiek.
 • Je wordt behandeld voor een eetstoornis.

Beantwoord je niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kunnen we op basis van een uitgebreid onderzoek besluiten dat je toch in aanmerking komt.

VOP van 5 jaar

Je komt in aanmerking voor een VOP voor onbepaalde duur als je aan een van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of het Rijksfonds:
  • het recht op een loonkostsubsidie of een tewerkstelling in een beschutte werkplaats (maatwerkbedrijf),
  • het recht op een dagcentrum, een tehuis voor werkenden, wonen onder begeleiding van een particulier, een verblijf in een pleeggezin of beschermd, begeleid of zelfstandig wonen,
  • een erkenning dat je tot een bepaalde doelgroep behoort waaruit blijkt dat er voldoende impact is op je functioneren op de werkvloer,
  • de uitslag van het onderzoek in functie van de inschaling van PVF waaruit blijkt dat er voldoende impact is op jouw functioneren, of
  • een positieve beslissing voor doventolk.
 • Je werkte of werkt in de arbeidszorg en kreeg het recht op een dagcentrum.
 • Je volgde buitengewoon lager onderwijs (BLO) of secundair onderwijs (BUSO) en studeerde niet verder.
 • Je volgde een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs en studeerde niet verder.
 • Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4, 6 of 9.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
 • Je ontvangt kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap, of je ontvangt zorgtoeslag voor specifieke zorgbehoeften.
 • Je beschikt over bewindvoering (vroeger 'verlengde minderjarigheid').
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt dat je een aandoening hebt met een blijvende invloed op het functioneren in je job. In sommige gevallen is er een aanvullend onderzoek nodig.
 • Je werkte als doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf en oefent nu een job uit met minder ondersteuning.
 • Je hebt een verstandelijke handicap.

Beantwoord je niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kunnen we op basis van een uitgebreid onderzoek toch besluiten dat je in aanmerking komt.

Contacteer een expert

Heb je een vraag over tewerkstellingsondersteunende maatregelen? Of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie?

Contacteer een expert