U bent hier

Voorwaarden VOP

VOP van 2 jaar

Je komt in aanmerking voor een VOP voor bepaalde duur als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een tumorale aandoening en volgt momenteel chemotherapie of je hebt je chemotherapie beëindigd maar ondervindt hier nog hinder van (binnen het jaar na beëindigen behandeling).

 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid een tijdelijke erkenning op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:

  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap

  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap

  • minimum 9 punten bij een visuele handicap

 • Je komt vanuit de federale dienst sociale zekerheid tijdelijk  in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.

 • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap of zorgtoeslag voor kinderen met specifieke zorgbehoeften (vanaf 1-1-2019).

 • Je volgt nog onderwijs in een BUSO-richting.

 • Je hebt nood aan een knie- of heupprothese maar dit is om medische redenen uitgesteld.

 • Je hebt een chronische depressie en volgt hier momenteel een behandeling voor.

 • Je hebt een aanpassingsstoornis en volgt hier momenteel een behandeling voor.

 • Je hebt een neurotische en stressgebonden stoornis en volgt hier momenteel een behandeling voor.

 • Je hebt een ernstige en chronische somatoforme stoornis en volgt hier momenteel een behandeling voor.

 • Je hebt een eetstoornis en volgt hier momenteel een behandeling voor.

 • Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

VOP van 5 jaar

Je komt in aanmerking voor een VOP voor onbepaalde duur als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of het rijksfonds het recht op een loonkostsubsidie of op een tewerkstelling in een beschutte werkplaats.
 • Je kreeg van het VAPH/VFSIPH/Fonds'81 het recht op dagcentrum, tehuis werkenden, wonen onder begeleiding van een particulier, een verblijf in een pleeggezin of beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
 • Je hebt toegang of hebt toegang gehad tot arbeidszorg met een ticket dagcentrum van het VAPH/VFSIPH/Fonds’81.
 • Je volgde buitengewoon lager onderwijs (BLO) of secundair onderwijs (BUSO) en studeerde niet verder.
 • Je volgde een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs en studeerde niet verder.
 • Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4, 6 of 9.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Je komt vanuit de federale dienst sociale zekerheid in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
 • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap of zorgtoeslag voor kinderen met specifieke zorgbehoeften (vanaf 1-1-2019).
 • Je beschikt over een gerechtelijke beslissing (of vermelding op je identiteitskaart) van verlengd minderjarigheid.
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt.  De aandoening heeft voldoende blijvende impact op de jobs waarvoor je in aanmerking komt.
 • Je had een eerdere tewerkstelling als doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf (= sociale of beschutte werkplaats) en stroomt door naar een aansluitende tewerkstelling in een betrekking met minder ondersteuning. 
 • Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.