U bent hier

Voorwaarden medewerkers VOP

Om het recht te krijgen op deze maatregel, moet je medewerker aan een van de volgende voorwaarden beantwoorden: 

 • Hij kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostsubsidie.
 • Hij kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
 • Hij kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
 • Hij volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerden niet verder.
 • Hij volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6.
 • Hij kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Hij ontvangt nog kinderbijslag en heeft recht op bijkomende kinderbijslag omwille van hun handicap.
 • Hij heeft een schriftelijke verklaring van zijn arts waarin vermeld wordt welke aandoening hij heeft en wat de prognose is.
 • Hij beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat hij toch in aanmerking komt.