U bent hier

Een arbeidsbeperking en werknemer

Ben je een werknemer en heb je een arbeidsbeperking? We leggen uit wat je moet doen om te genieten van ondersteunende maatregelen op de werkvloer.

1. Vraag het recht aan op ondersteunende maatregelen

Ben je een werknemer en vermoed je dat je een arbeidsbeperking hebt? Vraag bij VDAB het recht aan op ondersteunende maatregelen

Stap 1: vul het formulier Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen in, print het en onderteken het. In het formulier moet je:

  • uitleggen waarom je denkt dat je er recht op hebt.
  • de maatregelen aanduiden waarop je denkt recht te hebben en
  • aanvinken welke bewijsstukken je gaat meesturen,
  • persoonsgegevens ingeven,

Stap 2: heb je een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren? Dan is het belangrijk om bewijsstukken mee te sturen met het formulier.

  • Een schriftelijke verklaring waarin je arts vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is. 
  • Kopies van andere bewijsstukken die aantonen dat je een aandoening hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…

Stap 3: verstuur het originele, ingevulde formulier (geen kopie) samen met je eventuele bewijsstukken via de post naar de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. 

Wat gebeurt er nadat je het recht hebt aangevraagd?
  • De dienst arbeidsbeperking laat je via een brief weten of je al dan niet recht hebt op de maatregelen die je aanvinkte of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan. 
  • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

2. Vraag de ondersteunende maatregelen aan

Heb je van VDAB het recht gekregen op een ondersteunende maatregel en wil je daadwerkelijk gebruik maken van deze maatregel? 

Dan moet je de maatregel nog aanvragen. Hoe je dit doet, hangt af van de maatregel. Bekijk per maatregel, hoe je hem kan aanvragen

Interessant op te weten

  • Volg je duaal leren en heb je een arbeidshandicap? Dan heb je ook recht op ondersteunende maatregelen op je werkplek. We leggen uit wie, wat en hoe.
  • Heb je nog vragen? Contacteer onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord!