U bent hier

Een arbeidsbeperking en werknemer

laptop
© Shutterstock

Ben je een werknemer en heb je een beperking? Laat je beperking door VDAB erkennen als arbeidsbeperking en vraag het recht aan op ondersteunende maatregelen. 

Waarom laat ik mijn beperking best erkennen als arbeidsbeperking?

 • Ben je een werknemer en vermoed je dat je een arbeidsbeperking hebt? Laat je beperking door VDAB erkennen. Op die manier kan je het recht aanvragen op ondersteunende maatregelen. 
 • Bekijk de maatregelen waarvoor je in aanmerking komt als werknemer met een arbeidsbeperking.
 • VDAB bekijkt of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan.

Hoe kan ik mijn beperking laten erkennen?

 • Stap 1: vul het formulier Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen in, print het en onderteken het. In het formulier moet je:
  • persoonsgegevens ingeven,
  • aanvinken welke bewijsstukken je gaat meesturen,
  • de maatregelen aanduiden waarop je denkt recht te hebben en
  • uitleggen waarom je denkt dat je er recht op hebt.
 • Stap 2: heb je een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren? Dan is het belangrijk om bewijsstukken mee te sturen met het formulier.
  • Een schriftelijke verklaring waarin je arts vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is. 
  • Kopies van andere bewijsstukken die aantonen dat je een aandoening hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…
 • Stap 3: verstuur het originele, ingevulde formulier (geen kopie) samen met je eventuele bewijsstukken via de post naar de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. 

Daarna

 • De dienst arbeidsbeperking laat je via een brief weten of je al dan niet recht hebt op de maatregelen die je aanvinkte.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
 • Wil je daadwerkelijk gebruik maken van een maatregel? Dan moet je de maatregel nog aanvragen. Hoe je dit doet, hangt af van de maatregel. Bekijk per maatregel, hoe je hem kan aanvragen

Heb je nog vragen? 

Contacteer onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord!