Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Heb je een eigen zaak en werf je voor het eerst personeel aan? Dan kan je een RSZ-vermindering krijgen voor je eerste 6 medewerkers.

Wat houdt deze maatregel in?

De ‘doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen’ is een federale maatregel om mensen die een eigen zaak hebben, te ondersteunen bij de aanwerving van hun eerste personeelsleden.

Als werkgever in de privésector ben je voor je eerste werknemer vrijgesteld van RSZ-bijdragen tot maximaal 4.000 euro, en voor de volgende 5 werknemers krijg je een vermindering.

RSZ-vermindering per kwartaal
Voor werknemer 2 Voor werknemer 3, 4, 5 en 6
  • 1.550 euro gedurende 5 kwartalen
  • 1.050 euro gedurende 4 kwartalen
  • 450 euro gedurende 4 kwartalen
  • 1.050 euro gedurende 9 kwartalen
  • 450 euro gedurende 4 kwartalen

Als je je aansluit bij een sociaal secretariaat kun je bovendien genieten van een tussenkomst van 36,45 euro per kwartaal, en dit voor de kwartalen dat je de doelgroepvermindering voor je eerste werknemer toepast.

Voor wie?

Je beantwoordt aan deze voorwaarden:

  • Op het moment dat je je eerste werknemer aanwerft, ben je nog niet onderworpen aan de sociale zekerheid of heb je minstens 4 opeenvolgende kwartalen niemand tewerkgesteld.
  • Wil je genieten van de doelgroepvermindering voor je tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer? Dan mag je in de 4 opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van hun indienstneming op geen enkel moment meer dan 1, 2, 3, 4 of 5 werknemers tegelijk in dienst gehad hebben.
  • Je eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan zijn indienstneming in hetzelfde bedrijf werkte.

Alle info over de voorwaarden vind je op socialsecurity.be.

Meer informatie