U bent hier

Veelgestelde vragen over IBO voor werkzoekenden

potloden
© Shutterstock

Volg je een individuele beroepsopleiding (IBO)? We zetten enkele veelgestelde vragen op een rijtje.

Algemeen

Specifiek

Wat gebeurt er als ik een IBO-contract afsluit?

Dan neemt je bemiddelaar contact met je op.

 • Hij regelt de praktische kant met je.
 • Hij vertelt je hoelang je IBO precies duurt. Dit is minimum 1 maand en maximum 6 maanden.
 • Hij geeft je alle informatie die je nodig hebt om van je IBO een succes te maken.

Hoeveel verdien ik tijdens mijn IBO?

Tijdens je IBO behoud je je uitkering. Daarnaast ontvang je van VDAB elke maand bijkomend een IBO-premie. 

Je hebt géén recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie of gewaarborgd loon bij ziekte.

Meer info over de vergoedingen tijdens je IBO.

Heb ik recht op vakantie tijdens mijn IBO?

Als je vorig jaar gewerkt hebt en vakantierechten hebt verworven, kan je vakantie nemen tijdens je IBO als je werkgever hiermee akkoord gaat. 

Meer info over vakantie tijdens je IBO.

Wat als ik mijn IBO succesvol afrond?

Dan is je werkgever verplicht om je een arbeidsovereenkomst te geven in zijn bedrijf. Dat kan een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Enkele regels:

 • De voorwaarden in je arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in je IBO-contract.
 • Na het tekenen van je arbeidsovereenkomst word je gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is zolang als de duurtijd van je IBO. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen. Word je tijdens deze periode toch ontslagen, dan kan je via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen.

Mag ik mijn IBO voortijdig stopzetten?

 • Nee. Je mag de opleiding niet stopzetten, tenzij je ander werk gevonden hebt. Heb je ander werk, meld dit dan aan je IBO-consulent. Zet je de opleiding toch stop omwille van een andere reden, dan kan je je uitkering verliezen.
 • Ervaar je bepaalde problemen tijdens je opleiding? Contacteer dan je bemiddelaar. Hij bemiddelt tussen jou en je werkgever.

Word ik geëvalueerd tijdens mijn IBO?

Ja. Je bemiddelaar en je begeleider op het werk stemmen regelmatig met je af. Ze bespreken je vorderingen en vertellen wat je sterke en zwakke punten zijn. Uiteraard mag je ook je eigen mening geven en eventuele problemen melden.

Enkele tips:

 • Luister aandachtig naar je gesprekspartners. Laat hen eerst uitspreken en stel nadien vragen als er onduidelijkheden zijn.
 • Probeer niet emotioneel te reageren: het gaat over je werk en niet over jou.
 • Neem de feedback ernstig. Je bemiddelaar en begeleider nemen de tijd om je uitleg te geven, hou dan ook rekening met wat er wordt verteld.

Hoe maak ik van mijn IBO een succes?

 • Overloop samen met je bemiddelaar en je werkgever het IBO-contract vóór je het ondertekent. Als je vragen hebt, moet je ze nu stellen. Teken je het contract, dan betekent dit dat je je aan de voorwaarden moet houden die erin beschreven zijn.
 • Vraag het arbeidsreglement bij het begin van je IBO. Overloop het samen met je werkgever. Zijn er onduidelijkheden, stel dan vragen. Het is belangrijk dat het reglement helemaal duidelijk is.
 • Noteer om hoe laat je 's morgens moet beginnen werken, hoelang je middagpauze duurt en wanneer je 's avonds naar huis mag. Hou je aan deze afspraken.
 • Noteer bijkomende, specifieke werkafspraken en kom ze altijd na.
 • Noteer de instructies die je werkgever je geeft. Zo kan je nadien nog eens doornemen wat je geleerd hebt. Blijf doorvragen tot je het begrepen hebt, ook al is het soms verleidelijk om gewoon 'ja' te knikken. Knik je gewoon ja, dan kom je later in de problemen.
 • Maak regelmatig een overzicht van wat je allemaal geleerd hebt.
 • Neem zelf initiatief. Stel bijvoorbeeld acties voor aan je begeleider die je ontwikkeling bevorderen.
 • Ken je beperkingen. Als je aan iets twijfelt, vraag dan advies aan je begeleider. Zelf zomaar iets proberen, leidt vaak tot ongewenste gevolgen.
 • Heb vertrouwen in jezelf. Je collega's hebben de job ook moeten leren. Kijk hoe ze werken en vraag hen hoe je je resultaten kan verbeteren.
 • Controleer je eigen resultaat. Wat vind je er zelf van? Wat kan je nog verbeteren?
 • Toon interesse als iemand je iets uitlegt. Je kan best aan het luisteren zijn, maar als je met je handen in je zakken staat, toon je dat niet echt.
 • Wacht niet passief tot je een nieuwe opdracht krijgt. Help intussen je collega's of verwittig je begeleider dat je klaar bent met je werk.
 • Neem contact op met je bemiddelaar als je een probleem hebt waarmee je liever niet naar je werkgever stapt.

Kan ik een deeltijdse IBO volgen?

Ja, dat kan. De uurregeling in je IBO-overeenkomst moet wel minstens de helft zijn van een voltijds uurrooster.

Werk je al deeltijds, dan moet je deeltijdse job combineerbaar zijn met je IBO qua uurregeling.

Moet ik een medisch onderzoek ondergaan?

Is een medisch onderzoek verplicht in de sector waar je de IBO doet, dan ben je verplicht om op medisch onderzoek te gaan. Je werkgever zal je informeren waar en wanneer het onderzoek plaatsvindt.

Mag ik een bijberoep uitoefenen?

Ja. Als je je bijberoep hebt aangegeven bij RVA, kan je tijdens je IBO een bijberoep uitoefenen volgens de voorwaarden die gelden als je werkloos bent. De enige bijkomende voorwaarde is dat je IBO en bijberoep combineerbaar zijn qua uurregeling. 

Mag ik overuren doen?

Nee, tijdens een IBO kan je geen overuren doen.

Heb ik recht op opleidingscheques?

Nee, je hebt tijdens je IBO geen recht op opleidingscheques.

Heb ik recht op sollicitatieverlof of klein verlet?

Tijdens je opleiding heb je geen recht op sollicitatieverlof. Je hebt wel recht op klein verlet, op basis van de werkloosheidsreglementering. Geldt er in je bedrijf een meer voordelige regelgeving, dan kan je van deze regelgeving gebruik maken. 

Welke paperassen krijg ik en wat moet ik regelen?

 • IBO-contract
 • Blauwe controlekaart (stempelkaart)
  • Vul deze kaart in en zorg ervoor dat je ze altijd bij hebt tijdens je IBO.
  • De instructies voor het invullen staan op de kaart vermeld.

Wat doe ik als ik ziek ben?

 • Breng je werkgever op de hoogte van je afwezigheid en bezorg hem binnen de 48 uur jouw ziektebriefje. Tip: vraag bij het begin van je opleiding aan wie je best laat weten dat je ziek bent, en naar waar je het ziektebriefje moet opsturen.
 • Verlengt je arts je ziekteverlof, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je werkgever.
 • Ontvang je een werkloosheidsuitkering?
  • Noteer op je blauwe controlekaart de letter 'Z' op de dagen dat je ziek bent (volg de instructies op de blauwe controlekaart).
  • Breng binnen de 48 uur je ziekenfonds op de hoogte via het formulier 'bewijs van arbeidsongeschiktheid'.
  • Laat het 'inlichtingenblad' dat je van het ziekenfonds ontvangt invullen door je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Je zal tijdens je ziekte een uitkering ontvangen van je ziekenfonds.

Wat doe ik als ik een arbeidsongeval heb?

 • Breng je werkgever onmiddellijk op de hoogte van je arbeidsongeval.
 • Weet je hoelang je afwezig zal zijn of schrijft je arts een verlenging voor? Informeer je werkgever zo snel mogelijk.
 • Contacteer je ziekenfonds.

Ben ik verzekerd tegen arbeidsongevallen?

Ja, je bent door de werkgever verzekerd tegen arbeidsongevallen tijdens je IBO en op weg van en naar het bedrijf waar je de IBO doet.

Wat als ik schade veroorzaak?

Je bent tijdens je IBO aansprakelijk als het gaat om bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout. In de andere gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan derden.

Kan mijn werkgever me verplichten om gereedschap aan te kopen?

Nee. Je werkgever moet het gereedschap dat je nodig hebt voor je IBO gratis ter beschikking stellen. Hij mag hier geen borg voor vragen of je verplichten om het zelf te kopen. Het is aan jou om het achteraf in goede staat aan de werkgever terug te geven. Je bent niet verantwoordelijk voor het toevallige verlies of voor beschadigingen die toe te schrijven zijn aan het regelmatige gebruik van het gereedschap.

Moet ik betalen voor een opleiding die ik op vraag van mijn werkgever volg tijdens mijn IBO?

Nee. Als je de opleiding volgt op vraag van de werkgever moet je hier niet voor betalen.

Kan mijn werkgever een scholingsbeding met me afsluiten?

Nee, je werkgever kan geen scholingsbeding afsluiten tijdens je IBO.
 

Heb je nog andere vragen?

Stel ze online of bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).