Meld een deontologische inbreuk

Ben je getuige van een deontologische inbreuk bij VDAB? Bijvoorbeeld fraude of een vorm van machtsmisbruik? Dan kan je dit melden en laten onderzoeken.

Waarover gaat het?

We proberen altijd kwaliteitsvol en correct te werken bij VDAB. Toch kan het gebeuren dat je bedenkingen hebt over de gang van zaken of over het gedrag van onze medewerkers. 

Als je meent dat er iets aan de hand is, kan je dit melden. Dan voeren we een onafhankelijk en objectief onderzoek.

Welke meldingen?

Je bent bijvoorbeeld getuige of op de hoogte van een inbreuk zoals:

 • misbruik van kennis, positie, macht, relaties of bevoegdheden
 • schending van integriteit
 • nalatigheid
 • fraude

Een inbreuk is ‘een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt’. Het gaat over kwaadwillig of bedrieglijk handelen. Een inbreuk is iets anders dan een klacht. Ben je niet tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Dien dan een klacht in.

Voor wie?

Iedereen die informatie heeft over inbreuken door VDAB-medewerkers kan dit melden.

  Hoe meld je een inbreuk?

  Kies hoe je een inbreuk meldt aan VDAB. Dit mag ook anoniem

  • Brief

   Bart Van Hoorebeeck - VERTROUWELIJK
   VDAB
   Keizerslaan 11
   1000 Brussel


  • Telefoon

   Contacteer Bart Van Hoorebeeck op het nummer 0499 80 88 22.


  • Afspraak

   Vraag een afspraak met Bart Van Hoorebeeck via het bovenstaande e-mailadres of telefoonnummer.


  Na je melding

  We starten een onafhankelijk en objectief onderzoek op. We beschermen je identiteitsgegevens en de identiteit van de betrokkenen. Als blijkt dat er een inbreuk is, ondernemen we actie en brengen je hiervan op de hoogte. Als het gaat om strafbare feiten maken we het dossier over aan de politie.

  Heb je een werkrelatie met VDAB? Dan krijg je als melder bescherming tegen represailles zoals negatieve beoordelingen, financiële sancties, reputatieschade…. 

  Voorbeelden van een werkrelatie:

  • Je solliciteert voor een job bij VDAB.
  • Je werkt bij VDAB.
  • Je werkt als consultant voor VDAB.
  • Je bent een leverancier.
  • Je bent een partner.

  Op deze pagina