Werken in Europa: regel vlot je administratie

Een job gevonden in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland? Regel dan vlot je administratie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Reis- en verblijfsdocumenten

 • Vraag bij aankomst een verblijfsvergunning aan bij de bevoegde dienst (bijvoorbeeld de gemeente, plaatselijke politie, …). Dit is een formaliteit. Verder heb je geen reis- of verblijfsdocumenten nodig. Je identiteitskaart volstaat.
 • Werk je er of heb je een Belgische werkloosheidsuitkering? Vraag dan binnen de zeven dagen na je aankomst een verblijfsvergunning aan.
 • Werk je er nog niet? Dan moet je pas na drie maanden een verblijfsvergunning aanvragen.
 • Ga je naar Spanje of Frankrijk? Dan heb je geen verblijfsvergunning nodig, maar het kan handig zijn om er toch een aan te vragen.

Belastingen

 • Contacteer voor je vertrek de belastingdienst van de FOD Financiën. Vraag waar je belast zal worden en wat je moet regelen voor je verblijf in het buitenland. In principe word je belast in het land waar je gaat werken. Maar dit hangt af van verschillende factoren.

Ziekteverzekering

 • Contacteer voor je vertrek je ziekenfonds. Vraag wat er gebeurt als je ziek wordt en wat je moet regelen voor je verblijf in het buitenland. In principe krijg je een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) en eventueel enkele S-formulieren (S= sickness) van je ziekenfonds. Die EZVK verzekert je voor 'alle noodzakelijke geneeskundige verzorging om je verblijf te kunnen voortzetten in medisch veilige omstandigheden'. De kaart is op naam, twee jaar geldig en verlengbaar.
 • Werk je er voor een buitenlandse werkgever? Dan betaal je daar sociale bijdragen en ben je verzekerd tegen ziekte. Schrijf je in bij het plaatselijk ziekenfonds. In sommige landen gebeurt dit automatisch via je werkgever (bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland). In andere landen moet je dit zelf doen.
 • Keer je terug naar België? Ga dan opnieuw langs bij je ziekenfonds.

Werkloosheidsuitkering

Voor je vertrek naar het buitenland

 • Contacteer RVA. Vraag wat je moet doen als je werkloos wordt in het buitenland. RVA bezorgt je een U1-formulier (U=unemployment) waarop staat hoeveel je al gewerkt hebt in België.
 • Werk gevonden in het buitenland? Laat het ons weten. Pas je werksituatie zelf aan of bel gratis naar 0800 30 700.
 • Zit je in je beroepsinschakelingstijd? Vraag aan RVA of je tewerkstelling in het buitenland meetelt voor je beroepsinschakelingstijd.
 • Ontvang je een Belgische werkloosheidsuitkering? Dan wordt die nog drie maanden uitbetaald in het nieuwe land op voorwaarde dat je bij vertrek minstens vier weken ingeschreven bent als werkzoekende. Volg deze stappen:

Tijdens je verblijf in het buitenland

 • Word je werkloos in het buitenland? Contacteer de plaatselijke dienst voor arbeidsbemiddeling en bezorg hen het U1-formulier dat je kreeg van RVA. Vraag de plaatselijke dienst voor arbeidsbemiddeling of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering en wat je hiervoor moet doen.
 • In principe krijg je een werkloosheidsuitkering als je minstens één dag gewerkt hebt in het nieuwe land én als je volgens de nationale wetgeving van het land recht hebt op een werkloosheidsuitkering. De periode die je in België werkte, telt mee voor het berekenen van je recht op een werkloosheidsuitkering in het nieuwe land.

Voor je terugkeer naar België

 • Vraag bij de plaatselijke dienst voor arbeidsbemiddeling een U1- of E301-formulier. Dit is een bewijs van je tewerkstelling in het buitenland. Doe dit als je tewerkstelling in het buitenland stopt en je terugkeert naar België.

Na aankomst in België

 • Schrijf je zo snel mogelijk in bij VDAB als je nog geen werk hebt.
 • Contacteer je uitbetalingsinstelling voor een nieuwe uitkeringsaanvraag. Neem het U1-formulier of E301-formulier mee dat je kreeg van de buitenlandse dienst voor arbeidsbemiddeling. En ook andere bewijzen van je tewerkstelling in het buitenland (bijvoorbeeld je contract).
 • De periode die je in het buitenland werkte, telt mee voor het berekenen van je recht op een werkloosheidsuitkering in België (en ook voor je recht op pensioen).
   

Vragen?

Heb je vragen over werken in het buitenland? Of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie? Mail naar international@vdab.be.

Op deze pagina

Ook interessant