Bijleren

Succesvol leiderschap

Hoe word je een succesvolle leider? Door het tegengestelde te doen van wat middelmatige leidinggevenden doen, aldus de Amerikaanse business expert Geoffrey James. Je moet de platgetreden paden verlaten en de gangbare wijsheden loslaten. Hij geeft vijf tips. 

succesvol leiderschap ©Shutterstock

Abonneer je op de nieuwsbrief

Succesvolle leiders hebben iets met elkaar gemeen: ze lappen de regels, die in managementland gelden, aan hun laars. Geoffrey James geeft op inc.com vijf concrete voorbeelden en verbindt er telkens een tip aan. We legden ze voor aan onze manager Steven die ook graag tegen de stroom ingaat.

Tip 1: stel vragen in plaats van antwoorden te geven

Veel leidinggevenden denken dat het hun job is om alle antwoorden te kennen en die voor te schotelen aan hun medewerkers. Dat is een misvatting: zo ontneem je je medewerkers de kans om zelf te denken en te groeien.

Succesvolle bazen stellen hun medewerkers vragen die hen helpen om zelf de antwoorden te vinden.
 

De mening van Steven: "Akkoord, maar voor mij gaat het een stap verder. Door vragen te stellen, leren niet enkel je medewerkers bij, maar jij ook. Je stelt je eigen antwoorden en zogezegde oplossingen in vraag en komt tot nieuwe inzichten."


Tip 2: zet de klant op de tweede plaats

Het is bon ton om te poneren dat de klant op de eerste plaats moet komen. Volgens James is dit onzin.

Zet je het belang van de klant voorop, dan loop je het gevaar dat je je eigen medewerkers uit het oog verliest. En het zijn net zij die voor een goede klantenervaring zorgen. Als je personeel zich miserabel, overwerkt of onbekwaam voelt, zullen de klanten dit merken.

Echt goede bazen bekommeren zich eerst om het welzijn van hun medewerkers, en dan om dat van hun klanten. Zonder gelukkig personeel, geen gelukkige klanten.
 

De mening van Steven: "Niet akkoord. Volgens mij moet je klanten en medewerkers op hetzelfde niveau plaatsen. Beide zijn cruciaal. Er moet yin en yang zijn. Ze vullen elkaar aan, maar hun belangen lopen niet gelijk: vaak zijn ze zelfs tegenstrijdig op korte termijn. Het is kwestie van een juiste balans te vinden tussen het welzijn van je klanten en eigen mensen. 

Als klanten bijvoorbeeld een klacht hebben over een van je medewerkers, moet je hun vraag serieus nemen en open kaart spelen. Anders schoffeer je hen en voelen ze zich in de steek gelaten. Op dat moment moet je je eigen medewerker niet in bescherming nemen, maar op een respectvolle manier de waarheid aan het licht brengen." 


Tip 3: meet je succes af aan je zwakste medewerkers

Leidinggevenden verwijzen graag naar hun toppresteerders om aan te tonen hoe succesvol ze zijn.

Nochtans is het succes van die toppresteerders vooral een reflectie van hun eigen motivatie en talenten, en niet van de kwaliteiten van hun baas.

De echte maatstaf voor succes is hoe je als leidinggevende omgaat met de zwakke presteerders. Aangezien ze in je bedrijf blijven werken, illustreren ze perfect wat jij bereid bent te tolereren.
 

De mening van Steven: "Akkoord. Je team is maar zo sterk als de zwakste schakel. Je mag de beste mensen hebben. Als een iemand er de kantjes van afloopt, kan dit het goede werk van de anderen tenietdoen." 


Tip 4: wantrouw je ervaring

Middelmatige leidinggevenden vertrouwen op hun ervaring om de problemen van hun medewerkers op te lossen.

Uitmuntende leidinggevenden niet: zij laten zich niet leiden door hun eigen denkbeelden om een oplossing te bedenken, maar focussen op de eigenheid van hun medewerkers.

Ze houden rekening met hún karakter, interesses en denkbeelden.
 

De mening van Steven: "Gedeeltelijk akkoord. Ik ben heel alert voor mensen die uitpakken met hun jarenlange ervaring. Het gevaar is dat ze in oplossingen uit het verleden denken. 'Ervaring is de wijsheid van de domme.' Maar ervaring kan wel een hulp zijn omdat het je zelfvertrouwen geeft. Het geeft je het vertrouwen dat je een oplossing gaat vinden en hierdoor kan je creatief zijn."


Tip 5: onderneem actie in slechte tijden

Heel wat leidinggevenden hebben schrik voor slechte tijden en raken verlamd als het zover is.

Hierdoor komen ze in een kip-ei-situatie terecht. Ze durven durft niks meer te ondernemen en wachten tot de situatie verbetert, waardoor alles nog verergert.

Succesvolle managers zien slechte tijden als een kans: zij beseffen dat het net op moeilijke momenten is dat je doorbraken kan forceren.
 

De mening van Steven: "Gedeeltelijk akkoord. Ik ben het ermee eens dat er actie nodig is in moeilijke tijden. Dat is crisismanagement. Je moet het probleem onder controle proberen te krijgen zodat het niet verder escaleert. Maar je zoekt beter nog geen kant-en-klare oplossing. Dan loop je het gevaar dat je maar een klein deel van het probleem oplost of dat je overcompenseert. Denk aan de energiemaatregelen van de regering. Mijn advies: plaats het probleem even in quarantaine. Dit geeft je de tijd om 100% inzicht te krijgen. Bovendien kunnen de problemen zich vanzelf -gedeeltelijk of zelfs volledig- oplossen."

Ook interessant

Leren delegeren

Overbelast als manager? Delegeer. Zo creëer je lucht en licht in je takenpakket, en krijg je een gemotiveerd team. Katia: "Ik dacht vroeger: wat ik zelf doe, doe ik beter."

Perfecte afscheidsspeech

Moet je een speech geven voor een collega die op pensioen gaat? Overheidsmanager Veerle geeft zes tips. "Mijn uitgangspunt? De persoon nog een laatste keer laten schitteren."