Geldige redenen om je opleiding niet te volgen

Kreeg je de goedkeuring van je bemiddelaar om een erkende opleiding te volgen? Dan moet je de opleiding ook effectief volgen. Doe je dit niet, dan heb je hier een geldige reden voor nodig en de nodige bewijsstukken.

Als je de goedkeuring krijgt om een erkende opleiding te volgen, ben je verplicht om te starten met de opleiding, aanwezig te zijn tijdens de opleiding en de opleiding te voltooien. Doe je dit niet, dan heb je een geldige reden nodig en een bewijsdocument.

Geldige redenen om niet met een opleiding te starten

 • Je hebt duurzaam werk gevonden en je kan dit niet combineren met je opleiding. Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een kopie van je getekend arbeidscontract, een kopie van je loonbrief, een verklaring van je werkgever, een bewijs van je inschrijving als zelfstandige in hoofdberoep…
 • Je bent verhuisd, waardoor je geen enkel opleidingscentrum vlot kan bereiken.
 • Je mist de start van de opleiding door een van volgende redenen en kan de achterstand die je hierdoor oploopt, niet meer inhalen.
  • ziekte of een ongeval: documenten die we aanvaarden als bewijs: een doktersbriefje, een ingevulde en ondertekende controlekaart, een ingevulde en ondertekende aangifte bij de mutualiteit, een attest van de mutualiteit…
  • quarantaine: documenten die we aanvaarden als bewijs van je plicht tot quarantaine
   • na een verblijf in het buitenland: een kopie van je Passagier Lokalisatie Formulier, vliegtuigtickets, bewijs van je hotelreservering, bewijs van een coronatest…
   • na een risicovol contact: quarantaine-attest, bewijs van een coronatest…
  • moederschapsrust
  • verlof om een dwingende reden: documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een doktersattest in verband met ziekte, ongeval of hospitalisatie van je partner of kind waaruit blijkt dat je aanwezigheid vereist is, een oproepingsbrief van de rechtbank…
 • Je bent door RVA vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (omwille van mantelzorg, je leeftijd...).

Kan je niet starten met de opleiding? Neem zo snel mogelijk contact op met de bemiddelaar die je opleiding heeft goedgekeurd. Je bemiddelaar gaat na of je aan de voorwaarden voldoet om niet met de opleiding te starten.

Geldige redenen voor afwezigheid tijdens de opleiding

 • Je hebt een sollicitatiegesprek gepland en je instructeur of bemiddelaar gaf zijn akkoord. Documenten die we aanvaarden als bewijs: een schriftelijke bevestiging van het geplande sollicitatiegesprek, een verklaring op eer van de werkgever… waarop duidelijk de datum en het uur van het sollicitatiegesprek worden vermeld.
 • Je bent afwezig door klein verlet. Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een overlijdensakte, een overlijdensbericht, een geboorteaankondiging, een geboorteakte, een huwelijksakte, een huwelijksuitnodiging...
 • Je bent ziek, hebt een ongeval gehad of moet in quarantaine.
 • Je moet verlof nemen om een dwingende reden.
 • Je hebt een afspraak voor een prenataal onderzoek.

Ga je een of meerdere dagen afwezig zijn tijdens je opleiding? Neem zo snel mogelijk contact op met je opleidingscentrum, namelijk: vóór 10.00 uur 's ochtends op de eerste dag van je afwezigheid. Het opleidingscentrum gaat na of je aan de voorwaarden voldoet om gewettigd afwezig te zijn.

Geldige redenen om de opleiding stop te zetten

 • Je hebt duurzaam werk gevonden en je kan dit niet combineren met je opleiding.
 • Je bent verhuisd, waardoor je geen enkel opleidingscentrum vlot kan bereiken.
 • Je gaat een deel van de opleiding missen wegens ziekte, een ongeval, quarantaine, moederschapsrust of verlof om een dwingende reden waardoor je de opleiding niet langer met succes kan afronden.
 • Je bent door RVA vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (omwille van mantelzorg, je leeftijd...).

Wil je je opleiding stopzetten? Neem zo snel mogelijk contact op met je opleidingscentrum. Het opleidingscentrum gaat na of je aan de voorwaarden voldoet om de opleiding stop te zetten.

Wat als ik geen geldige reden heb om de opleiding niet te volgen?

Ontvang je een inschakelings- of werkloosheidsuitkering?

 • Dan stuurt de bemiddelaar je dossier door naar de Controledienst. De Controledienst kan sancties opleggen die gevolgen hebben voor je uitkering.
 • Volg je via Actiris de opleiding? Dan contacteert de bemiddelaar Actiris.