U bent hier

Financiële voordelen tijdens je opleiding of studie

twee mensen

Volg je als ingeschreven werkzoekende een opleiding of studie? Dan kom je in aanmerking voor financiële voordelen. We geven tekst en uitleg.

Als ingeschreven werkzoekende kan je een opleiding volgen of terug studeren terwijl je van een aantal financiële voordelen geniet. 

Welke financiële voordelen je krijgt, hangt af van de vraag of je opleiding of studie erkend wordt door VDAB of niet. Je herkent de erkende opleidingen en studies in de VDAB-opleidingendatabank aan de ster die erbij staat.

1. Is je opleiding of studie erkend?

Dan kom je in aanmerking voor deze financiële voordelen.

 • Gratis opleiding of studie.
  Ook het leermateriaal, de cursussen en het veiligheidsmateriaal kosten je niks.
 • Behoud van je uitkering tijdens je opleiding of studie. Lees meer over je uitkering.
 • Bijkomende premies:

Klap alles open
Verplaatsingsvergoeding

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage, dan wordt je vervoer van en naar het opleidingscentrum terugbetaald.

 • Gebruik je de bus? Dan kan je een maandabonnement van De Lijn aavragen dat je recht geeft op alle gewone diensten van trams en bussen van De Lijn in heel Vlaanderen. Indien nodig kan je dit abonnement verlengen.
 • Gebruik je een ander vervoermiddel, zoals de auto, trein, fiets, brommer...? Dan krijg je een kilometervergoeding van 0,15 euro per kilometer.

Ook interessant: als de afstand tussen je woonplaats en het opleidingscentrum te groot is om elke dag heen en weer te pendelen, kan je een beroep doen op een verblijfsvergoeding. Dit is een tussenkomst voor een overnachting, je middagmaal en avondmaal. Meer info hierover kan je inwinnen bij de cursistenadministratie van je opleidingscentrum.

Kinderopvangvergoeding

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage, dan wordt de opvang voor je kinderen (tot 12 jaar) terugbetaald.

 • Gaan ze nog niet naar school, dan worden je kosten voor kinderopvang terugbetaald.
 • Zitten je kinderen in het kleuter- of basisonderwijs? Dan worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed.

Let wel:

 • De kosten voor kinderopvang worden terugbetaald voor de dagen waarop je effectief opleiding of stage volgt.
 • Enkel de werkelijke kinderopvangkosten worden terugbetaald. Geen extra kosten zoals vervoer, extra maaltijd, enz.
 • De opvang moet in een kinderopvanginitiatief plaatsvinden dat een vergunning heeft van Kind en Gezin.
 • Je moet de gemaakte kosten bewijzen aan de hand van een onkostennota.
  Stimulanspremie

  Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage, dan krijg je een stimulanspremie als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • De totale opleidings- of stageduur bedraagt minstens 150 uur.
  • De opleiding omvat minimum 24 lesuren per week omvat.
  • Je:
   • ontvangt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en bent bij de start van je opleiding, studie of stage meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste,
   • bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste, of 
   • hebt een arbeidsbeperking en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of invaliditeitsuitkering met personen ten laste.

  De stimulanspremie bedraagt één euro per gevolgd opleidings- of stage-uur, maar er wordt wel nog bedrijfsvoorheffing van afgehouden.

  Sectorpremie

  Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage en vind je daarna werk? Dan kan je een premie of een voordeel in natura krijgen omdat je in een welbepaalde sector aan de slag gaat. Of je een premie krijgt en hoeveel de premie precies bedraagt, is afhankelijk van de sector.

   Let op:

   • Volg je een online cursus of workshop? Dan heb je géén recht op deze financiële voordelen.
   • De betaling van de premies gebeurt verschillende keren per maand. Je ontvangt een loonstrook thuis met een overzicht van de uitbetaalde premies. 
   • Verhuis je of krijg je een ander rekeningnummer? Meld dit onmiddelijk aan de cursistenadministratie van je opleidingscentrum en je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).

   2. Is je opleiding of studie niet erkend?

   Dan kom je in aanmerking voor deze financiële voordelen.