U bent hier

Financiële voordelen tijdens je opleiding, studie of stage

twee mensen

Volg je als werkzoekende een opleiding, studie of stage die erkend wordt door VDAB? Dan kom je in aanmerking voor een aantal financiële voordelen. We geven tekst en uitleg.

Wat is een erkende opleiding, studie of stage?

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, dan kan je een opleiding, studie of stage volgen die erkend wordt door VDAB.

 • Dit is een opleiding, studie of stage die georganiseerd wordt door VDAB of een partner, of gesubsidieerd wordt door VDAB. 
 • Je herkent de erkende opleidingen in de VDAB-opleidingendatabank aan de ster die erbij staat. 
 • Zo'n erkende opleiding, studie of stage is gratis. Je betaalt geen inschrijvingsgeld en ook het leermateriaal, de cursussen en het veiligheidsmateriaal kosten je niks. Bovendien krijg je tijdens je opleiding, studie of stage een vrijstelling van beschikbaarheid waardoor je je uitkering behoudt én kom je in aanmerking voor financiële voordelen.

Voor welke financiële voordelen kom ik in aanmerking als ik een erkende opleiding, studie of stage volg?

Klap alle vragen open

Verplaatsingsvergoeding

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage, dan wordt je vervoer van en naar het opleidingscentrum terugbetaald.

 • Gebruik je de bus? Dan kan je een maandabonnement van De Lijn aavragen dat je recht geeft op alle gewone diensten van trams en bussen van De Lijn in heel Vlaanderen. Indien nodig kan je dit abonnement verlengen.
 • Gebruik je een ander vervoermiddel, zoals de auto, trein, fiets, brommer...? Dan krijg je een kilometervergoeding van 0,15 euro per kilometer.

Ook interessant: als de afstand tussen je woonplaats en het opleidingscentrum te groot is om elke dag heen en weer te pendelen, kan je een beroep doen op een verblijfsvergoeding. Dit is een tussenkomst voor een overnachting, je middagmaal en avondmaal. Meer info hierover kan je inwinnen bij de cursistenadministratie van je opleidingscentrum.

Kinderopvangvergoeding

Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage, dan wordt de opvang voor je kinderen (tot 12 jaar) terugbetaald.

 • Gaan ze nog niet naar school, dan worden je kosten voor kinderopvang terugbetaald.
 • Zitten je kinderen in het kleuter- of basisonderwijs? Dan worden de kosten voor buitenschoolse kinderopvang vergoed.

Let wel:

 • De kosten voor kinderopvang worden terugbetaald voor de dagen waarop je effectief opleiding of stage volgt.
 • Enkel de werkelijke kinderopvangkosten worden terugbetaald. Geen extra kosten zoals vervoer, extra maaltijd, enz.
 • De opvang moet in een kinderopvanginitiatief plaatsvinden dat een vergunning heeft van Kind en Gezin.
 • Je moet de gemaakte kosten bewijzen aan de hand van een onkostennota.

  Stimulanspremie

  Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage, dan krijg je een stimulanspremie als je aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • De totale opleidings- of stageduur bedraagt minstens 150 uur.
  • De opleiding omvat minimum 24 lesuren per week omvat.
  • Je:
   • ontvangt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en bent bij de start van je opleiding, studie of stage meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste,
   • bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste, of 
   • hebt een arbeidsbeperking en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of invaliditeitsuitkering met personen ten laste.

  De stimulanspremie bedraagt één euro per gevolgd opleidings- of stage-uur, maar er wordt wel nog bedrijfsvoorheffing van afgehouden.

  Sectorpremie

  Volg je als werkzoekende een erkende opleiding, studie of stage en vind je daarna werk? Dan kan je een premie of een voordeel in natura krijgen omdat je in een welbepaalde sector aan de slag gaat. Of je een premie krijgt en hoeveel de premie precies bedraagt, is afhankelijk van de sector.

   

  Belangrijk om te weten

  • Opgelet: volg je een online cursus of workshop? Dan heb je géén recht op deze financiële voordelen!
  • De betaling gebeurt verschillende keren per maand. Je ontvangt een loonstrook thuis met een overzicht van de uitbetaalde premies. 
  • Ben je een opleiding, studie of stage aan het volgen en verhuis je of krijg je een ander rekeningnummer? Meld dit onmiddelijk aan de cursistenadministratie van je opleidingscentrum en je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).
  • Wil je meer info of heb je vragen? De cursistenadministratie van je opleidingscentrum helpt je verder.