Test onderhoudsmecanicien

Wat is je theoretische kennis van onderhoudsmechanica? Duid telkens het juiste antwoord aan. Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel