U bent hier

Vlaams opleidingsverlof voor werknemers

Werk je in de privé en wil je je bijscholen? Misschien kom je in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Dit betekent dat je afwezig mag zijn op het werk om een opleiding te volgen met behoud van je loon. 

Wat houdt Vlaams opleidingsverlof in?

 • Vlaams opleidingsverlof is een maatregel van de Vlaamse overheid om levenlang leren te promoten in de privésector en geldt voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019.
 • Het houdt in dat je tijdens je opleiding afwezig mag zijn op je werk terwijl je je loon behoudt.
  • Let wel: ontvang je een loon dat hoger is dan een bepaald maximumbedrag, dan mag je werkgever je loon beperken tot dit maximumbedrag. 
  • Achteraf kan je werkgever een aanvraag doen bij het departement Werk en Sociale Economie om het loon -dat hij je betaalde tijdens je opleidingsverlof- terug te krijgen.  
 • Tijdens je opleidingsverlof mag je niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig zijn en moet je deelnemen aan de examens. Anders krijg je het jaar erna minder opleidingsverlof.
 • Vlaams opleidingsverlof is een recht: je mag werkgever mag dit niet weigeren. Bovendien kan je niet ontslagen worden omdat je Vlaams opleidingsverlof neemt. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof?

Ben je minstens 50% tewerkgesteld bij een bedrijf in de privésector in het Vlaams gewest?

Dan kan je Vlaams opleidingsverlof nemen als je een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die opgenomen is in de opleidingsdatabank op vlaanderen.be.

Let wel:

 • Je moet je inschrijven voor minstens: 3 studiepunten, 32 contacturen of 32 lestijden.
 • Voor sommige opleidingen gelden bijkomende voorwaarden. Je kan ze bijvoorbeeld niet volgen met Vlaams opleidingsverlof al je al een diploma hebt van dat niveau. 

Daarnaast kan je ook Vlaams opleidingsverlof nemen als je:

 • een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding, 
 • examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie, of 
 • examens aflegt om je ervaringsbewijs te behalen. 

Hoeveel Vlaams opleidingsverlof heb ik?

Hoeveel opleidingsverlof je maximaal mag opnemen per schooljaar, hangt af van je tewerkstellingspercentage.

Werk je bijvoorbeeld voltijds, dan heb je maximaal recht op 125 uur per schooljaar. Werk je deeltijds, dan is het maximaal aantal uur waar je recht op hebt per schooljaar lager.

Hoeveel van deze uren je daadwerkelijk mag opnemen, hangt van het soort opleiding of examen dat je volgt.

Gebruik de simulator om na te gaan hoeveel opleidingsverlof je mag opnemen. 

Hoe vraag ik Vlaams opleidingsverlof aan?

Ontdek hoe je in vijf stappen Vlaams opleidingsverlof aanvraagt.
 

Wil je meer info?