Samenwerking over de grenzen

VDAB werkt samen met organisaties uit andere regio's en landen. We belichten een aantal samenwerkingsverbanden over de grenzen.

  • Actiris: de publieke tewerkstellingsdienst van Brussel.
  • Arbeitsamt: de publieke tewerkstellingsdienst van de Duitstalige Gemeenschap.
  • ESF: ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.
  • Eures: het Europees portaal voor beroepsmobiliteit.
  • Europass: met Europass toon je over de Europese grenzen heen wat je kan en wat je geleerd hebt.
  • Interreg projecten: doel is het verbeteren van de aansluiting tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt in de grensregio.
  • Le Forem: de publieke tewerkstellingsdienst van Wallonië.
  • Synerjobs: bundeling van krachten op de verschillende regionale arbeidsmarkten in België.
  • WAPES: World Association of Public Employment Services.