Privacyverklaring gebruik Elao-test

We leggen uit hoe we de informatie verwerken die je aan ons doorgeeft als je je taalkennis test via de Elao-test.

Situering

Als je je taalkennis test via Elao (efficient language assessment online) hebben we enkele persoonsgegevens van je nodig:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • e-mailadres

In deze privacyverklaring vind je een antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van de informatie die je doorgeeft.

Toelichting van enkele termen

 • Met persoonsgegevens bedoelen we: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen, namelijk je rijksregisternummer, naam en adres, maar ook je e-mailadres.
 • Onder verwerken verstaan we alles wat met er persoonsgegevens kan gebeuren: verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens.

Wie verwerkt je gegevens?

Accent’ Languages

Parc Artisanal 11/13
4671 BARCHON

Karel Oomsstraat 19
2018 ANTWERPEN

www.accentlang.com

Accent’ Languages staat in voor de opslag van je gegevens. Ze worden op onze vraag in een databank bewaard en aan ons bezorgd.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

VDAB verwerkt je persoonsgegevens enkel voor:

 • Unieke identificatie
  Zo kunnen we de resultaten koppelen aan degene die de test aflegt.
 • Feedback
  Via jouw e-mailadres kunnen we je de scores en het rapport bezorgen.
 • Maatwerk, oriëntering en eventuele coaching
  We verzamelen nuttige informatie om optimaal taalopleidingen op maat te organiseren.
 • Coaching van je eventuele taaltraject
  Stap je in een van onze taaltrajecten, dan is het belangrijk dat we je beginniveau kennen. Op basis van jouw resultaten kunnen we maatwerk leveren: bij welke ondersteuning heb je baat en welke cursussen kunnen je helpen je doelstellingen te bereiken? Bovendien kunnen we beoordelen of de voorziene opleidingstijd realistisch is om je doelstellingen te behalen.

Als we je resultaten voor statistische doeleinden gebruiken, verwijderen we de persoonsgegevens die eraan gekoppeld zijn.

Wie gebruikt je gegevens?

Je gegevens zijn enkel toegankelijk voor VDAB-personeelsleden: je bemiddelaar (trajectbegeleider), coach of instructeur.
Ze worden in geen geval gebruikt voor publicitaire doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

We behandelen je gegevens op een vertrouwelijke manier, overeenkomstig de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens en resultaten gedurende twee jaar. Daarna gebruiken we ze voor statistische doeleinden, maar zonder koppeling met de persoonsgegevens.

Je hebt recht op inzage in je gegevens, kan ze wijzigen of laten verwijderen.