De juiste antwoorden

We leggen uit wat de juiste antwoorden zijn op de numerieke intelligentietest cijferreeksen.

Redenering

6 - 1 - 12 - 2 - 24 - ? - ?
Het juiste antwoord is 3 en 48. Er lopen twee reeksen door elkaar. Bij de eerste reeks doe je telkens 'x 2': 6, 12, 24 en 48. Bij de tweede reeks doe je '+ 1': 1, 2 en 3.

4 - 6 - 9 -13 - 18 - 24 - ?
Het juiste antwoord is 31. Het verschil tussen de getallen neemt telkens met 1 toe: 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13, enz. 24 + 7 = 31.

1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ?
Het juiste antwoord is 21. Elk getal is de som van de twee voorgaande, dus 8 + 13 = 21.

256 - 128 - 64 - 32 - 16 - 8 - ? - ?
Het juiste antwoord is 4 en 2. Hier zie je een dalende reeks van machten van 2: 256 = 28 - 128 = 27 – 64 = 26 -…- 4 = 2² en 2 = 21.

81 - 2 - 27 - 4 - 9 - 6 - ? - ?
Het juiste antwoord is 3 en 8. Er lopen twee reeksen door elkaar. Bij de eerste reeks doe je telkens ': 3': 81, 27, 9 en 3; bij de tweede reeks doe je '+ 2': 2, 4, 6 en 8.

1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - ?
Het juiste antwoord is 128. Het getal is telkens het dubbele van het vorige getal. 64 + 64 = 128.

1 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - ?
Het juiste antwoord is 64. Elk getal is de som van alle vorige getallen. 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 64.

81 - 63 - 64 - 56 - 49 - 49 - 36 - ? - ?
Het juiste antwoord is 42 en 25. Er lopen twee reeksen door elkaar. De eerste reeks omvat de kwadraten van 9, 8, 7, 6 en 5 in dalende volgorde: 81, 64, 49, 36 en 25. De tweede reeks omvat de vermenigvuldigingstafel van 7 in dalende volgorde: 9 x 7 = 63, 8 x 7 = 56, enz. en 6 x 7 = 42.

12 - 21 - 24 - 42 - 48 - 84 - 96 - ? - ?
Het juiste antwoord is 69 en 192. Er lopen twee reeksen door elkaar. In de eerste reeks doe je telkens 'x 2': 12, 24, 48, 96 en 192. De tweede reeks bestaat uit getallen die het spiegelbeeld zijn van het vorige getal uit de eerste reeks: 21 spiegelbeeld van 12, 42 van 24 / 84 van 48 en 69 van 96.

Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken?
Het juiste antwoord is 12. Er lopen twee reeksen door elkaar. Er wordt bij elke reeks telkens ' + 1' geteld.