De juiste antwoorden

We leggen uit wat de juiste antwoorden zijn op de ruimtelijke intelligentietest figurenreeksen.

Redenering

Na de eerste, tweede en derde kolom wordt nu de vierde kolom aangeduid.

De lijn komt nu helemaal horizontaal te liggen.

Er wordt telkens anderhalf uur bijgeteld.

De pijl wordt telkens met een kwartslag gedraaid.

Het vierkant wordt telkens kleiner en verandert van kleur (wit - zwart - wit).

Deze alfabetische rij loopt af: z - y - x -w.

Er komt telkens één lijn bij tot de ruit volledig is.

De verhouding tussen het bovenste en het onderste gedeelte van de dominostenen is telkens '+ 1'.

Je moet afwisselend boven en onder kijken: 6 - 5 - 4 - 3 - 2 en 1 - 2 - 3 - 4 - 5.