Onze visie, ons startpunt

We leggen  3 x 3 inzichten voor. Wanneer het gaat over vrouwen met een migratieachtergrond, duiken er meteen enkele clichés op. We zetten hier enkele clichés, feiten en principes op een rij.

3 x 3 inzichten

Cliches

 • cliché 1: inactief

  Vrouwen met een migratieachtergrond zijn allesbehalve inactief, ze zijn 'anders' actief. Ze zijn vaak heel actief bezig met zorg en met vrijwilligers- en verenigingswerk, meestal in een informele context.

 • cliché 2: dé vmma

  Er is niet zoiets als dé vrouwen met een migratieachtergrond. Er is een grote diversiteit zowel naar demografische gegevens als naar persoonlijk kapitaal of visie op werk. Er zijn dus algemene drempels en hefbomen, maar maatwerk blijft het basisprincipe.

 • cliché 3: werkgevers willen niet

  Werkgevers willen inclusief zijn en voelen de noodzaak daartoe door de 'war on talent'. Vaak weten ze gewoon niet hoe ze dit kunnen aanpakken.

Feiten

 • Feit 1: muur tussen vraag en aanbod

  Er is een hoge muur tussen vraag en aanbod, tussen de arbeidsmarktkrapte en het potentieel van de vrouwen met een migratieachtergrond. Het gaat om structurele drempels, waar niet onmiddellijk oplossingen voor bestaan vandaag, maar ook om het eenvoudigweg 'elkaar niet kennen'.

 • Feit 2: nog veel wegenwerken

  Hoewel in studies wordt gesproken over de inactieve vrouwen met een migratieachtergrond als laaghangend fruit, leert de realiteit ons dat dit niet geldt voor iedereen. Vaak is er nog een lange weg af te leggen. Hierbij moeten we inzetten op structurele drempels, op het persoonlijk kapitaal van de vrouwen met een migratieachtergrond én op inclusie in bedrijven.

 • Feit 3: re (in) novatie

  Om die muur tussen vraag en aanbod af te breken, is een 'renovatie' van de arbeidsmarkt nodig. De aanpak uit het verleden werkt onvoldoende. We moeten durven inzetten op sociale innovatie in methodiek, in aanpak, via co-creatie, … én op technologische innovatie in de vorm van nieuwe tools of algoritmes die drempels kunnen overbruggen. Innovatie versterkt inclusie en inclusie versterkt innovatie.

Principes

 • Principe 1: samen aanpakken

  Vanuit respect voor de keuze voor inactiviteit (zonder enige vorm van financiële ondersteuning), vanuit de vaststelling dat dit een complex probleem is van structurele en persoonlijke drempels die soms het domein 'werk' overschrijden en vanuit de idee dat niemand deze situatie alleen kan oplossen, is het belangrijk om samen met alle relevante spelers zij aan zij te werken.

 • Principe 2: werken aan drempels, niet aan vrouwen met een migratieachtergrond

  We vertrekken vanuit het idee dat drempels het probleem zijn, niet de vrouwen met een migratieachtergrond. We werken oplossingen uit om de drempels te elimineren. Door drempels los te zien van de persoon, is er effectief ruimte om die persoon 'zelf' te zien met haar potentieel of verborgen talent.

 • Principe 3: via co-creatie vrouwen met een migratieachtergrond en werkgevers

  De hoofdrolspelers in heel dit verhaal zijn de vrouwen met een migratieachtergrond en de werkgevers. Het is dan ook cruciaal om beide groepen zo vroeg mogelijk te betrekken in de ontwikkeling van oplossingen om via co-design en co-creatie aan effectieve oplossingen te werken die realistisch zijn en beantwoorden aan de noden.