Home

2 jobs gevonden in Brussel (1035)

Zoekopdracht

Trefwoord 2 jobs gevonden in Brussel (1035)

;

Vind een Job

2 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Verantwoordelijke radiodispatching (M/V/X)

TALENT.BRUSSELS in BRUSSEL
time Online sinds 16 mei 2024 - Examens bij de overheid

De controleteams van de directies van de dienst Exploitatie en Vervoer vormen de Gewestelijke controle-eenheid voor exploitatie van het wegverkeer en vervoer over de weg (GCEV).De acties op het terrein worden ondersteund en gecoördineerd door de radiodispatching.

Het dispatchingteam:

 • bereidt de surveillance- en politieacties met betrekking tot de exploitatie en het vervoer voor en coördineert ze;
 • beheert de radiocommunicatie op het Astrid-netwerk (opvolging van het meldingenregister, ondersteuning van de controleurs op het terrein, bijstand indien nodig, coördinatie van de teams op het terrein);
 • biedt ondersteuning aan de AGP's (Agent van de Gerechtelijke Politie) en de OGP's (Officier van de Gerechtelijke Politie) van de GCEV op het terrein (opzoekingen in databanken, analyse van camerabeelden, coördinatie met partners, organisatie van oefeningen, enz.)

Je vervult de volgende taken:

Je coördineert het werk van een team van operatoren en administratieve of technische medewerkers (een twintigtal personen van wie de meeste externen zijn die werken in het kader van een overheidsopdracht) die een 24/7-permanentie moeten verzekeren.

- Als leidend ambtenaar beheer je de overheidsopdracht voor de terbeschikkingstelling van personeel en kijk je erop toe dat de ter beschikking gestelde profielen afgestemd zijn op de behoeften;

- Je evalueert de medewerkers en je zorgt ervoor dat ze over de nodige kennis beschikken;

- Je organiseert de (basis- en voortgezette) opleidingen van het team;

- Je geeft alle nodige instructies aan de operatoren en supervisors;

- Je kijkt erop toe dat de operatoren en supervisors hun opdrachten naar behoren uitvoeren;

- Je staat in voor het administratieve en organisatorische beheer van het team: uurroosters, wacht- of oproepdienst, inschatten van de geplande of noodvervangingen;

 • Je houdt toezicht op het opstellen en uitvoeren van de instructies en procedures voor de dispatching;
 • Je zorgt ervoor dat het materiaal van de GCEV (Astrid-radio, drones, uitrustingen, enz.) goed beheerd en onderhouden wordt;
 • Je helpt de opleidingsprocessen voor de personeelsleden van de GCEV mee ontwikkelen;
 • Je zorgt ervoor dat alle personeelsleden van de GCEV de opleidingen volgen;
 • Je houdt toezicht op de uitrol van de dispatching, inclusief de Command Car (en de drones);
 • Je draagt bij aan de organisatie van de acties op het terrein;
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de oefeningen voor het personeel van de GCEV (oefentafel of op het terrein) met andere interne of externe diensten;
 • Je onderhoudt contacten met andere verkeerscentrales en diensten;
 • Je verdedigt de behoeften van de dienst in het kader van transversale projecten;
 • Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor de politie, de brandweer en Brussel Preventie en Veiligheid voor acties die passen binnen de opdrachten van de GCEV;
 • Je vervult de functie van projectleider in het kader van specifieke bestekken.

Belangrijk om te weten!

 • Je draagt je een uniform dat voorzien wordt door Brussel Mobiliteit.
 • Het kan voorkomen dat jouw werk ook tijdens het weekend of 's nachts moet uitvoeren.

Wie zijn wij ?

De team Gewestelijke Politie Exploitatie en Vervoer waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Mobiliteit, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Mobiliteit (BM) is verantwoordelijk voor het beheer van de mobiliteitsstrategieën, de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en de taxi's.

Voor meer informatie, klik hier.