Home

1538 jobs voor bedrijfsjurist gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 1538 jobs voor bedrijfsjurist gevonden

Vind een Job

1538 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Jurist en HR jurist

PROVINCIE VLAAMS - BRABANT in KESSEL-LO
time Online sinds 23 februari 2024 - Vaste jobs

Wat houdt jouw job in?

Als jurist bij de juridische dienst:

 • Advies verlenen
  • Je geeft juridisch advies aan provinciale diensten.Je doet dit op een toegankelijke en klantvriendelijke manier.Met je scherpe juridische analyse detecteer je knelpunten en doe je voorstellen voor verbetering.
  • Je maakt, in overleg met je diensthoofd en collega’s, beleidsvoorbereidende nota’s en je onderbouwt de standpunten die je hierbij inneemt.
 • GAS-processen ondersteunen
  • Je ontwikkelt verder de provinciale dienstverlening rond GAS-snelheid.
  • Je bent sanctionerend ambtenaar voor GAS-overlast, GAS-parkeren en GAS-snelheid.
 • Rechtsgedingen opvolgen
  • Je volgt en behandelt rechtsgedingen, vooral, maar niet uitsluitend, voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Als HR-jurist bij de dienst personeel & organisatie:

 • Je speelt een sleutelrol in het volgen van wijzigingen in wetgeving én het implementeren ervan in de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, dienstnota’s,

HR-processen optimaliseren

 • Je optimaliseert HR-processen met het oog op een leane en juridisch correcte administratieve afhandeling van de personeelsadministratie (arbeidsovereenkomsten, verlofsystemen, vergoedingen, fiscaliteit, uit-dienst-processen, tijdsbeheer, pensioenen, …).

Advies verlenen

 • Je geeft advies in complexe juridische dossiers en vertaalt wetgeving naar een modern HR-beleid.

Rapporteren

 • Je rapporteert aan het diensthoofd van de dienst personeel & organisatie.
 • Je neemt deel aan verschillende overlegorganen (binnen de VVP, raadscommissie, vakbondsoverleg) en koppelt hierover terug naar je eigen dienst.

Juridische Adviseur - Verbintenissen- en goederenrecht

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in
time Online sinds 8 januari 2024 - Vaste jobs

Fednot is de beroepsvereniging van notarissen.
 
Dankzij de dagelijkse investering van bijna 200 werknemers kunnen notarissen in de essentiële momenten van hun leven (samenwonen/huwelijk, een huis kopen, een bedrijf starten,) kwaliteitsvolle diensten aanbieden aan de burgers.
Fednot speelt een voortrekkersrol met een breed scala aan innovatieve diensten en oplossingen op maat.
Notariskantoren kunnen bij ons terecht voor juridisch advies, software-ondersteuning, advies over het beheer van hun kantoor en HR-oplossingen.


Jobomschrijving

De Juridisch Adviseur werkt binnen het team van juristen van het consultatiecentrum binnen FEDNOT en is verantwoordelijk voor het verlenen van schriftelijk advies aan de notarissen en hun medewerkers.Hij/zij staat hen bij in het zoeken naar juridisch correcte oplossingen die beantwoorden aan de behoeften wanneer het gaat over zijn/haar specialisme.Dit stelt hem/haar ook in staat om opbouwende contacten te hebben met diverse overheden en betrokken actoren.
 
Daarenboven kan de Juridisch Adviseur de expertise die hij/zij zo ontwikkelt vlot vertalen in redactiebijdragen voor juridische tijdschriften en andere publicaties.
 
De materies die de Juridisch Adviseur voornamelijk gaat behandelen betreffen de specialisatie Verbintenissen- en goederenrecht in relatie tot de notariële activiteit.Dit bevat onder andere materies betreffende koop-verkoop, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, appartementsmede-eigendom, lastgeving, …