Home

53 jobs voor beleidsmedewerker communicatie gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 53 jobs voor beleidsmedewerker communicatie gevonden

Vind een Job

53 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Beleidsmedewerker Dierenwelzijn (gezelschapsdieren)

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in BRUSSEL
time Online sinds 15 september 2023 - Tijdelijke jobs

Plaats tewerkstelling: Ferraris-gebouw (Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, België)


Jobomschrijving

Start People rekruteert voor de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving een beleidsmedewerker Dierenwelzijn (gezelschapsdieren) De afdeling Dierenwelzijn van het departement Omgeving staat in voor de voorbereiding, ondersteuning en handhaving van het dierenwelzijnsbeleid en de communicatie en sensibilisering hierrond in Vlaanderen voor gezelschapsdieren, landbouwdieren, exotische dieren en proefdieren.Ze bereidt de erkenningen voor, voor dierenhandelszaken, dierenasielen, dierenpensions, dierentuinen, kwekers van honden en katten, proefdierlabo's en houdt tevens toezicht op deze inrichtingen en andere plaatsen waar dieren gehouden worden, met inbegrip van het behandelen van klachten hierover De afdeling doet ook voorstellen van administratieve boetes bij overtredingen en vordert kosten voor opvang van in beslag genomen dieren terug bij overtreders.Ten slotte wordt ook voorzien in ondersteuning en begeleiding voor een aantal adviesorganen (Raad voor Dierenwelzijn, Proefdierencommissie en Dierentuinencommissie) en wordt er wetenschappelijk onderzoek inzake dierenwelzijn georganiseerd en opgevolgd De afdeling Dierenwelzijn bestaat uit het team Dierenwelzijnsbeleid en het team Inspectie Dierenwelzijn De functie van Beleidsmedewerker Dierenwelzijn (thema gezelschapsdieren) is gesitueerd binnen het team Dierenwelzijnsbeleid.De nadruk bij deze functie ligt vooral bij het uitwerken van goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bijvoorbeeld de Vlaamse regering of de functioneel bevoegde minister in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden.