Home

1 jobs voor Brandweer gevonden in Genk (3600)

Zoekopdracht

Trefwoord 1 jobs voor Brandweer gevonden in Genk (3600)

;

Vind een Job

1 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

HSE Coördinator

VIVALDIS OFFICE GENK in GENK
time Online sinds 30 april 2024 - Vaste jobs
Voor onze klant te Genk (productie verpakkingsmaterialen) zijn we op zoek naar een HSE Coördinator De HSE Coördinator zal het voortouw nemen bij het geven van prioriteit aan veiligheid, met name aan de veiligheid van de werknemers.Deze functie is een belangrijke schakel tussen EHS en de algemene operaties, engineering, onderzoek en veiligheid.Verantwoordelijkheden: Werkt een adequaat veiligheidsbeleid uit en initieert acties op de werkvloerIs verantwoordelijk voor het secretariaat van het CPBWInitieert en neemt deel aan onderzoeken in het kader van incidenten op het vlak van veiligheid en milieu en zorgt voor de juiste correctieve aanbevelingen en actiesBegeleidt arbeidsinspectie, medische inspectie en milieu inspectie bij bedrijfsbezoeken.Coördineert al de verplichte en noodzakelijke periodieke controles in verband metveiligheid, milieu en infrastructuur.Coördineert de wettelijke emissiemetingen, en coördineert alle aspecten in verband met de verwijdering van afvalstoffen.Volgt de grondwateronttrekking en het verbruik van stadswater op.Waakt over de lozing van afvalwaters en onderhoudt de contacten met de VMM.Coördineert het grondstoffenregister en stelt de afvalstoffenaangiftes op.Volgt al de verpakkingsafvalstoffen op, coördineert de aangifte aan VAL I PAC en de controles door de bedrijfsrevisor.Maakt de aangiften op en volgt de facturatie op van electriciteitsverbruik, brandstofverbruik, waterverbruik, motorenbelasting, milieubelasting, Provinciebelasting, Belasting waterlozing, kadastrale gemeentebelasting, grondwaterverbruik, Hinderlijke inrichting klasse I en de algemene uitgaven milieu en veiligheid.Begeleidt desgevallend specialisten industriële schattingenDeelname aan het continu verbeterproces (workshops, teammeetings)Draagt bij tot voortdurende verbeteringOndersteuning in productieTraining nieuwe medewerkersDeelname aan opmaak onderhoudschecklistsDraagt bij aan continue verbetering binnen de domeinen veiligheid, gezondheid en milieuVoert al de wettelijke taken van de milieucoördinator in het bedrijf uitVoert al de wettelijke opdrachten van het diensthoofd CPBW uitInformeert en adviseert de directie in verband met alle aspecten die de veiligheid van de werknemers en de installaties betreffen, evenals in verband met alle milieuaspecten.Stelt samen met de afdelingsverantwoordelijken de noodzakelijke veiligheidsinstructies en machinebeschrijvingen op.Coördineert de opleidingen ivm E.