Home

158 jobs voor corporate controller gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 158 jobs voor corporate controller gevonden

Vind een Job

158 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Corporate Accountant

WALTERS PEOPLE in BERCHEM
time Online sinds 16 mei 2024 - Vaste jobs

An international organisation in Berchem is looking for an enthousiastic, organised and pro-active Corporate accountant.Are you looking for a job within a dynamic and growing organisation?The Corporate Accountant will be directly reporting to the Regional Finance and Accounting Director and work closely together with all Shared Service Center Teams in satellite locations and the local finance teams.

The Accountant will be responsible for:

In this role you will take responsibility for the full A-Z administration and monthly reporting of our corporate entities, in close cooperation with the SSC and tax team.

 • Govern the correct PO creation and Invoice processing processes.
 • Follow up the weekly vendor payments performed SSC - payment team.
 • Perform treasury tasks with regard to intercompany loans, external financing arrangements and cash payments.
 • Record month end journals, typical for a listed company and perform payroll accounting, in cooperation with the SSC.
 • Perform the monthly and annual closing of the relevant entities, in accordance with strict deadlines.
 • Monthly review and reconciliations of balance sheet accounts.
 • Follow up monthly & annual VAT returns & IC listings & WHT.
 • Create a monthly corporate and divisional budget for the company and monitor expenditure - explain variances between actuals & budget.
 • Cooperate in the intercompany recharging process.
 • Maintain IFRS accounting data (e.g.IFRS 16 lease data).
 • Support the consolidation process.
 • Yearly budget process - in cooperation with Corporate Controller prepare budget.
 • Preparation of statutory accounts.
 • Provide financial advice based on data analysis to upper management.
 • Assist in audits and any ad hoc projects or process request.
 • Maintain the central legal database (minutes of meetings, contracts, statutory accounts,…) of the group entities in cooperation with the legal team.

Corporate Accountant

WALTERS PEOPLE in BERCHEM
time Online sinds 8 mei 2024 - Vaste jobs

An international organisation in Berchem is looking for an enthousiastic, organised and pro-active Corporate accountant.Are you looking for a job within a dynamic and growing organisation?The Corporate Accountant will be directly reporting to the Regional Finance and Accounting Director and work closely together with all Shared Service Center Teams in satellite locations and the local finance teams.

The Accountant will be responsible for:

In this role you will take responsibility for the full A-Z administration and monthly reporting of our corporate entities, in close cooperation with the SSC and tax team.

 • Govern the correct PO creation and Invoice processing processes.
 • Follow up the weekly vendor payments performed SSC - payment team.
 • Perform treasury tasks with regard to intercompany loans, external financing arrangements and cash payments.
 • Record month end journals, typical for a listed company and perform payroll accounting, in cooperation with the SSC.
 • Perform the monthly and annual closing of the relevant entities, in accordance with strict deadlines.
 • Monthly review and reconciliations of balance sheet accounts.
 • Follow up monthly & annual VAT returns & IC listings & WHT.
 • Create a monthly corporate and divisional budget for the company and monitor expenditure - explain variances between actuals & budget.
 • Cooperate in the intercompany recharging process.
 • Maintain IFRS accounting data (e.g.IFRS 16 lease data).
 • Support the consolidation process.
 • Yearly budget process - in cooperation with Corporate Controller prepare budget.
 • Preparation of statutory accounts.
 • Provide financial advice based on data analysis to upper management.
 • Assist in audits and any ad hoc projects or process request.
 • Maintain the central legal database (minutes of meetings, contracts, statutory accounts,…) of the group entities in cooperation with the legal team.

Corporate Accountant

WALTERS PEOPLE in BERCHEM
time Online sinds 2 mei 2024 - Vaste jobs

An international organisation in Berchem is looking for an enthousiastic, organised and pro-active Corporate accountant.Are you looking for a job within a dynamic and growing organisation?The Corporate Accountant will be directly reporting to the Regional Finance and Accounting Director and work closely together with all Shared Service Center Teams in satellite locations and the local finance teams.

The Accountant will be responsible for:

In this role you will take responsibility for the full A-Z administration and monthly reporting of our corporate entities, in close cooperation with the SSC and tax team.

 • Govern the correct PO creation and Invoice processing processes.
 • Follow up the weekly vendor payments performed SSC - payment team.
 • Perform treasury tasks with regard to intercompany loans, external financing arrangements and cash payments.
 • Record month end journals, typical for a listed company and perform payroll accounting, in cooperation with the SSC.
 • Perform the monthly and annual closing of the relevant entities, in accordance with strict deadlines.
 • Monthly review and reconciliations of balance sheet accounts.
 • Follow up monthly & annual VAT returns & IC listings & WHT.
 • Create a monthly corporate and divisional budget for the company and monitor expenditure - explain variances between actuals & budget.
 • Cooperate in the intercompany recharging process.
 • Maintain IFRS accounting data (e.g.IFRS 16 lease data).
 • Support the consolidation process.
 • Yearly budget process - in cooperation with Corporate Controller prepare budget.
 • Preparation of statutory accounts.
 • Provide financial advice based on data analysis to upper management.
 • Assist in audits and any ad hoc projects or process request.
 • Maintain the central legal database (minutes of meetings, contracts, statutory accounts,…) of the group entities in cooperation with the legal team.

Corporate Accountant

WALTERS PEOPLE in BERCHEM
time Online sinds 23 mei 2024 - Vaste jobs

Een internationale organisatie in Berchem is op zoek naar een enthousiaste, georganiseerde en proactieve Corporate Accountant.Ben je op zoek naar een job binnen een dynamische en groeiende organisatie?

De Accountant zal verantwoordelijk zijn voor:

In deze rol neem je verantwoordelijkheid voor de volledige A-Z administratie en maandelijkse rapportering van onze bedrijfseenheden, in nauwe samenwerking met het SSC.

 • Beheer het correcte proces voor het aanmaken van inkooporders en het verwerken van facturen.
 • Volg de wekelijkse leveranciersbetalingen uitgevoerd door het SSC - betalingsteam op.
 • Voer treasury-taken uit met betrekking tot intercompany-leningen, externe financieringsregelingen en kasbetalingen.
 • Boek maandafsluitingsjournalen, typisch voor een beursgenoteerd bedrijf, en voer loonadministratie uit, in samenwerking met het SSC.
 • Voer de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting uit van de relevante entiteiten, in overeenstemming met strikte deadlines.
 • Maandelijkse beoordeling en afstemming van balansrekeningen.
 • Volg maandelijkse en jaarlijkse btw-aangiften, IC-lijsten en WHT op.
 • Stel maandelijks een bedrijfs- en divisioneel budget op voor het bedrijf en bewaak de uitgaven - verklaar afwijkingen tussen werkelijke kosten en budget.
 • Samenwerken in het intercompany-doorbelastingsproces.
 • Onderhoud IFRS-boekhoudgegevens (bijv.IFRS 16 leasegegevens).
 • Ondersteun het consolidatieproces.
 • Jaarlijks budgetproces - bereid samen met de Corporate Controller het budget voor.
 • Voorbereiding van statutaire jaarrekeningen.
 • Verstrek financieel advies op basis van gegevensanalyse aan het hoger management.
 • Assisteer bij audits en eventuele ad hoc projecten of procesverzoeken.
 • Onderhoud de centrale juridische database (notulen van vergaderingen, contracten, statutaire jaarrekeningen, enz.) van de groepsentiteiten in samenwerking met het juridische team.

Corporate Accountant

WALTERS PEOPLE in BERCHEM
time Online sinds 16 mei 2024 - Vaste jobs

Een internationale organisatie in Berchem is op zoek naar een enthousiaste, georganiseerde en proactieve Corporate Accountant.Ben je op zoek naar een job binnen een dynamische en groeiende organisatie?

De Accountant zal verantwoordelijk zijn voor:

In deze rol neem je verantwoordelijkheid voor de volledige A-Z administratie en maandelijkse rapportering van onze bedrijfseenheden, in nauwe samenwerking met het SSC.

 • Beheer het correcte proces voor het aanmaken van inkooporders en het verwerken van facturen.
 • Volg de wekelijkse leveranciersbetalingen uitgevoerd door het SSC - betalingsteam op.
 • Voer treasury-taken uit met betrekking tot intercompany-leningen, externe financieringsregelingen en kasbetalingen.
 • Boek maandafsluitingsjournalen, typisch voor een beursgenoteerd bedrijf, en voer loonadministratie uit, in samenwerking met het SSC.
 • Voer de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting uit van de relevante entiteiten, in overeenstemming met strikte deadlines.
 • Maandelijkse beoordeling en afstemming van balansrekeningen.
 • Volg maandelijkse en jaarlijkse btw-aangiften, IC-lijsten en WHT op.
 • Stel maandelijks een bedrijfs- en divisioneel budget op voor het bedrijf en bewaak de uitgaven - verklaar afwijkingen tussen werkelijke kosten en budget.
 • Samenwerken in het intercompany-doorbelastingsproces.
 • Onderhoud IFRS-boekhoudgegevens (bijv.IFRS 16 leasegegevens).
 • Ondersteun het consolidatieproces.
 • Jaarlijks budgetproces - bereid samen met de Corporate Controller het budget voor.
 • Voorbereiding van statutaire jaarrekeningen.
 • Verstrek financieel advies op basis van gegevensanalyse aan het hoger management.
 • Assisteer bij audits en eventuele ad hoc projecten of procesverzoeken.
 • Onderhoud de centrale juridische database (notulen van vergaderingen, contracten, statutaire jaarrekeningen, enz.) van de groepsentiteiten in samenwerking met het juridische team.

Corporate Accountant

WALTERS PEOPLE BELGIUM in
time Online sinds 23 mei 2024 - Vaste jobs
De Accountant zal verantwoordelijk zijn voor: In deze rol neem je verantwoordelijkheid voor de volledige A-Z administratie en maandelijkse rapportering van onze bedrijfseenheden, in nauwe samenwerking met het SSC.
 • Beheer het correcte proces voor het aanmaken van inkooporders en het verwerken van facturen.
 • Volg de wekelijkse leveranciersbetalingen uitgevoerd door het SSC - betalingsteam op.
 • Voer treasury-taken uit met betrekking tot intercompany-leningen, externe financieringsregelingen en kasbetalingen.
 • Boek maandafsluitingsjournalen, typisch voor een beursgenoteerd bedrijf, en voer loonadministratie uit, in samenwerking met het SSC.
 • Voer de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting uit van de relevante entiteiten, in overeenstemming met strikte deadlines.
 • Maandelijkse beoordeling en afstemming van balansrekeningen.
 • Volg maandelijkse en jaarlijkse btw-aangiften, IC-lijsten en WHT op.
 • Stel maandelijks een bedrijfs- en divisioneel budget op voor het bedrijf en bewaak de uitgaven - verklaar afwijkingen tussen werkelijke kosten en budget.
 • Samenwerken in het intercompany-doorbelastingsproces.
 • Onderhoud IFRS-boekhoudgegevens (bijv.IFRS 16 leasegegevens).
 • Ondersteun het consolidatieproces.
 • Jaarlijks budgetproces - bereid samen met de Corporate Controller het budget voor.
 • Voorbereiding van statutaire jaarrekeningen.
 • Verstrek financieel advies op basis van gegevensanalyse aan het hoger management.
 • Assisteer bij audits en eventuele ad hoc projecten of procesverzoeken.
 • Onderhoud de centrale juridische database (notulen van vergaderingen, contracten, statutaire jaarrekeningen, enz.) van de groepsentiteiten in samenwerking met het juridische team.