Home

29 jobs voor criminologie gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 29 jobs voor criminologie gevonden

Vind een Job

29 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

AML analist

ITZU in HASSELT
time Online sinds 8 mei 2024 - Vaste jobs

Als AML-analist (Anti-Money Laundering) ben je een belangrijk aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot KYC (Know Your Client), klantonderzoeken en bredere risicobeheersingskwesties.Je vervult daarmee een cruciale rol als verbindingspersoon tussen de commerciële collega's, die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van auto's, en de compliance collega's, die de verkopen goedkeuren.Daarnaast onderhoud je voortdurend contact met compliance-collega's in het Service Centre in Roemenië die naar jou komen met vragen rond de interpretatie van het beleid en procedures.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Onderzoek naar verdachte activiteiten: Je voert grondige analyses uit van transacties, accounts en klantinformatie om verdachte activiteiten te identificeren die mogelijk in strijd zijn met AML-regelgeving.
 • Risicobeoordeling: Je beoordeelt het risico van klanten en transacties en identificeert potentiële rode vlaggen.
 • Dossieronderzoek: Je verzamelt en analyseert relevante documentatie en informatie om een gedetailleerd dossier op te bouwen voor verdachte klanten.
 • Rapportage: Je stelt rapporten op in verband met klantenonderzoek om voor te leggen aan het management.
 • Samenwerking met interne teams: Je werkt samen met compliance-teams, juridische afdelingen en andere relevante interne stakeholders om onderzoeken uit te voeren en te voldoen aan wettelijke vereisten.
 • Blijf op de hoogte van regelgeving: Je houdt jezelf op de hoogte van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot AML en neemt proactief maatregelen om ervoor te zorgen dat de processen en procedures up-to-date zijn en voldoen aan de geldende normen.

AML analist

ITZU JOBS in DIEGEM
time Online sinds 2 mei 2024 - Vaste jobs

Als AML-analist (Anti-Money Laundering) ben je een belangrijk aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot KYC (Know Your Client), klantonderzoeken en bredere risicobeheersingskwesties.Je vervult daarmee een cruciale rol als verbindingspersoon tussen de commerciële collega's, die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van auto's, en de compliance collega's, die de verkopen goedkeuren.Daarnaast onderhoud je voortdurend contact met compliance-collega's in het Service Centre in Roemenië die naar jou komen met vragen rond de interpretatie van het beleid en procedures.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Onderzoek naar verdachte activiteiten: Je voert grondige analyses uit van transacties, accounts en klantinformatie om verdachte activiteiten te identificeren die mogelijk in strijd zijn met AML-regelgeving.
 • Risicobeoordeling: Je beoordeelt het risico van klanten en transacties en identificeert potentiële rode vlaggen.
 • Dossieronderzoek: Je verzamelt en analyseert relevante documentatie en informatie om een gedetailleerd dossier op te bouwen voor verdachte klanten.
 • Rapportage: Je stelt rapporten op in verband met klantenonderzoek om voor te leggen aan het management.
 • Samenwerking met interne teams: Je werkt samen met compliance-teams, juridische afdelingen en andere relevante interne stakeholders om onderzoeken uit te voeren en te voldoen aan wettelijke vereisten.
 • Blijf op de hoogte van regelgeving: Je houdt jezelf op de hoogte van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot AML en neemt proactief maatregelen om ervoor te zorgen dat de processen en procedures up-to-date zijn en voldoen aan de geldende normen.

Preventieadviseur psychosociale aspecten (V/M/X)

NATIONALE BANK VAN BELGIË in BRUSSEL
time Online sinds 15 mei 2024 - Vaste jobs

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) van de Nationale Bank van België (NBB) werft een preventieadviseur psychosociale aspecten (V/M/X) aan.
De belangrijkste taak van de IDPB bestaat erin de werkgever te ondersteunen bij de invoering van een dynamisch risicobeheersingssysteem dat bestemd is voor de planning en uitvoering van het preventiebeleid.Het welzijn van de werknemers van de onderneming verbeteren is de belangrijkste uitdaging.


Jobomschrijving

De preventieadviseur is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het psychosociale welzijn op het werk.
Hij/zij moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers advies verlenen over psychosociale thema’s en werkt daarvoor nauw samen met de andere betrokkenen van de IDPB.
De verantwoordelijkheden zijn:

 • een beleid voor psychosociaal welzijn op het werk helpen uitwerken
 • de werkgever adviseren over de maatregelen die moeten worden genomen om psychosociale risico's in de onderneming te voorkomen
 • constructief bijdragen aan de dynamiek van de dienst en voorstellen aandragen met betrekking tot de ontwikkeling van en de betrokkenheid bij projecten die verband houden met psychosociale problemen
 • dynamische en constructieve partnerschappen met de verschillende interne spelers tot stand brengen (de werkgever, de hiërarchische lijn, de werknemers en hun vertegenwoordigers, het departement Human Resources,)
 • de werknemers inlichten en opleiden over de preventie van psychosociale risico’s
 • de psychosociale risico’s analyseren (a priori en a posteriori)
 • preventieve maatregelen helpen bepalen, de uitvoering ervan ondersteunen en bijdragen tot de evaluatie ervan
 • psychosociale incidenten analyseren en preventiemaatregelen voorstellen om te vermijden dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen
 • de informele individuele verzoeken tot psychosociale interventie behandelen: taak van opvang, advies, begeleiding, interventie, verzoening en follow-up
 • de formele verzoeken tot psychosociale interventie behandelen (procedure voor psychosociale risico’s of voor geweld en pesterijen)
 • de collectieve verzoeken tot psychosociale interventie behandelen
 • advies geven en zowel aan het globale preventieplan als het jaarlijkse actieplan voor preventie bijdragen
 • deelnemen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
 • de contacten met de externe partners (EDPB) verzorgen
 • nieuwe kennis opdoen door op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de regelgeving van de psychosociale wetgeving en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang op dat gebied.

Preventieadviseur psychosociale aspecten (V/M/X)

NATIONALE BANK VAN BELGIË NV / BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE SA in BRUSSEL
time Online sinds 16 mei 2024 - Vaste jobs

De preventieadviseur is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het psychosociale welzijn op het werk.

Hij/zij moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers advies verlenen over psychosociale thema's en werkt daarvoor nauw samen met de andere betrokkenen van de IDPB.

De verantwoordelijkheden zijn:

 • een beleid voor psychosociaal welzijn op het werk helpen uitwerken
 • de werkgever adviseren over de maatregelen die moeten worden genomen om psychosociale risico's in de onderneming te voorkomen
 • constructief bijdragen aan de dynamiek van de dienst en voorstellen aandragen met betrekking tot de ontwikkeling van en de betrokkenheid bij projecten die verband houden met psychosociale problemen
 • dynamische en constructieve partnerschappen met de verschillende interne spelers tot stand brengen (de werkgever, de hiërarchische lijn, de werknemers en hun vertegenwoordigers, het departement Human Resources,)
 • de werknemers inlichten en opleiden over de preventie van psychosociale risico's
 • de psychosociale risico's analyseren (a priori en a posteriori)
 • preventieve maatregelen helpen bepalen, de uitvoering ervan ondersteunen en bijdragen tot de evaluatie ervan
 • psychosociale incidenten analyseren en preventiemaatregelen voorstellen om te vermijden dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen
 • de informele individuele verzoeken tot psychosociale interventie behandelen: taak van opvang, advies, begeleiding, interventie, verzoening en follow-up
 • de formele verzoeken tot psychosociale interventie behandelen (procedure voor psychosociale risico's of voor geweld en pesterijen)
 • de collectieve verzoeken tot psychosociale interventie behandelen
 • advies geven en zowel aan het globale preventieplan als het jaarlijkse actieplan voor preventie bijdragen
 • deelnemen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
 • de contacten met de externe partners (EDPB) verzorgen
 • nieuwe kennis opdoen door op de hoogte te blijven van de wijzigingen in de regelgeving van de psychosociale wetgeving en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang op dat gebied.