Home

452 jobs voor diensthoofd gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 452 jobs voor diensthoofd gevonden

Vind een Job

452 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Deskundige integrale veiligheid en noodplanning

GEMEENTEBESTUUR BRASSCHAAT in
time Online sinds 14 november 2023 - Vaste jobs

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar.

Deskundige Integrale Veiligheid(m/v)

Met aanleg wervingsreserve

B1-B3 contractueel – 80% (+ 20 % projectwerking)

Functie

Afdeling: integraal veiligheidsbeleid en noodplanning

De afdeling integraal veiligheidsbeleid en noodplanning bestaat uit een team gemeenschapswachten en een coördinator burenbemiddeling en staat onder leiding van de coördinator integraal veiligheidsbeleid en noodplanning.

Resultaatsgebied en inhoud van de functie:

Nood- en interventieplanning

 1. Ondersteunen uitbouw noodplanningsstructuur (en gedragenheid) binnen de gemeentelijke structuur
 2. Opmaak en beheersing algemene en bijzondere nood- en interventieplannen
 3. (mede) opmaken en faciliteren van oefeningen in het kader van noodplanning
 4. Bijdragen aan de permanentiestructuur noodplanning binnen de gemeente

Integrale veiligheid:

 1. Aansturen en ondersteunen van de gemeenschapswachten in het kader van gerichte projecten of dagelijkse werking
 2. Ondersteunen van de verkeersveiligheidsprojecten
 3. Het diensthoofd bijstaan in het opmaken en beheersen van een lokaal integraal veiligheidsplan
 4. Coördineren van een gerichte aanpak gericht tegen overlastfenomenen
 5. Ondersteunen van het diensthoofd in het kader van de opvolging van de GAS (gemeentelijk administratieve sancties)
 6. Opstellen en uitgeven van adviezen omtrent veiligheidsonderwerpen
 7. Het opvolgen van het gewenste parkeerbeleid (waaronder ook de handhaving van de blauwe zone).

Burenbemiddeling:

 1. Klaar zijn om de werking van de coördinator burenbemiddeling (tijdelijk en periodiek) over te nemen

Adviserende- beleidsondersteunende taken en rapportering:

 1. Ondersteunen van het diensthoofd door consequente en gerichte rapportering binnen het domein van noodplanning en integrale veiligheid
 2. Ondersteunen van het diensthoofd bij behandelen van vragen, meldingen en klachten inzake het beleidsdomein
 3. Opvolgen van wetgeving, documentatie, literatuur en evoluties in het vakdomein

Diploma

Je bent houder van een bachelor diploma.

Bezorg ons je kandidatuur online uiterlijk op 15 december 2023. Bezorg ons, naast je CV, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister, een motivatiebrief waarin je duidelijk aantoont waarom je voor een functie als deskundige Integrale veiligheid kiest.Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Verloop van de selectieprocedure

De eerste stap bestaat uit verkennende gesprekken op 20 december 2023 in de namiddag.Daarna volgt er voor de geslaagde kandidaten nog een schriftelijke case die thuis voor te bereiden is in het weekend van 13 januari 2024 en mondeling toe te lichten is voor een jury op 17 januari 2024 in de namiddag.

Zie functiebeschrijving via de website.