Home

32 jobs voor ervaringsdeskundige gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 32 jobs voor ervaringsdeskundige gevonden

Vind een Job

32 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Medewerker herstelgerichte zorg: familie-ervaringsdeskundige

UNIVERSITAIR PSYCHIATRISCH CENTRUM KU LEUVEN in KORTENBERG
time Online sinds 14 mei 2024 - Vaste jobs
Er is een dienst voor kinder en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobsUniversitair Psychiatrisch Centrum KU LeuvenCampus KortenbergLeuvensesteenweg 5173070 KortenbergCampus GasthuisbergHerestraat 493000 Leuvenwww.upckuleuven.beJobomschrijvingHet UPC KU Leuven is op zoek naar een familie ervaringsdeskundige die vanuit eigen ervaring als naastbetrokkene van iemand met een psychische kwetsbaarheid wil meewerken aan het implementeren van herstelgerichte zorg binnen het UPC KU Leuven.je functieje denkt, vanuit je ervaring en kennis, mee na over het verder implementeren van herstelgerichte zorg waarbij de focus voornamelijk ligt op het optimaliseren van een familievriendelijk klimaat zowel op organisatie als op afdelingsniveau je zet projecten op gebaseerd op de 6 pijlers van het familiebeleid en volgt deze nauwgezet op, samen met collega’s binnen het UPC KU Leuven maar eveneens met organisaties zoals SIMILES en Familieplatform je neemt actief deel aan werkgroepen waarbij je de stem van ‘de familie’ verwoordt en fungeert als brugfunctie tussen naastbetrokkenen en het beleid, je baseert je daarvoor zowel op je eigen ervaringen als op ervaringen van lotgenotenje organiseert allerlei initiatieven (vb.

Zelfstandig eerstelijnszorg psycholoog mantelzorg

AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK in GENT
time Online sinds 3 april 2024 - Tijdelijke jobs

Binnen AZ Sint-Lucas werken we met enkele partners samen aan het optimaliseren van begeleiding en support van patiënten en mantelzorgers die met ziek-zijn worden geconfronteerd.

We erkennen dat extra steun bij chronisch of ernstig ziek-zijn een meerwaarde vormt om als persoon verdere stappen te ondernemen.

Samen met de eerstelijnspsycholoog wil AZ Sint-Lucas een begeleidingsaanbod uitdiepen en voorzien in psycho-educatie en support voor mantelzorgers van patiënten met Parkinson via groepssessies.Dit begeleidingsaanbod wordt aangeboden binnen de ELP-conventie.

Wie komt in aanmerking?

- Je bent psycholoog of orthopedagoog en je onderschrijft de doelstellingen van het public healthmodel
- Je hebt aandacht voor de psychologische problemen bij neurologische of psychische kwetsbaarheid en de effecten bij de patiënt en de mantelzorger
- Je hebt ervaring met groepsbegeleiding, psycho-educatie en neurodegeneratieve aandoeningen en gevolgen

Wat zijn jouw taken?

- Je staat op maandelijkse basis in voor de begeleiding en ondersteuning van patiënten of mantelzorgers via groepssessies
- Je werkt samen met de neurologen, de Parkinsonverpleegkundige en andere zorgverleners binnen ELP en in het ziekenhuis.
- Je engageert jou binnen de ELP conventie en waardeert het ziekenhuis als een vindplaats om een holistisch zorgaanbod voor de PZON (Personen met een Zorg- en/of Ondersteuningsnood) en zijn mantelzorger te ontwikkelen
- Je werkt mee aan projecten en initiatieven om de psychologische ondersteuning voor patiënten en hun mantelzorgers uit te bouwen
- Je ontwikkelt graag methodieken om zowel leren als beleving in groepsessies te optimaliseren
- Je staat in voor de administratieve opvolging van de groepssessies zodat de toegankelijkheid voor elke PZON binnen de conventie bevorderd wordt