Home

498 jobs voor hoofd veiligheid gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 498 jobs voor hoofd veiligheid gevonden

Vind een Job

498 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Hoofd onderhoud

VIVALDIS OFFICE GENK in LOMMEL
time Online sinds 12 januari 2024 - Vaste jobs

Voor onze klant te Lommel zijn we op zoek naar een hoofd van de onderhoudsafdeling

 

Het Hoofd Onderhoud heeft de eindverantwoordelijkheid over de volledige onderhoudsafdeling en staat in voor het adequaat aansturen ervan, rekening houdend met de vooropgestelde rendementen, kwaliteitsnormen, kostenefficiëntie en het optimaal (preventief) onderhoud.

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 

 • Het organiseren, beheren en optimaliseren van de beschikbaarheid van het machinepark en de infrastructuur van de site door het toepassen van preventief en curatief onderhoud
 • Opstellen en aanpassen van een preventief onderhoudsplan:
 • preventief onderhoudsschema uitwerken voor kritische machines
 • uitvoering preventief onderhoud opvolgen
 • preventief onderhoudsplan opvolgen en bijstellen waar nodig
 • Opstellen en opvolgen van een plan voor preventief onderhoud uitgevoerd door externe firma’s
 • Opstellen en opvolgen van een plan voor wettelijke inspecties en keuringen van machines/middelen waar nodig
 • Technische sturingsproblemen en mechanische breuken weet je correct in te schatten om vervolgens de gepaste interventies te coördineren rekening houdend met beschikbare tijd, mensen en middelen
 • Leiding geven, motiveren, begeleiden en evalueren van de verschillende onderhoudsmedewerkers
 • Een veilige werkplek creëren voor de onderhoudsmedewerkers door het vertalen en het uitvoeren van het veiligheidsbeleid
 • Met het oog op verdere optimalisatie bestudeer je verbeteringsvoorstellen en geef je advies over de beste uitvoeringsmethodes
 • Het opstellen, samen met de Plant Manager, van lange termijn investeringsplannen (3-5 jaar) en concrete investeringsvoorstellen op korte termijn die worden voorgelegd aan de Directie
 • Het tijdig en juist rapporteren van uren en kostenplaatsen binnen de onderhoudsafdeling Opmaken, opvolgen en bijsturen van de kostenbudgetten van de onderhoudsafdeling
 • Het correct toepassen en indien nodig aanpassen of ontwikkelen van alle relevante onderhoudsgerelateerde procedures en werkinstructies
 • De preventieadviseur bijstaan in het uitwerken van verschillende procedure rond veiligheid: werkinstructies, risicoanalyses, in dienststellingsverslagen,.
 • Aandacht hebben voor het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers in het dagdagelijks uitoefenen van de functie in lijn met het veiligheids- en milieubeleid van CRH SCB
 • Bewust zijn van de milieuaspecten waarop je invloed hebt en werken volgens het Plan-Do- Check-Adjust (PDCA) – principe om de invloed van de activiteiten op het milieu te reduceren
 • Contacten onderhouden met:
  •  productieafdeling
  •  preventieadviseur
  •  dienst technische studies
  •  externe leveranciers
  •  contractors -.