Home

51 jobs voor Industrieel Ingenieur gevonden in Brussel (Regio)

Zoekopdracht

Trefwoord 51 jobs voor Industrieel Ingenieur gevonden in Brussel (Regio)

;

Vind een Job

51 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

INDUSTRIEEL INGENIEUR - VERANTWOORDELIJKE VAN HET ONDERHOUD (V/M/X)

STEPSTONE in BRUSSEL
time Online sinds 16 februari 2024 - Vaste jobs
 • Je organiseert en beheert het team (2 personen) dat belast is met de aanvragen voor technische bijstand (alle storingen, het onderhoud, herstellingen, enz.) en het team dat belast is met het administratieve, technische en prestatiebeheer en de opvolging van onderhoudscontracten voor de technische installaties (3 personen)
 • Je houdt toezicht op de organisatie en controle van de periodieke inspectie en het onderhoud van alle technische installaties in het openbaar patrimonium, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen: elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties, beveiligingsinstallaties (verpleegoproep, brand, inbraak, toegangsbeheer, videobewaking), liften, HVAC, sanitaire voorzieningen, toegangsbeveiligingsapparatuur, enz.)
 • Je zorgt ervoor dat verzoeken om interventies en reparaties, en verslagen van IDPB-bezoeken snel, efficiënt en duurzaam worden opgevolgd
 • Je werkt samen met de Cel Klimaat om URE-acties en/of -maatregelen te implementeren
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van overheidsopdrachten (opstellen van technische clausules, opvolging, deadlines, enz.)
 • Je bent de contactpersoon voor de beheerders van de gebruikersdiensten van de gebouwen en geeft de informatie door die nodig is om de onderhoudstaken uit te voeren
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van alle activiteiten in verband met het onderhoud van de gebouwen (opstellen van verslagen aan de Raad voor maatschappelijk welzijn, opstellen van regelmatige verslagen en rapporteren aan de hiërarchie, controleren en valideren van facturen, aansturen van je team, enz.)
 • Je bent de referentiepersoon voor je collega's

Nuclear Professional

STEPSTONE in ANDERLECHT
time Online sinds 30 januari 2024 - Vaste jobs

Op basis van uw ervaring, specifieke technische expertise en competenties kunt U ingezet worden:

- Als Non-Resident Inspector, die werkt binnen een team van inspecteurs-ingenieurs, verantwoordelijk voor:

 • Specifieke inspecties / controles uitvoeren in de nucleaire installaties, in nauwe samenwerking met de Resident Inspectors, teneinde een idee te vormen over het vermogen van de uitbater om een voldoende hoog niveau van nucleaire en radiologische veiligheid in deze installaties te verzekeren.
 • Bijdragen aan specifieke technische dossiers in functie van uw expertise.Onder andere:
  • Analyse en evaluatie (in samenwerking met collega's in specifieke specialisatiecentra binnen Bel V) van veiligheidsbekommernissen vastgesteld tijdens inspecties.
  • Review en consolidatie van opinies van specifieke specialisatiecentra binnen Bel V tot een consistent veiligheidsstandpunt dat kan meegedeeld worden aan vertegenwoordigers van de betrokken installatie.
 • Ondersteuning geven aan het team van Resident Inspectors.

- Als Project Manager, verantwoordelijk voor:

 • De onafhankelijke veiligheidsevaluatie door Bel V van het project van de uitbater organiseren en opvolgen, op basis van de aangeleverde documenten, van de kennis van de installaties, de ervaring, en de verificaties en controles
 • De contactpersoon van Bel V zijn om onze standpunten toe te lichten en te ondersteunen bij de uitbater, het FANC en de andere betrokken partijen
 • In het bijzonder:
  • De projectorganisatie voorbereiden en de Bel V-middelen evalueren en bijsturen
  • Het bezorgen van de voorziene deliverables aan het FANC conform de planning en de afgesproken verwachtingen
  • Deelnemen aan de technische vergaderingen en de vorderingsvergaderingen met inbegrip van het opstellen van vergaderingsverslagen
  • Samen met het FANC de communicatie met de uitbater verzekeren

- Als Technisch Expert in uw specifieke expertisedomein(en), verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van veiligheidsanalyses in uw competentiedomein(en)
 • Een onafhankelijke review doen van veiligheidsanalyses die door collega's uitgevoerd worden
 • Het bijhouden van documentatie betreffende de justificatie van de ingenomen veiligheidsstandpunten en deelnemen aan het updaten van de technische documentatie
 • Bijdragen aan het definiëren van veiligheidsposities
 • Uzelf vertrouwd maken met bestaande en nieuwe regelgeving en praktijken in uw competentiedomein(en)
 • Op verzoek Bel V vertegenwoordigen in internationale werkgroepen en programma's of voor internationale activiteiten.

Nuclear Professional

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in ANDERLECHT
time Online sinds 29 januari 2024 - Vaste jobs

Bel V is een filiaal van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en is belast met de reglementaire controles en veiligheidsanalyses in kerncentrales en andere nucleaire en radiologische installaties in België (onderzoeksreactoren,).Daarnaast voert Bel V nucleaire (inspectie- en analyse-) activiteiten uit voor installaties en organisaties in het buitenland (waaronder de Nederlandse veiligheidsautoriteiten).Om de teams te versterken is Bel V op zoek naar technische medewerkers met kennis in nucleaire veiligheid (en wetenschappen) en stralingsbescherming.


Jobomschrijving

Op basis van uw ervaring, specifieke technische expertise en competenties kunt U ingezet worden:- Als Non-Resident Inspector, die werkt binnen een team van inspecteurs-ingenieurs, verantwoordelijk voor:

 • Specifieke inspecties / controles uitvoeren in de nucleaire installaties, in nauwe samenwerking met de Resident Inspectors, teneinde een idee te vormen over het vermogen van de uitbater om een voldoende hoog niveau van nucleaire en radiologische veiligheid in deze installaties te verzekeren.
 • Bijdragen aan specifieke technische dossiers in functie van uw expertise.Onder andere:
  • Analyse en evaluatie (in samenwerking met collega’s in specifieke specialisatiecentra binnen Bel V) van veiligheidsbekommernissen vastgesteld tijdens inspecties.
  • Review en consolidatie van opinies van specifieke specialisatiecentra binnen Bel V tot een consistent veiligheidsstandpunt dat kan meegedeeld worden aan vertegenwoordigers van de betrokken installatie.
 • Ondersteuning geven aan het team van Resident Inspectors.
- Als Project Manager, verantwoordelijk voor:
 • De onafhankelijke veiligheidsevaluatie door Bel V van het project van de uitbater organiseren en opvolgen, op basis van de aangeleverde documenten, van de kennis van de installaties, de ervaring, en de verificaties en controles
 • De contactpersoon van Bel V zijn om onze standpunten toe te lichten en te ondersteunen bij de uitbater, het FANC en de andere betrokken partijen
 • In het bijzonder:
  • De projectorganisatie voorbereiden en de Bel V-middelen evalueren en bijsturen
  • Het bezorgen van de voorziene deliverables aan het FANC conform de planning en de afgesproken verwachtingen
  • Deelnemen aan de technische vergaderingen en de vorderingsvergaderingen met inbegrip van het opstellen van vergaderingsverslagen
  • Samen met het FANC de communicatie met de uitbater verzekeren
- Als Technisch Expert in uw specifieke expertisedomein(en), verantwoordelijk voor:
 • Het uitvoeren van veiligheidsanalyses in uw competentiedomein(en)
 • Een onafhankelijke review doen van veiligheidsanalyses die door collega’s uitgevoerd worden
 • Het bijhouden van documentatie betreffende de justificatie van de ingenomen veiligheidsstandpunten en deelnemen aan het updaten van de technische documentatie
 • Bijdragen aan het definiëren van veiligheidsposities
 • Uzelf vertrouwd maken met bestaande en nieuwe regelgeving en praktijken in uw competentiedomein(en)
 • Op verzoek Bel V vertegenwoordigen in internationale werkgroepen en programma’s of voor internationale activiteiten.