Home

20 jobs voor Master In De Psychologie gevonden in Gent (9000)

Zoekopdracht

Trefwoord 20 jobs voor Master In De Psychologie gevonden in Gent (9000)

;

Vind een Job

20 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Zelfstandig psycholoog obesitaskliniek

AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK in GENT
time Online sinds 8 april 2024 - Zelfstandige activiteit

Als psycholoog ben je verantwoordelijk voor de psychologische begeleiding in de behandelprogramma’s van de obesitaskliniek, namelijk begeleiding in een multidisciplinair conservatief vermageringstraject ofwel in het traject bariatrische chirurgie waarbij de patiënten pre – en postoperatief multidisciplinair worden opgevolgd.

Hierbij leid je individuele sessies en eventuele groepsbijeenkomsten welke gericht zijn op gedragsmatige verandering, beïnvloeden van eetgedrag, leren omgaan met overgewicht (acceptatie) en het werken aan een positief zelfbeeld zodat een langdurige gewichtscontrole en gezonde levensstijl kan bekomen worden.

Wat zijn jouw taken?

- Je staat in voor intake van patiënten die in een chirurgisch of conservatief behandelingsprogramma wensen te stappen
- Je onderzoekt of patiënten vanuit psychopathologisch oogpunt wel of niet in aanmerking komen voor de behandeling, met deelname aan de multidisciplinaire teams met artsen, diëtisten en obesitascoördinator om het behandelingsplan en voortgang van de behandeling te bespreken
- Indien nodig verwijs je patiënten door naar psychiatrische of gespecialiseerde psychologische behandelaars
- Je bereidt patiënten voor op de operatie en de fase erna, met begeleiding
- Je staat in voor de psychologische begeleiding van patiënten die een conservatief traject volgen (duur van een traject is minstens 6 maanden)
- Je geeft inzicht in welke leefstijlverandering noodzakelijk is om het gewicht te kunnen stabiliseren, je ondersteunt bij deze leefstijlverandering, je versterkt het commitment van de patiënt en je draagt bij aan terugvalpreventie
- Je staat, in samenwerking met andere disciplines, in voor het organiseren en begeleiden van therapeutische groepsessies

Zelfstandig eerstelijnszorg psycholoog mantelzorg

AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK in GENT
time Online sinds 3 april 2024 - Tijdelijke jobs

Binnen AZ Sint-Lucas werken we met enkele partners samen aan het optimaliseren van begeleiding en support van patiënten en mantelzorgers die met ziek-zijn worden geconfronteerd.

We erkennen dat extra steun bij chronisch of ernstig ziek-zijn een meerwaarde vormt om als persoon verdere stappen te ondernemen.

Samen met de eerstelijnspsycholoog wil AZ Sint-Lucas een begeleidingsaanbod uitdiepen en voorzien in psycho-educatie en support voor mantelzorgers van patiënten met Parkinson via groepssessies.Dit begeleidingsaanbod wordt aangeboden binnen de ELP-conventie.

Wie komt in aanmerking?

- Je bent psycholoog of orthopedagoog en je onderschrijft de doelstellingen van het public healthmodel
- Je hebt aandacht voor de psychologische problemen bij neurologische of psychische kwetsbaarheid en de effecten bij de patiënt en de mantelzorger
- Je hebt ervaring met groepsbegeleiding, psycho-educatie en neurodegeneratieve aandoeningen en gevolgen

Wat zijn jouw taken?

- Je staat op maandelijkse basis in voor de begeleiding en ondersteuning van patiënten of mantelzorgers via groepssessies
- Je werkt samen met de neurologen, de Parkinsonverpleegkundige en andere zorgverleners binnen ELP en in het ziekenhuis.
- Je engageert jou binnen de ELP conventie en waardeert het ziekenhuis als een vindplaats om een holistisch zorgaanbod voor de PZON (Personen met een Zorg- en/of Ondersteuningsnood) en zijn mantelzorger te ontwikkelen
- Je werkt mee aan projecten en initiatieven om de psychologische ondersteuning voor patiënten en hun mantelzorgers uit te bouwen
- Je ontwikkelt graag methodieken om zowel leren als beleving in groepsessies te optimaliseren
- Je staat in voor de administratieve opvolging van de groepssessies zodat de toegankelijkheid voor elke PZON binnen de conventie bevorderd wordt

Psycholo(o)g(e) zorgprogramma oncologie

AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK in GENT
time Online sinds 8 april 2024 - Vaste jobs

Als psycholoog sta je in voor het begeleiden en behandelen van patiënten, rekening houdend met hun sociale en familiale context, zodoende het psychologisch welzijn van de patiënt te verbeteren als onderdeel van een multidisciplinaire totaalzorg.

Momenteel kijken we uit naar een psycholoog voor het zorgprogramma oncologie.Je komt terecht in een team van begeleidingsverpleegkundigen en psychologen en zorgt voor het psychisch welzijn van onze oncologische patiënten.

Wat zijn jouw taken?

- Je staat in voor de therapeutische begeleiding en ondersteuning van de oncologische patiënten en hun familie:
- Je behandelt aanvragen van artsen, verpleegkundigen, patiënten of hun familie en plant deze in
- Je bezoekt patiënten, voert gesprekken en detecteert de probleemsituatie en stelt een behandelplan of begeleidingsplan op
- Je informeert en adviseert familie
- Je evalueert de effecten van de behandeling of begeleiding, stuurt bij waar nodig en rapporteert hierover aan de arts en andere zorgverleners
- Je werkt samen met en je geeft advies aan multidisciplinaire teams van artsen, verpleegkundigen, logistiek medewerkers, paramedici, …

- Je neemt deel aan de multidisciplinaire vergaderingen om de voortgang van de behandeling van de patiënt te bespreken
- Je werkt mee aan projecten en initiatieven om de psychologische ondersteuning voor patiënten verder te ontwikkelen en te verbeteren
- Je geeft infosessies voor patiënten, medewerkers en team
- Je staat in voor een aantal administratieve taken bv.in het patiëntendossier