Home

547 jobs voor Medisch Medewerker gevonden in Antwerpen (Provincie)

Zoekopdracht

Trefwoord 547 jobs voor Medisch Medewerker gevonden in Antwerpen (Provincie)

;

Vind een Job

547 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Verantwoordelijke contracten en administratie

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 3 mei 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

De dienst “Medische en Niet-Medische uitrusting” is een team van professionele medewerkers die instaan voor de opvolging van het patrimonium aan medische apparatuur en de losse niet-medische toestellen.Zij staan garant voor de indienststelling en de veilige werking ervan, zij voeren technische interventies uit, volgen de onderhoudscontracten en de inventaris op en geven advies bij vervanging en nieuwe investeringen.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je bent verantwoordelijk voor het leiden en organiseren van het administratieve team van de dienst medische en niet-medische uitrusting.Het team staat in voor de correcte administratieve opvolging van het preventief onderhoud en andere services op de medische en niet-medische uitrustingen met het oog op het behoud van de veilige werking en het prestatievermogen.
 • Je staat in voor het beheer en de optimalisatie van de onderhoudscontracten, in overleg met diverse partners en leveranciers.
 • Het optimaliseren van de dienstverlening, de afdeling en het kwaliteitsbeleid is een kolfje naar jouw hand.
 • Je bepaalt mee de structuur van het beheer van de ondersteunende systemen en documenten.
 • Je werkt zeer nauw samen met diverse stakeholders binnen de organisatie, van artsen en verpleegkundigen tot andere leidinggevenden van de dienst, de stafmedewerker als ook collega’s van ondersteunende diensten.
 • Je rapporteert aan de Manager Medische en Niet-Medische Uitrusting

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website (https://www.zna.be/).

Medisch Directeur Regio zuid

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 15 april 2024 - Vaste jobs

Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?

In het kader van een versterking van en herschikking van bevoegdheden binnen de Medische Directie en in voorbereiding van de fusie heeft ZNA een vacature voor een Regio Medisch Directeur Zuid.De Regio Medisch Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een regio en een enkele af te spreken medische domeinen.

Regio Zuid

 • ZNA Middelheim
 • ZNA Kinderziekenhuis Koningin Paola
 • ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Regio Centrum

 • ZNA Cadix

Regio Noord

 • ZNA Jan Palfijn

Wat is jouw uitdaging?

Je houdt hierbij rekening met de geldende wettelijke bepalingen en het voorziene budget om zowel de medische als de financiële doelstellingen te realiseren.

 • Implementatie van de zorgstrategie in de regio
 • Implementatie van een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorgverstrekking in de regio
 • Operationele coördinatie in de regio
 • Ondersteunen van de wettelijke bevoegdheden van de Algemeen Medisch Directeur in de rol van hoofdarts
 • Bewaken van een financieel evenwicht

Concreet:

 • Je werkt mee aan een de zorgstrategie waarbij je rekening houdt met de programmatie door de overheid, de beleidsplannen van de medische disciplines en de strategische evoluties en keuzes op het niveau van de ziekenhuisgroepering.
 • Je volgt één of meerdere door de medische directie te bepalen clusters van medische disciplines op waarin nieuwe initiatieven en zorgactiviteiten met het oog op medisch verantwoorde groei aangemoedigd worden.
 • Je werkt mee aan een moderne visie op klinisch leiderschap voor alle ziekenhuisartsen.
 • Je zorgt voor het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, personeel en infrastructuur zowel voor hospitalisatie, operatiekwartier, polikliniek als het dagziekenhuis.
 • Je overlegt regelmatig met de medische diensthoofden in verband met genomen initiatieven inzake de optimalisering van de organisatie en de coördinatie van de medische activiteiten van de diensten alsook om de interne praktische noden te kennen en bij te sturen waar nodig.
 • Je integreert de medische activiteit operationeel in het geheel van de ziekenhuisactiviteit met in het bijzonder het ondersteunen van de medische diensthoofden bij de implementatie van de goedgekeurde beleidsplannen alsook het bevorderen van de samenwerking tussen de ziekenhuisartsen, huisartsen en verwijzende artsen.
 • Je optimaliseert en waarborgt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening zowel op medisch interdisciplinair niveau als interdepartementeel niveau.
 • Je bewerkstelligt een optimale patiëntentevredenheid door het maken en opvolgen van actieplannen, het proactief voorkomen van problemen en door de samenwerking met het verpleegkundig personeel, de paramedici, de logistieke en de andere met de zorg verbonden medewerkers.
 • Je verzamelt de nodige input van de ziekenhuisartsen ter voorbereiding van de begroting voor de medische activiteiten en je participeert actief bij het formuleren van voorstellen met betrekking tot het ziekenhuisbeleid.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

medical management assistent medische beeldvorming

GZA ZIEKENHUIZEN in WILRIJK
time Online sinds 16 mei 2024 - Vaste jobs

Ook zin voor zorg?

Ben jij respectvol, plichtsbewust en collegiaal? Dan spreek jij de GZA-taal!Op onze ziekenhuiscampussen krijgen je ambities een échte kans en streven we naar een mooi evenwicht tussen je werk en je privéleven.

MEDICAL MANAGEMENT ASSISTENT MEDISCHE BEELDVORMING

Over de job

 • Je staat in voor de administratieve ondersteuning van artsen en medewerkers van de dienst medische beeldvorming zodat zij hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren en de dienst zich optimaal kan profileren zowel binnen als buiten het ziekenhuis;
 • Je zorgt voor een efficiënt, professioneel en warm onthaal voor patiënten, zowel ter plaatse als telefonisch;
 • Je kan op de juiste manier inkomende gesprekken behartigen en je speelt kort op de bal;
 • Je beheert het elektronisch afsprakensysteem en ziet toe op de volledigheid van de patiëntendossiers;
 • Je levert medische informatie aan de artsen intra-, inter-, en extra muraal, rekening houdend met het beroepsgeheim;
 • Je informeert de patiënten in functie van een consultatie, behandeling of opname;
 • Je helpt mee aan het ontwikkelen en verfijnen van de dienstverlening en uitbouw van de dienst;
 • Je verwerkt dictaten;
 • Je legt en onderhoudt de nodige contacten met interne GZA-ziekenhuisdiensten en met andere ziekenhuizen, leveranciers, instellingen, enz … in functie van bovenvermelde taken;
 • Je werkt op campus Sint-Augustinus;
 • Je krijgt een vast contract.

Over de werkuren

 • Je werkt voltijds.
 • Je werkt in een flexibel variabel uurrooster op weekdagen tussen 7u00 en 19u00.