Home

5669 jobs voor operationeel verantwoordelijke gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 5669 jobs voor operationeel verantwoordelijke gevonden

Vind een Job

5669 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Operational Controller

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in ANDERLECHT
time Online sinds 25 maart 2024 - Vaste jobs

Als expert in operationele analyse en prestatiebeheer zorgt de Operationeel Controller ervoor dat de strategische doelstellingen worden behaald door het verstrekken van cijfergegevens en actieve ondersteuning aan de COO voor effectief management van de afdeling.Over Viangro:

 • Viangro, opgericht in 1960, is een Belgisch familiebedrijf actief in de vlees- en delicatessenmarkt.Oorspronkelijk actief op de foodservice-markt, heeft het bedrijf zijn activiteiten snel uitgebreid naar de retailsector.
 • Met een omzet van 150 miljoen euro en meer dan 600 toegewijde medewerkers is het bedrijf een belangrijke speler op de markt.
 • Viangro hecht veel waarde aan klantenservice en heeft ook haar eigen logistieke dienst ontwikkeld voor haar ultraverse producten.


Jobomschrijving

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Operationeel Controller is het bewaken en controleren van de operationele prestaties van de afdeling waar hij afhankelijk van is, ervoor zorgend dat deze de strategische doelstellingen bereikt.Zijn missie is om cijfergegevens te analyseren en voor te bereiden, waardoor de COO zijn afdeling effectief kan aansturen, onder meer door een actieve aanwezigheid op het terrein van de operaties en productie.

Verantwoordelijkheden (deze lijst is niet uitputtend):

 • De door de COO gevraagde cijfers voorbereiden na het uitvoeren van alle nodige analyses en controles op het terrein, en deze vertalen in concrete voorstellen.
 • Ontwikkelen en implementeren van operationele procedures, analyse en rapportage van key performance indicators en operationele metrics,
 • Bewaken en optimaliseren van het budget
 • Opstellen en presenteren van operationele rapporten: kostprijzen, kosten, arbeid, efficiëntie, opbrengsten, enz.
 • Traceerbaarheid en de impact ervan bewaken
 • IT-koppelingen tussen de verschillende IT-besturingssystemen opzetten en bewaken
 • De kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzamelen die nodig is om in samenwerking met de COO verbeterpunten te analyseren, met als doel concrete acties voor te stellen om de financiële en operationele prestaties van de afdeling te optimaliseren.
 • Actieplannen voorstellen en uitvoeren in samenwerking met operationele managers met als doel de winstgevendheid van de productie te verbeteren.
 • Gedetailleerde rapporten voorbereiden, opstellen en beargumenteren (operationele analyses, ratio's, enz.) in overeenstemming met de instructies van het management, met als doel de verschillende operationele managers een duidelijk beeld te geven van hun management en de impact van de geïmplementeerde actieplannen zichtbaar te maken.
 • Indien van toepassing, ervoor zorgen dat CCP en/of andere controles worden toegepast.

Operational Controller

STEPSTONE in ANDERLECHT
time Online sinds 2 april 2024 - Vaste jobs

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Operationeel Controller is het bewaken en controleren van de operationele prestaties van de afdeling waar hij afhankelijk van is, ervoor zorgend dat deze de strategische doelstellingen bereikt.Zijn missie is om cijfergegevens te analyseren en voor te bereiden, waardoor de COO zijn afdeling effectief kan aansturen, onder meer door een actieve aanwezigheid op het terrein van de operaties en productie.

Verantwoordelijkheden (deze lijst is niet uitputtend):

 • De door de COO gevraagde cijfers voorbereiden na het uitvoeren van alle nodige analyses en controles op het terrein, en deze vertalen in concrete voorstellen.
 • Ontwikkelen en implementeren van operationele procedures, analyse en rapportage van key performance indicators en operationele metrics,
 • Bewaken en optimaliseren van het budget
 • Opstellen en presenteren van operationele rapporten: kostprijzen, kosten, arbeid, efficiëntie, opbrengsten, enz.
 • Traceerbaarheid en de impact ervan bewaken
 • IT-koppelingen tussen de verschillende IT-besturingssystemen opzetten en bewaken
 • De kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzamelen die nodig is om in samenwerking met de COO verbeterpunten te analyseren, met als doel concrete acties voor te stellen om de financiële en operationele prestaties van de afdeling te optimaliseren.
 • Actieplannen voorstellen en uitvoeren in samenwerking met operationele managers met als doel de winstgevendheid van de productie te verbeteren.
 • Gedetailleerde rapporten voorbereiden, opstellen en beargumenteren (operationele analyses, ratio's, enz.) in overeenstemming met de instructies van het management, met als doel de verschillende operationele managers een duidelijk beeld te geven van hun management en de impact van de ge mplementeerde actieplannen zichtbaar te maken.
 • Indien van toepassing, ervoor zorgen dat CCP en/of andere controles worden toegepast.

Business Process Expert Digitale Data

RECREWTMENT in EVERE
time Online sinds 12 april 2024 - Vaste jobs

Actief zoeken naar verbeteringen binnen afdelingen en externe partijen, met nadruk op digital care.Leiden of deelnemen aan projecten voor operationele expertise en probleemanalyse.Fungeren als referentiepunt voor digital care en transformatie.Delen van ervaring en kennis om teamvaardigheden te verbeteren en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

 • Jij bent verantwoordelijk voor het identificeren en implementeren van verbeteringen binnen diverse afdelingen en met externe partners, gericht op digitale zorg.
 • Jij initieert en leidt initiatieven om de kwaliteit en efficiëntie van gegevens, diensten, tools en processen te verbeteren, met focus op klanttevredenheid en operationele uitmuntendheid.
 • Jij neemt actief deel aan en leidt projecten die specifieke operationele expertise vereisen, inclusief probleemanalyse, voorstellen van corrigerende maatregelen en escalatie van blokkerende problemen.
 • Jij werkt nauw samen met verschillende operationele teams zoals IT, Klantenservice, Marketing, en anderen om bewustzijn te creëren en veranderingen soepel te laten verlopen.
 • Jij fungeert als referentiepunt voor operationeel management, biedt coaching over operationele vragen en ondersteunt bij digitale transformatie.
 • Jij deelt ervaring en kennis om teamvaardigheden te vergroten en documenteert en update relevante bedrijfsprocessen voor continu leren.
 • Jij werkt samen met Project- en Procesfacilitators om werkmethode, scripts en andere informatiebronnen bij te werken voor operationele teams.
 • Jij zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven worden opgenomen in de CBU-roadmap in samenwerking met het Project Management Office (PMO).
 • Jij bent een cruciale speler in het streven naar operationele excellentie en digitale transformatie binnen het bedrijf.