Home

35 jobs voor polikliniek medewerker gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 35 jobs voor polikliniek medewerker gevonden

Vind een Job

35 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Deskundige Medisch Secretariaat Polikliniek Oftalmologie

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 21 november 2023 - Vaste jobs

Wil jij bijdragen aan een werkomgeving waarin je elkaar steunt, stimuleert en patiëntgericht denkt en handelt?

Als deskundige medisch secretariaat ga je aan de slag binnen de polikliniek Oftalmologie ZNA met uitvalsbasis ZNA Cadix, maar je bent ook inzetbaar in ZNA Middelheim.Je komt terecht in een enthousiast team waar een nauwe en professionele multidisciplinaire samenwerking centraal staat.Binnen een gemotiveerd team krijg je de kans om heel wat uitdagingen aan te gaan en jezelf verder te ontplooien.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je staat in voor de administratieve afhandeling van de ambulante patiëntencontacten.
 • Je staat mee in voor de administratieve kant van het plannen van de operaties.
 • Je staat in voor het onthaal van patiënten op de polikliniek Oftalmologie.
 • Je beheert de administratie voor de diabetesconventie.
 • Je voert opdrachten uit die aan je zijn toevertrouwd door de coördinator polikliniek.

In je relatie met de patiënten:

 • zorg je voor het onthaal en het telefonisch te woord staan van patiënten op de raadpleging;
 • verstrek je, binnen je bevoegdheid en rekening houdend met het medisch beroepsgeheim, allerlei administratieve, financiële en praktische informatie met betrekking tot opname, raadpleging en/of onderzoek in het ziekenhuis;
 • registreer je de administratieve gegevens in het ziekenhuisinformatiesysteem.

Samen met collega’s van verschillende afdelingen:

 • neem je actief deel aan alle vormen van werkoverleg;
 • geef je nuttige kennis en informatie door;
 • sta je mee in voor de uitvoering van de algemene administratieve taken aan de onthaalbalie;
 • heb je frequent overleg met collega’s en sta je hen bij in overleg met de coördinator polikliniek;
 • sta je mee in voor de dagdagelijkse werking van de polikliniek;
 • sta je mee in voor de orde in de onderzoekslokalen op de polikliniek;
 • verwerk je aanvragen voor onderzoeken van patiënten vanuit de verpleegafdeling.

Verruimende bepalingen:

 • je staat open voor flexibiliteit in de dienstregeling;
 • je neemt nieuwe taken op als gevolg van evoluties in de organisatie van de coördinator polikliniek;
 • Je bent bereid je bij te scholen om inzicht te verwerven in het domein van de polikliniek.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Audioloog Polikliniek

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in ANTWERPEN
time Online sinds 13 november 2023 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Polikliniek ZNA Middelheim zorgt voor onderzoeken en/of behandelingen bij, meestal, ambulante patiënten.Zowel bij kinderen als volwassenen.Je maakt deel uit van een team met 7 NKO artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en zorgkundigen.

De audioloog van de polikliniek voert zelfstandig onderzoeken uit die de NKO arts bij de ambulante en opgenomen patiënten (kinderen en volwassenen) nodig acht.

Aangezien de raadplegingen meer en meer site-overkoepelend werken kan het zijn dat je naast je hoofdsite ook in de andere ZNA-sites wordt tewerkgesteld.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je biedt aan elke patiënt een individuele en planmatige zorg door toepassing van audiologische technieken en handelingen, met inachtneming van de behoeften van de patiënt.
 • Op basis van audiologisch onderzoek adviseer je patiënten naar een juiste gehoorbescherming , gehoorapparatuur en/of accessoires.
 • Je begeleidt en observeert patiënten.
 • Je voert administratieve opdrachten uit, inherent aan de uitoefening van de taak.
 • Je beheert administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.
 • Je bent verantwoordelijk om de goede werking van de apparatuur die je ter beschikking gesteld wordt op een goede manier te beheren in samenspraak met ICT en de bio- technische dienst.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de audiologische zorgen.
 • Je werkt mee aan overleg en vormingsprojecten.
 • Je zorgt voor opvang, begeleiding en evaluatie van stagiairs.
 • Je volgt opleiding en bijscholing.
 • Je ondersteunt veranderings- en verbeteringsprocessen om de toekomst van de raadpleging en ZNA te verzekeren.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Verpleegkundige Polikliniek Oftalmologie

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in ANTWERPEN
time Online sinds 18 oktober 2023 - Tijdelijke jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Polikliniek Middelheim-ziekenhuis zorgt voor onderzoeken en/of behandelingen bij, meestal, ambulante patiënten.Zowel bij kinderen als volwassenen.Je maakt deel uit van een groot en enthousiast team van artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en zorgkundigen.

De verpleegkundigen van de polikliniek ondersteunen de artsen bij onderzoeken en /of behandelingen of voeren dit in opdracht van de arts uit.

Aangezien de raadplegingen meer en meer site-overkoepelend werken kan het zijn dat je naast je hoofdsite ook in de andere ZNA-sites wordt tewerkgesteld.

Deze vacature staat open voor de raadpleging oftalmologie.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je ondersteunt de raadpleging door het afnemen van medisch-technische onderzoeken;
 • Je neemt anamnese af van patiënten met registratie in het elektronisch patiëntendossier
 • Je verzorgt het routine-onderzoek van visuele functie;
 • Je neemt specifieke anatomische en functionele oogonderzoeken af: fluo, biometrie, gezichtsveldonderzoek, tonometrie;
 • Je geeft voorlichting geven aan patiënten;
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te bieden, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken.
 • Je ontvangt leiding van de coördinator polikliniek.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Audioloog

RANDSTAD in ANTWERPEN
time Online sinds 13 november 2023 - Tijdelijke jobs
Je biedt aan elke patiënt een individuele en planmatige zorg door toepassing van

audiologische technieken en handelingen, met inachtneming van de behoeften van de

patiënt.

¿ Op basis van audiologisch onderzoek adviseer je patiënten naar een juiste

gehoorbescherming , gehoorapparatuur en/of accessoires.

¿ Je begeleidt en observeert patiënten.

¿ Je voert administratieve opdrachten uit, inherent aan de uitoefening van de taak.

¿ Je beheert administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.

¿ Je bent verantwoordelijk om de goede werking van de apparatuur die je ter

beschikking gesteld wordt op een goede manier te beheren in samenspraak met ICT

en de bio- technische dienst.

¿ Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de audiologische zorgen.

¿ Je werkt mee aan overleg en vormingsprojecten.

¿ Je zorgt voor opvang, begeleiding en evaluatie van stagiairs.

¿ Je volgt opleiding en bijscholing.

¿ Je ondersteunt veranderings- en verbeteringsprocessen om de toekomst van de

raadpleging en ZNA te verzekeren.

Bedrijfsprofiel:

Polikliniek ZNA Middelheim zorgt voor onderzoeken en/of behandelingen bij, meestal,

ambulante patiënten.Zowel bij kinderen als volwassenen.Je maakt deel uit van een

team met 7 NKO artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en

zorgkundigen.

De audioloog van de polikliniek voert zelfstandig onderzoeken uit die de NKO arts bij de

ambulante en opgenomen patiënten (kinderen en volwassenen) nodig acht.

Aangezien de raadplegingen meer en meer site-overkoepelend werken kan het zijn dat je

naast je hoofdsite ook in de andere ZNA-sites wordt tewerkgesteld.

Audioloog

RANDSTAD in ANTWERPEN
time Online sinds 15 november 2023 - Vaste jobs
Je biedt aan elke patiënt een individuele en planmatige zorg door toepassing van

audiologische technieken en handelingen, met inachtneming van de behoeften van de

patiënt.

¿ Op basis van audiologisch onderzoek adviseer je patiënten naar een juiste

gehoorbescherming , gehoorapparatuur en/of accessoires.

¿ Je begeleidt en observeert patiënten.

¿ Je voert administratieve opdrachten uit, inherent aan de uitoefening van de taak.

¿ Je beheert administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.

¿ Je bent verantwoordelijk om de goede werking van de apparatuur die je ter

beschikking gesteld wordt op een goede manier te beheren in samenspraak met ICT

en de bio- technische dienst.

¿ Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de audiologische zorgen.

¿ Je werkt mee aan overleg en vormingsprojecten.

¿ Je zorgt voor opvang, begeleiding en evaluatie van stagiairs.

¿ Je volgt opleiding en bijscholing.

¿ Je ondersteunt veranderings- en verbeteringsprocessen om de toekomst van de

raadpleging en ZNA te verzekeren.

Bedrijfsprofiel:

Polikliniek ZNA Middelheim zorgt voor onderzoeken en/of behandelingen bij, meestal,

ambulante patiënten.Zowel bij kinderen als volwassenen.Je maakt deel uit van een

team met 7 NKO artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en

zorgkundigen.

De audioloog van de polikliniek voert zelfstandig onderzoeken uit die de NKO arts bij de

ambulante en opgenomen patiënten (kinderen en volwassenen) nodig acht.

Aangezien de raadplegingen meer en meer site-overkoepelend werken kan het zijn dat je

naast je hoofdsite ook in de andere ZNA-sites wordt tewerkgesteld.

Unitverantwoordelijke intern patiëntentransport

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN in
time Online sinds 7 december 2023 - Tijdelijke jobs
Wat ga je doen?Je bent verantwoordelijk voor het leiden, coachen en bijsturen van de medewerkers, studenten en vrijwilligers, binnen het logistiek team van het intern patiëntentransport, bij het uitvoeren van kwaliteitsvolle zorg.Je zet maximaal in op doelmatigheid en volgt de inzet van de medewerkers op waarbij je gebruik maakt van de rapportering die via de management toepassing (Capman) wordt gegenereerd.Je ontwikkelt zo nodig bijkomende rapportering in deze toepassing om het proces van het intern patiëntentransport te optimaliseren.Je houdt toezicht op het niet prioritair of prioritair karakter van de vervoersopdrachten en stuurt binnen het kader van een optimale procesflow bij.Je draagt bij aan de ontwikkeling van innovatieve logistieke processen in de zorg.Je werkt mee aan het bepalen, uitwerken en implementeren van bestaande en nieuwe procedures.Je maakt de planning op en staat in voor het voeren van evaluatiegesprekken.Je rapporteert aan de directeur patiëntenzorg.Je onderhoudt relaties met de interne klanten zoals verpleegafdelingen, poliklinieken.Wat verwachten we van jou?Je beschikt over een diploma van bachelor of graduaat in de verpleegkunde en je bent bereid om verdere functiespecifieke vorming te volgen.Je beschikt over voldoende ervaring in de zorg.Je bent communicatief, empathisch, constructief en flexibel ingesteld.Je bent loyaal en integer.Je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten.Je bent PC vaardig en beschikt over een goede kennis van Word, Excel en Powerpoint.je kan vanuit een georganiseerde datacollectie een analyse opstellen en een synthese maken van de resultaten ten behoeve van een professionele rapportering.Je assimileert snel hoe informaticatoepassingen werken en bent in staat om zelf rapporten te genereren uit de gebruikte applicaties.De gebruikte pakketten zijn o.a.