Home

31 jobs voor procesverantwoordelijke gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 31 jobs voor procesverantwoordelijke gevonden

Vind een Job

31 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Stafmedewerker Proces en change Vervangingsinkomen

CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN - MUTUALITÉS CHRÉTIENNES in SCHAARBEEK (CHRIST. SOC. ORG.)
time Online sinds 4 mei 2024 - Vaste jobs

Wil jij een rol spelen in het inrichten, implementeren en verbeteren van de processen gerelateerd aan Vervangingsinkomen?Wil jij mee vorm geven aan processen van A tot Z, in samenwerking met verschillende interne partners op nationaal en regionaal niveau, met als doel het bereiken van de doelstelling bepaald in onze strategie?
Dan ben jij de Stafmedewerker Proces en change Vervangingsinkomen die we zoeken binnen de entiteit ZIV-AMI!

Je versterkt het team van de dienst Vervangingsinkomen waar een 50-tal collega's in verschillende subteams binnen 4 clusters rond kennisbeheer, procesbeheer en beleid en applicaties werken.

Jouw uitdagingen zijn:

  • Mee instaan voor end-to-end design van processen Vervangingsinkomen en opvolgen van de implementatie hiervan.
  • Identificeren waar de uitdaging op het terrein liggen, zowel om potentiële optimalisaties te detecteren als om implementaties zo vlot mogelijk te laten verlopen
  • Onderzoeken van de behoeftes van de verschillende stakeholders en streven naar een klantgerichte oplossing.
  • Een nauw contact houden met verschillende stakeholders voor een efficiëntie implementatie en opvolging van de processen (procesverantwoordelijke, processtewards,…)
  • Het garanderen van een uniforme proceswerking over de verschillende domeinen van de dienst Vervangingsinkomens heen.
  • Te allen tijde het evenwicht bewaren tussen een ge ntegreerde klantenbenadering en efficiëntiewinsten.
  • Bewaken dat de vastgestelde procesdoelstellingen worden gerealiseerd door het meten en opvolgen van vooraf bepaalde KPI's en SLA's.
  • Rapportering van de processtatus aan de procesverantwoordelijke (voortgang van het behalen van doelstellingen, belangrijke issues en mogelijke optimalisaties)
  • Instaan voor onderhoud en verbetering van de processen op basis van analyse van de impact van CM-MC projecten en andere interne/externe factoren (wetwijzigingen, wijzigingen in toepassing,) op de processen
  • Ontwikkelen van specifieke trainingen voor de betrokken medewerkers in samenspraak met collega's.

Procesverantwoordelijke Logistieke Diensten

VITAZ in SINT-NIKLAAS
time Online sinds 10 mei 2024 - Vaste jobs

Als procesverantwoordelijke ondersteun je de logistieke werking binnen het VITAZ ziekenhuis.Deze bestaat uit de diensten 'magazijn', 'bevoorrading’' en 'intern transport'.Je werkt breed samen over de diensten heen en rapporteert aan de Manager Logistiek.

Je staat in voor volgend takenpakket:

• Na een intensieve inwerkperiode waarbij je alle facetten van de logistieke werking leert kennen ondersteun je de Manager Logistiek bij het uitwerken van beleidsmatige projecten binnen het ziekenhuis inzake magazijnwerking, bevoorrading, interne transporten en afvalbeheersing.
• Je ziet toe op de opmaak van de jaaractieplannen, de realisatie en de borging ervan.
• Je ontwikkelt een grondige kennis van het logistiek beheerssysteem (SAP) en biedt hiervoor ook de nodige ondersteuning.
• Je voert specifieke analyses uit, volgt data op en legt deze ter validatie/follow up voor aan de Manager Logistiek.
• Je neemt actief deel aan diverse stuurgroepen en werkgroepen en je stimuleert samenwerking door het voorleggen van mogelijke projecten en initiatieven.
• Je detecteert nieuwe noden binnen de logistieke werking en creëert toegevoegde waarde door advies betreffende de processen te verschaffen aan de Manager Logistiek, met als doel de efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren.
• Je implementeert nieuwe kwaliteitsvolle en veilige procedures en processen overkoepelend binnen de logistieke diensten, teneinde een optimale werkwijze te garanderen.
• Je ondersteunt de Manager Logistiek bij de opmaak van een meerjarenplan voor de investerings- en exploitaitiebegroting voor de komende kalenderjaren, waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstige inhuizing in een nieuwbouwziekenhuis.

Procesverantwoordelijke Finance

CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN - MUTUALITÉS CHRÉTIENNES in SCHAARBEEK (CHRIST. SOC. ORG.)
time Online sinds 7 mei 2024 - Vaste jobs
Als procesverantwoordelijke Finance ben je verantwoordelijk voor het inrichten, implementeren, beheren en verbeteren van klantenprocessen en end to end finance processen van toepassing op nationale schaal of voor een entiteit, conform de CM strategie en de BPM methodologie.Je staat in voor het actief samenwerken rond de business processen van CM / MC waarin boekhouding een actieve rol speelt en bouwt daarnaast de eigen boekhoudingsprocessen uit.Jouw verantwoordelijkheden Je levert uniforme en transversale processen en integreert hierbij de belangrijkste vereisten van de interne klanten (de entiteiten van CM/MC) Je waakt over een goed evenwicht tussen een ge ntegreerde klantenbenadering en efficiëntiewinsten in de ontworpen processen Je stelt het end to end design op voor de processen en organiseert de implementatie ervan, vertrekkende van de gegevens verzameld op de werkvloer en in overleg met de procesmedewerkers Je analyseert en evalueert de benodigde middelen (budget en resources) om de processen te implementeren en toe te passen, en overlegt hieromtrent met de teamverantwoordelijken Je volgt nauwgezet de afgesproken doelstellingen gerelateerd aan BPM via structurele en systematische metingen van de vooraf bepaalde KPI's en SLA's Je onderhoudt en verbetert continu de processen op basis van impactanalyses van de verschillende CM/MC projecten en andere interne/externe factoren (wetswijzigingen, wijzigingen in toepassing, …) Je rapporteert aan de processponsor over de processtatus en de voortgang van de doelstellingen.