Home

44 jobs voor Psychiatrisch Verpleegkundige gevonden in Vlaams-Brabant (Provincie)

Zoekopdracht

Trefwoord 44 jobs voor Psychiatrisch Verpleegkundige gevonden in Vlaams-Brabant (Provincie)

;

Vind een Job

44 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Verpleegkundige/ begeleider psychosezorg

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in KORTENBERG
time Online sinds 9 november 2023 - Vaste jobs

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) kijkt uit naar nieuwe, extra krachten.Het is het grootste psychiatrisch centrum van ons land, telt meer dan duizend medewerkers en geldt als hét academisch referentieziekenhuis in de geestelijke gezondheidszorg.
Het UPC KU Leuven is georganiseerd in drie diensten.Er is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.
--> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobs
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven
Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
www.upckuleuven.be


Jobomschrijving

Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven een enthousiaste verpleegkundige/ begeleider psychosezorg.
je functie

 • je werkt als verpleegkundige/ begeleider op de afdeling Monica, een afdeling voor patiënten met een langdurige psychotische kwetsbaarheid waarbij patiëntentoewijzing het uitgangspunt is van het verpleegkundig werk
 • je houdt van een eerder langdurige, intensieve begeleiding, gebaseerd op mens- en herstelgerichte zorg, met aandacht voor de patiënt en zijn context
 • je hebt aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensband, het bieden van nabijheid, het streven naar crisisstabilisatie en het begeleiden van patiënten in hun resocialisatietrajecten -je hebt als verpleegkundige/begeleider nauwe contacten met partners zoals beschut wonen, mobiel team, enz
 • je werkt mee aan de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op de afdeling: crisis- en signaleringsplannen, psycho-educatieve sessies, enz

Verpleegkundige cognitieve aandoeningen

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in KORTENBERG
time Online sinds 9 oktober 2023 - Vaste jobs

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) kijkt uit naar nieuwe, extra krachten.Het is het grootste psychiatrisch centrum van ons land, telt meer dan duizend medewerkers en geldt als hét academisch referentieziekenhuis in de geestelijke gezondheidszorg.

Het UPC KU Leuven is georganiseerd in drie diensten.Er is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.
--> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobs

Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

www.upckuleuven.be


Jobomschrijving

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven zoekt een verpleegkundige voor de afdeling cognitieve aandoeningen Cog K te campus Kortenberg We bieden je een contract onbepaalde duur aan met een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling.

Afdeling Cog K is een intensieve en hooggespecialiseerde afdeling die zich specifiek richt op de opvang, stabilisatie en behandeling van mensen met een neurocognitieve aandoening (dementie) met BPSD (psychologische en/of gedragsproblemen tgv de dementie).

je functie
 • je houdt van intensieve begeleidingen van patiënten en hun naasten met het oog op het begrijpen, in kaart brengen en behandelen van problemen bij dementie
 • samen met de andere teamleden zet je in op het verstrekken van warme kwalitatieve zorg en behandeling, op het bieden van nabijheid, hand in hand begeleiding, veiligheid en bescherming, alsook op het opschalen van zorg eigen aan psychiatrische intensieve zorgen, opdat de patiënt een gevoel van rust en comfort zo snel als mogelijk kan herwinnen
 • je werkt binnen een multidisciplinair team (samen met artsen, therapeuten, maatschappelijk werkers, …) aan gepersonaliseerde zorg- en behandelplannen en afstemming met families, WZC en verwijzers

Verpleegkundigen/ begeleiders High Intensive Care Unit

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in KORTENBERG
time Online sinds 9 oktober 2023 - Vaste jobs

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) kijkt uit naar nieuwe, extra krachten.Het is het grootste psychiatrisch centrum van ons land, telt meer dan duizend medewerkers en geldt als hét academisch referentieziekenhuis in de geestelijke gezondheidszorg.
Het UPC KU Leuven is georganiseerd in drie diensten.Er is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.
--> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobs
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven
Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
www.upckuleuven.be


Jobomschrijving

Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven enthousiaste verpleegkundigen/ begeleiders voor de High Intensive Care Unit (HIC) te campus Kortenberg.
je functie

 • je werkt als verpleegkundige of begeleider op de High Intensive Care Unit (HIC), een gesloten opnameafdeling
 • je houdt van kortdurende, intensieve begeleidingen van patiënten en hun naasten met het oog op het begrijpen en het overbruggen van het acute crisismoment
 • je zet, samen met de andere teamleden, in op het verstrekken van respectvolle zorg en behandeling, op het bieden van nabijheid, hand in hand, veiligheid en bescherming, alsook op het opschalen van zorg, opdat de patiënt de regie over het eigen denken, voelen en handelen zo snel als mogelijk kan herwinnen.
 • je werkt aan crisis- en signaleringsplannen en participeert aan de zorgafstemmingsgesprekken met familie en betrokken zorgpartners

Verpleegkundig specialist raadpleging kinderen en jongeren met ADHD

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in KORTENBERG
time Online sinds 14 november 2023 - Vaste jobs

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) kijkt uit naar nieuwe, extra krachten.Het is het grootste psychiatrisch centrum van ons land, telt meer dan duizend medewerkers en geldt als hét academisch referentieziekenhuis in de geestelijke gezondheidszorg.
Het UPC KU Leuven is georganiseerd in drie diensten.Er is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.
--> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobs
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven
Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
www.upckuleuven.be


Jobomschrijving

Z.org KU Leuven zoekt een verpleegkundig specialist voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
je functie

 • je ontwikkelt een bijzondere expertise in het domein ADHD bij kinderen en jongeren
 • je bent voor deze doelgroep vooral actief op de raadpleging en op indicatie op de hospitalisatieafdelingen
 • je levert een bijdrage aan het methodisch en systematisch stellen van een diagnose
 • als verpleegkundig specialist verleen je verpleegkundige professionele zorg op een nauwkeurige, planmatige en coachende wijze, waarbij je rekening houdt met de behoeften van het kind en zijn ouders - het opbouwen van een relatie met het kind en zijn ouders vormt de hoeksteen waarbinnen de behandeling concreet vorm kan krijgen en de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt
 • als verpleegkundig specialist zet je in op gezondheidspromotie door het kind en zijn ouders te informeren, te adviseren en te begeleiden op een persoonlijke en individuele manier -het faciliteren van het traject van het kind en zijn ouders staat centraal
 • je stroomlijnt en coördineert de zorgsituatie van het kind in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren en zorgverleners
 • je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt, samen met de kinderpsychiater geef je de raadpleging mee vorm en vanuit jouw expertise vervul je een brugfunctie waarin je de verpleegkundige, medische en psychologische kennis met elkaar verbindt
 • je ontwikkelt, implementeert en evalueert zorgpaden voor gestandaardiseerde zorg bij kinderen en jongeren met ADHD en stelt procedures, protocollen en richtlijnen op ter verbetering van de patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek is één van je kerntaken, werken volgens Evidence based practice (EBP) is waar jij voor staat
 • je volgt de zorginhoudelijke ontwikkelingen in het eigen vakgebied op, erkent opleidingsnoden en werkt mee aan opleidingen zowel intern als extern
 • je neemt actief deel aan seminaries, symposia en congressen om je expertise verder op te bouwen en uit te dragen