Home

467 jobs voor uitbater gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 467 jobs voor uitbater gevonden

Vind een Job

467 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Nuclear Professional

STEPSTONE in ANDERLECHT
time Online sinds 30 januari 2024 - Vaste jobs

Op basis van uw ervaring, specifieke technische expertise en competenties kunt U ingezet worden:

- Als Non-Resident Inspector, die werkt binnen een team van inspecteurs-ingenieurs, verantwoordelijk voor:

 • Specifieke inspecties / controles uitvoeren in de nucleaire installaties, in nauwe samenwerking met de Resident Inspectors, teneinde een idee te vormen over het vermogen van de uitbater om een voldoende hoog niveau van nucleaire en radiologische veiligheid in deze installaties te verzekeren.
 • Bijdragen aan specifieke technische dossiers in functie van uw expertise.Onder andere:
  • Analyse en evaluatie (in samenwerking met collega's in specifieke specialisatiecentra binnen Bel V) van veiligheidsbekommernissen vastgesteld tijdens inspecties.
  • Review en consolidatie van opinies van specifieke specialisatiecentra binnen Bel V tot een consistent veiligheidsstandpunt dat kan meegedeeld worden aan vertegenwoordigers van de betrokken installatie.
 • Ondersteuning geven aan het team van Resident Inspectors.

- Als Project Manager, verantwoordelijk voor:

 • De onafhankelijke veiligheidsevaluatie door Bel V van het project van de uitbater organiseren en opvolgen, op basis van de aangeleverde documenten, van de kennis van de installaties, de ervaring, en de verificaties en controles
 • De contactpersoon van Bel V zijn om onze standpunten toe te lichten en te ondersteunen bij de uitbater, het FANC en de andere betrokken partijen
 • In het bijzonder:
  • De projectorganisatie voorbereiden en de Bel V-middelen evalueren en bijsturen
  • Het bezorgen van de voorziene deliverables aan het FANC conform de planning en de afgesproken verwachtingen
  • Deelnemen aan de technische vergaderingen en de vorderingsvergaderingen met inbegrip van het opstellen van vergaderingsverslagen
  • Samen met het FANC de communicatie met de uitbater verzekeren

- Als Technisch Expert in uw specifieke expertisedomein(en), verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren van veiligheidsanalyses in uw competentiedomein(en)
 • Een onafhankelijke review doen van veiligheidsanalyses die door collega's uitgevoerd worden
 • Het bijhouden van documentatie betreffende de justificatie van de ingenomen veiligheidsstandpunten en deelnemen aan het updaten van de technische documentatie
 • Bijdragen aan het definiëren van veiligheidsposities
 • Uzelf vertrouwd maken met bestaande en nieuwe regelgeving en praktijken in uw competentiedomein(en)
 • Op verzoek Bel V vertegenwoordigen in internationale werkgroepen en programma's of voor internationale activiteiten.

Nuclear Professional

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in ANDERLECHT
time Online sinds 29 januari 2024 - Vaste jobs

Bel V is een filiaal van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en is belast met de reglementaire controles en veiligheidsanalyses in kerncentrales en andere nucleaire en radiologische installaties in België (onderzoeksreactoren,).Daarnaast voert Bel V nucleaire (inspectie- en analyse-) activiteiten uit voor installaties en organisaties in het buitenland (waaronder de Nederlandse veiligheidsautoriteiten).Om de teams te versterken is Bel V op zoek naar technische medewerkers met kennis in nucleaire veiligheid (en wetenschappen) en stralingsbescherming.


Jobomschrijving

Op basis van uw ervaring, specifieke technische expertise en competenties kunt U ingezet worden:- Als Non-Resident Inspector, die werkt binnen een team van inspecteurs-ingenieurs, verantwoordelijk voor:

 • Specifieke inspecties / controles uitvoeren in de nucleaire installaties, in nauwe samenwerking met de Resident Inspectors, teneinde een idee te vormen over het vermogen van de uitbater om een voldoende hoog niveau van nucleaire en radiologische veiligheid in deze installaties te verzekeren.
 • Bijdragen aan specifieke technische dossiers in functie van uw expertise.Onder andere:
  • Analyse en evaluatie (in samenwerking met collega’s in specifieke specialisatiecentra binnen Bel V) van veiligheidsbekommernissen vastgesteld tijdens inspecties.
  • Review en consolidatie van opinies van specifieke specialisatiecentra binnen Bel V tot een consistent veiligheidsstandpunt dat kan meegedeeld worden aan vertegenwoordigers van de betrokken installatie.
 • Ondersteuning geven aan het team van Resident Inspectors.
- Als Project Manager, verantwoordelijk voor:
 • De onafhankelijke veiligheidsevaluatie door Bel V van het project van de uitbater organiseren en opvolgen, op basis van de aangeleverde documenten, van de kennis van de installaties, de ervaring, en de verificaties en controles
 • De contactpersoon van Bel V zijn om onze standpunten toe te lichten en te ondersteunen bij de uitbater, het FANC en de andere betrokken partijen
 • In het bijzonder:
  • De projectorganisatie voorbereiden en de Bel V-middelen evalueren en bijsturen
  • Het bezorgen van de voorziene deliverables aan het FANC conform de planning en de afgesproken verwachtingen
  • Deelnemen aan de technische vergaderingen en de vorderingsvergaderingen met inbegrip van het opstellen van vergaderingsverslagen
  • Samen met het FANC de communicatie met de uitbater verzekeren
- Als Technisch Expert in uw specifieke expertisedomein(en), verantwoordelijk voor:
 • Het uitvoeren van veiligheidsanalyses in uw competentiedomein(en)
 • Een onafhankelijke review doen van veiligheidsanalyses die door collega’s uitgevoerd worden
 • Het bijhouden van documentatie betreffende de justificatie van de ingenomen veiligheidsstandpunten en deelnemen aan het updaten van de technische documentatie
 • Bijdragen aan het definiëren van veiligheidsposities
 • Uzelf vertrouwd maken met bestaande en nieuwe regelgeving en praktijken in uw competentiedomein(en)
 • Op verzoek Bel V vertegenwoordigen in internationale werkgroepen en programma’s of voor internationale activiteiten.