Home

125 jobs voor ux developer gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 125 jobs voor ux developer gevonden

Vind een Job

125 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

CRO & UX Specialist

STEPSTONE in HAREN (BRUSSEL-STAD)
time Online sinds 23 september 2023 - Vaste jobs

Job Summary

We are seeking an experienced and highly skilled CRO & UX Specialist to join our team in Belgium.As a CRO (Conversion Rate Optimization) & UX (User Experience) Specialist with a minimum of 5 years of relevant experience, you will be responsible for optimizing our digital platforms to enhance user experience, increase conversions, and drive business growth.Your expertise in CRO techniques, UX research, and data analysis will be crucial in shaping our online strategies.

Responsibilities

 • Conduct thorough analysis of user behavior, conversion funnels, and website/landing pages performance using web analytics tools and user research methodologies.
 • Identify opportunities for improvement and develop data-driven hypotheses to optimize website elements, landing pages, and conversion paths.
 • Design and execute A/B and multivariate tests to validate hypotheses and make data-informed decisions to improve user experience and conversion rates.
 • Collaborate with cross-functional teams, including Design, Development, and Lead Gen, to implement CRO strategies and enhance our web environment functionality and usability.
 • Conduct user research, including surveys, interviews, and usability tests, to gain insights into user needs, pain points, and preferences.
 • Analyze user research findings to inform UX design decisions and provide recommendations for enhancing user engagement.
 • Monitor online performance metrics, conversion rates, and user feedback to identify areas for further optimization and prioritize initiatives accordingly.
 • Stay updated with industry trends, best practices, and emerging technologies in CRO and UX design to continuously improve online performance.
 • Collaborate with stakeholders to communicate CRO and UX insights, results, and recommendations effectively.

Qualifications

 • Bachelor's degree in Human-Computer Interaction, UX Design, Marketing, or a related field.
 • Minimum of 5 years of experience in CRO, UX research, or UX design roles.
 • Strong understanding of CRO principles, techniques, and best practices.
 • Proficiency in using web analytics tools such as Google Analytics, Hotjar, or similar platforms.
 • Demonstrated ability to analyze data, identify patterns, and draw actionable insights.
 • Excellent problem-solving skills and a data-driven mindset.
 • Strong communication and collaboration skills, with the ability to work effectively in cross-functional teams.

What do we offer

 • The chance to be part of a dynamic and professional environment; a fast-developing organization with strong ambitions.
 • A new working environment that focuses on employee well-being and digital working.
 • 2 days of homeworking/week policy
 • Different possibilities to develop your career and competencies in an international group.
 • A competitive salary and attractive fringe benefits (car+fuel card, phone, meal vouchers, insurances…) & last but not least, we will secure you and your family through our employee purchase program.

If you are passionate about optimizing user experiences, increasing conversion rates, and driving business growth through data-driven CRO and UX strategies, we invite you to apply for this exciting position.Join our team in Belgium and make a significant impact on our digital pl.

Digitaal Analist

CRONOS in MECHELEN
time Online sinds 25 maart 2023 - Vaste jobs
Taken:Je leert snel het doen en laten van de klant en vind in geen tijd je weg in hun waarden, visies, processen en structuren Je denkt mee met de klant en helpt hen hun visie scherp te stellen en hun doelen te optimaliseren Je vertaalt de noden van de klant in duurzame digitale oplossingen Je kan je ideeën eenvoudig communiceren via wireframes en business process maps Je bent het aanspreekpunt voor de business en het gezicht van het agile development team Je volgt de ontwikkeling van de projecten op de voet op en communiceert tijdig over veranderingen Je geeft verder strategisch advies aan de klant om hun digitale toekomst te verzekeren Je deelt graag je kennis met de klanten Je zet veranderingsprocessen op gang en houdt daarbij steeds het menselijke aspect duidelijk voor ogen Profielomschrijving:Eerst goed het probleem en de nood in kaart willen brengen vooraleer met oplossingen te komen Geboeid zijn door UX en het vooropstellen van gebruikersnoden Een goede kennis hebben van web- en mobile standards, toegankelijkheid en UX principes Ervaring met wireframing Empathisch en luisterbereid zijn Sterk zijn in communicatie, verbaal en geschreven Eerlijkheid en transparantie hoog in het vaandel dragen Kwaliteit belangrijk vinden Nieuwsgierig zijn en graag bijleren Graag initiatief nemen en vooruit willen Anderen kunnen inspireren Graag in teamverband werken  Zich in het Nederlands, Engels en Frans kunnen uitdrukken Vooral waardevol werk leveren