Home

12 jobs voor veiligheidsadviseur gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 12 jobs voor veiligheidsadviseur gevonden

Vind een Job

12 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

HSSEQ Engineer

STEGMANN HR SOLUTIONS in ANTWERPEN
time Online sinds 14 november 2023 - Vaste jobs
Voor een internationale speler gespecialiseerd in opslag van bulkvloeistoffen voor chemicaliën, gelegen in de haven van Antwerpen zoeken wij een HSSEQ-engineer.De HSSEQ-engineer implementeert, bewaakt, evalueert en optimaliseert de arbeidsomstandigheden- en het veiligheidsbeleid, rekening houdend met corporate standards en wettelijke eisen, zodanig dat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers gewaarborgd wordt.
Op gebied van Security fungeert de HSSEQ engineer als PFSO (Port Facility Security Officer).Hij rapporteert rechtstreeks aan de HSSEQ Manager.

Verantwoordelijkheden:

- Opsporen van gevaren, opstellen van risicoanalyses en stelt preventieve maatregelen voor ter verbetering van het welzijn van de medewerkers
- Formuleren van adviezen in verband met arbeidsmiddelen en richtlijnen over de organisatie en inrichting van de arbeidsplaatsen met nadruk op operationele veiligheid
- Werkt actief mee aan het opstellen en omzetten van het globaal preventieplan en het jaaractieplan
- Evalueert en verzamelt gegevens, schrijft rapporten en documenteert het niveau van de risico’s en stelt correctieve en preventieve maatregelen voor.
- Participeert in het onthaal, de vorming en de sensibilisering van alle werknemers
- Voert in samenwerking met de hiërarchische lijn incident- en ongevalsanalyses (inclusief feitenboom) uit en formuleert maatregelen
- Zelfstandig uitvoeren van projecten toegewezen aan zijn functie
- Verzorgen van rapportages: maandverslagen, rondgangen, MOC, …
- Voert in samenwerking met de hiërarchische lijn controles uit op de uitvoering van de taken van de medewerkers en stuurt bij waar nodig
- Staat in voor de aanvragen en veranderingen van opslag en overslag van producten (RFP/MOC proces)
- Staat in voor de registratie en opvolging van incidenten, SOS-en, Peer meldingen.
- Uitvoeren van audits m.b.t.kwaliteit- en welzijngerelateerde onderwerpen
- Participeert in veiligheidsstudies (HAZOP, PSSR…) en audits uitgevoerd door derden (ISO, Seveso, klanten,)
- Alle wettelijk bepaalde taken die van toepassing zijn op een PFSO (Port Facility Security Officer)
- Lokale activiteiten afstemmen met het groepsbeleid en een bijdrage leveren bij de implementatie van groeps-KPI’s en het corporate CSR plan
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van colleaga’s en management
- Verzorgen van HSSEQ training
- Kwaliteit - en milieu medewerker betreffende de dagelijkse werking van het zuiveringsproces (afvalwater)