Home

28 jobs voor Verpleegkundige Medische Beeldvorming gevonden in Antwerpen (Provincie)

Zoekopdracht

Trefwoord 28 jobs voor Verpleegkundige Medische Beeldvorming gevonden in Antwerpen (Provincie)

;

Vind een Job

28 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Verpleegkundig/Paramedisch Afdelingshoofd Medische Beeldvorming/Radiologie

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 12 januari 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Voor de dienst medische beeldvorming ZNA Cadix – ZNA Sint Erasmus zijn we op zoek naar een afdelingshoofd medisch beeldvorming.

Het team bestaat uit een 30-tal medewerkers onderverdeeld in verschillende sub disciplines en beroepscategorieën (verpleegkundigen, zorgkundigen, medisch secretaressen, …).We staan 24u/24u en 7d/7d paraat voor onze patiënten.

Spreekt de combinatie van operationele werking met een goede dosis projectwerk je aan, solliciteer dan zeker op deze functie.

Wat is jouw uitdaging?

 • Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling Medische Beeldvorming, de vlotte coördinatie en dagelijkse aansturing van je teamleden.
 • Je evalueert je medewerkers en bewaakt de groei en ontwikkeling van je teamleden door hen te motiveren, te ondersteunen en te coachen.
 • Je zorgt voor de realisatie van de doelstellingen, zowel financieel als niet-financieel van je afdeling.
 • Samen met je verpleegkundig bedrijfsleider en de verantwoordelijke arts bespreek je het budget van je afdeling.Binnen de grenzen van het goedgekeurde budget, zet je de verpleegkundigen in waar je dat nodig acht om de goede werking van de afdeling en het materiaalverbruik op te volgen.
 • Je stelt de planning op voor de hele afdeling (volgens de wettelijke bepalingen, de algemeen geldende regels binnen ZNA en het kader overeengekomen tijdens het sociaal overleg).
 • Je stelt een beleidsplan op voor je afdeling dat in lijn ligt met het beleidsplan van je bedrijfsleider en het beleid van ZNA, en je waakt over de uitvoering.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming/radiologie met subdiscipline pediatrie

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 23 februari 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Je komt terecht in een team van een 30-tal medewerkers onderverdeeld in verschillende subdisciplines en beroepscategorieën.

Voor de subdiscipline radiologie/pediatrie zoeken we een enthousiaste medewerker.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je zorgt voor een nauwkeurige, planmatige en deskundige toepassing van de pediatrische en radiologische technieken en handelingen op voorschrift van de behandelde arts, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je verzamelt gegevens aan de hand van het medisch voorschrift en een anamnese met de patiënt, om een zo goed mogelijk(e) onderzoek/ behandeling te verrichten en bij te dragen tot het stellen van een diagnose of een behandeling.Ook bied je bijstand bij verrichtingen die het herstel van de patiënt bevorderen.
 • Je staat de patiënt bij tijdens het radiologisch onderzoek.
 • Onder algemene verantwoordelijkheid van de radioloog ben je – op termijn – in staat om zelfstandig specifieke prestaties uit te voeren als ‘toevertrouwde geneeskundige handelingen’.
 • Je draagt mee bij tot het optimaal voorbereiden van de patiënten voor de radiologische onderzoeken.
 • Tijdens de onderzoeken zorg je voor permanente bewaking van de psychische en fysische toestand van de patiënt.Je treedt onmiddellijk en beheerst op in acute situaties.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de patiëntenzorg en beeldopname.
 • Je voert opdrachten uit die aan jou zijn toevertrouwd door de hoofdverpleegkundige of door radiologen.
 • Je kent en past het huishoudelijk reglement alsmede de interne en externe procedures (ARAB, VGV, …) toe.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Verpleegkundige of Technoloog Medische Beeldvorming/Radiologie CT-Scan

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 23 februari 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Je komt terecht in een team van een 30-tal medewerkers onderverdeeld in verschillende sub disciplines en beroepscategorieën.

Voor de sub discipline radiologie/CT-scan zoeken we een enthousiaste medewerker.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je zorgt voor een nauwkeurige, planmatige en deskundige toepassing van de rx en CT-technieken en handelingen op voorschrift van de behandelde arts, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je verzamelt gegevens aan de hand van het medisch voorschrift en een anamnese met de patiënt, om een zo goed mogelijk(e) onderzoek/ behandeling te verrichten en bij te dragen tot het stellen van een diagnose of een behandeling.Ook bied je bijstand bij verrichtingen die het herstel van de patiënt bevorderen.
 • Je staat de patiënt bij tijdens het radiologisch onderzoek.
 • Onder algemene verantwoordelijkheid van de radioloog ben je – op termijn – in staat om zelfstandig specifieke prestaties uit te voeren als ‘toevertrouwde geneeskundige handelingen’.
 • Je draagt mee bij tot het optimaal voorbereiden van de patiënten voor de radiologische onderzoeken.
 • Tijdens de onderzoeken zorg je voor permanente bewaking van de psychische en fysische toestand van de patiënt.Je treedt onmiddellijk en beheerst op in acute situaties.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de patiëntenzorg en beeldopname.
 • Je voert opdrachten uit die aan jou zijn toevertrouwd door de hoofdverpleegkundige of door radiologen.
 • Je kent en past het huishoudelijk reglement alsmede de interne en externe procedures (ARAB, VGV, …) toe.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 23 februari 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

In ZNA Middelheim worden alle conventionele onderzoeken uitgevoerd met gebruik van gammacamera’s, met SPECT- en SPECTCT (botscintigrafie, MIBIscan, sentinel scintigrafie,.).

De dienst nucleaire geneeskunde heeft naast de site Middelheim, bijkomend een locatie op ZNA Palfijn (met PETCT) en binnenkort ook op de site Cadix.

Wat is jouw uitdaging?

 • De openingsuren van de dienst vallen op daguren tijdens weekdagen.
 • Je staat de patiënt bij tijdens het nucleaire geneeskundig onderzoek
 • Je bewaakt de psychische en fysische toestand van de patiënt tijdens onderzoeken en je treedt onmiddellijk en beheerst op bij urgenties die zich kunnen voordoen
 • Je staat in voor de bereiding van de producten die gebruikt worden bij het onderzoek
 • Je geeft intraveneuze inspuitingen, je plaatst infusen, je installeert patiënten op de onderzoekstafel en je informeert de patiënt over het verloop van het onderzoek
 • Je voert zelfstandig de technische onderzoeken uit
 • Je participeert in het klinisch onderzoek
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je werkt mee aan de door de instelling over overheid opgelegde taken (registraties, …).
 • Je verzorgt het beheer van administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.
 • Je wordt opgenomen in de dienst nucleaire geneeskunde ZNA, dewelke drie sites heeft, zijnde ZNA Jan Palfijn, ZNA Middelheim en ZNA CADIX.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.

Verpleegkundige of Technoloog Medische Beeldvorming Nucleaire Geneeskunde

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in MERKSEM
time Online sinds 1 februari 2024 - Vaste jobs
Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?De dienst nucleaire geneeskunde in ZNA Jan Palfijn bestaat uit twee onderdelen:De conventionele nucleaire geneeskunde waar alle standaard onderzoeken uitgevoerd wordenDe PET CT dienstHet team nucleaire geneeskunde Jan Palfijn bestaat uit 6 verpleegkundigen (in totaal 5.35 FTE) en momenteel ook uit twee artsen (voltijds).Wat is jouw uitdaging?Je staat de patiënt bij tijdens het nucleaire of PET onderzoekJe bewaakt de psychische en fysische toestand van de patiënt tijdens onderzoeken en je treedt onmiddellijk en beheerst op bij urgenties die zich kunnen voordoenJe staat in voor de bereiding van de producten die gebruikt worden bij het onderzoekJe geeft intraveneuze inspuitingen, je plaatst infusen, je installeert patiënten op de onderzoekstafel en je informeert de patiënt over het verloop van het onderzoekJe voert zelfstandig de technische onderzoeken uitJe participeert in het klinisch onderzoekJe bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.Je werkt mee aan de door de instelling over overheid opgelegde taken (registraties, …).Je verzorgt het beheer van administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.Je wordt opgenomen in de dienst nucleaire geneeskunde ZNA, dewelke drie sites heeft, zijnde ZNA JPZ, ZNA MH en ZNA CADIX, en bent ook bereid in onderling overleg op de verschillende sites te werken.Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA website.Heb je nog vragen?Meer info over de wervingsprocedure?