U bent hier

Vrijstelling van beschikbaarheid voor een erkende opleiding, studie of stage

info over vrijstelling aanvragen
© Shutterstock

Ontvang je een uitkering van RVA (werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering, inkomensgarantie-uitkering...) en wil je een voltijdse opleiding, studie of stage volgen die minstens een maand duurt en erkend wordt door VDAB? Dan krijg je automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid van VDAB en behoud je je uitkering.

Je uitkering kan wel dalen tijdens je opleiding, studie of stage. Je uitbetalingsinstelling of RVA kunnen je hier meer info over geven

Volg je een erkende opleiding, studie of stage, dan hoef je de vrijstelling niet zelf aan te vragen. Je krijgt ze automatisch als je mag starten met je erkende opleiding, studie of stage.

Veelgestelde vragen
Klap alles open
Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrijstelling van beschikbaarheid voor een erkende opleiding, studie of stage? 

Je kan van VDAB een vrijstelling van beschikbaarheid voor een erkende opleiding, studie of stage krijgen als je aan deze voorwaarden beantwoordt:

 • Je ontvangt een uitkering van RVA (werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering, inkomensgarantie-uitkering...).
 • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • De erkende opleiding, studie of stage past in je traject naar werk en verhoogt je kansen op werk. 
 • De erkende opleiding, studie of stage: 
  • duurt minstens vier weken,
  • omvat minstens gemiddeld 20 uur per week (of 17,5 uur in het geval van een individuele beroepsopleiding), en
  • vindt overwegend overdag plaats (niet in het weekend of 's avonds). 

Schrijf je je in voor een erkende opleiding, studie of stage die overdag plaatsvindt, gemiddeld 20 uur per week omvat en minstens vier weken duurt?

Hoe vraag ik een vrijstelling van beschikbaarheid aan voor een erkende opleiding, studie of stage?

Mag je van VDAB starten met een erkende opleiding, studie of stage die overdag plaatsvindt, gemiddeld 20 uur per week omvat en minstens vier weken duurt? Dan krijg je automatisch een vrijstelling. Je behoudt je vrijstelling zolang je opleiding, studie of stage duurt.

Wat als ik niet in Vlaanderen gedomicilieerd ben?
 • Ben je in Brussel gedomicilieerd, dan kan je bij ACTIRIS een erkende opleiding, studie of stage volgen met een vrijstelling van beschikbaarheid.
 • Ben je in Wallonië gedomicilieerd, dan kan je bij Le FOREM een erkende opleiding, studie of stage volgen met een vrijstelling van beschikbaarheid.
 • Ben je in de de Duitstalige gemeenschap gedomicilieerd, dan kan je bij ADG een erkende opleiding, studie of stage volgen met een vrijstelling van beschikbaarheid.
Wat als ik naar Vlaanderen verhuis en al een vrijstelling kreeg van Actiris, Le FOREM of ADG?

Dan kan je deze vrijstelling gedurende 12 maanden gebruiken om een opleiding, studie of stage te volgen. Je blijft hierbij onderworpen aan de voorwaarden waaronder je deze vrijstelling kreeg.

Duurt je opleiding, studie of stage langer dan 12 maanden, dan kan je na die 12 maanden een aanvraag indienen voor een vrijstelling bij VDAB. Je doet je aanvraag best minstens een maand op voorhand.

Is een individuele beroepsopleiding (IBO) ook een erkende opleiding?

Ja, dit is ook een erkende opleiding, maar in dit geval heb je wel geen recht op financiële voordelen. Lees meer over IBO.

Wat zijn mijn rechten en plichten als ik een vrijstelling van beschikbaarheid heb?

Volg je een opleiding, studie of stage met een vrijstelling van beschikbaarheid? Dan heb je specifieke rechten en plichten.

Wat gebeurt er als ik mijn plichten niet nakom?

Kom je je plichten niet na? Dan wordt je vrijstelling ingetrokken. Bovendien wordt je dossier doorgegeven aan de Controledienst. De Controledienst kan een sanctie geven die gevolgen heeft voor je uitkering.

Wat kan ik doen als VDAB me niet toelaat tot de opleiding, studie of stage van mijn keuze?

Wou je je inschrijven voor een opleiding, studie of stage, maar weigerde VDAB deze inschrijving? Dan kan je een klacht indienen via ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). We onderzoeken je klacht en brengen je op de hoogte van het resultaat.

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de weigering van de vrijstelling?

Je kan in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Je neemt hiervoor best eerst contact op met je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Je krijgt er meer info over de mogelijkheid om in beroep te gaan en de mogelijkheden van bijstand of vertegenwoordiging tijdens je beroep.

Welke andere vrijstellingen bestaan er?

Wil je een vrijstelling aanvragen voor een andere reden dan het volgen van een opleiding, studie of stage? Voor deze vrijstellingen kan je terecht bij RVA:

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
 • Heb je een vraag over de vrijstelling van beschikbaarheid? Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.
 • Wil je meer info over je uitkering tijdens je opleiding, studie of stage met een vrijstelling van beschikbaarheid? Contacteer je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).