U bent hier

Aanvullende vakantie

Heb je dit jaar geen vakantie omdat je het jaar ervoor niet gewerkt hebt? Bijvoorbeeld omdat je pas van school komt of werkloos was? Misschien heb je recht op aanvullende vakantie en krijg je toch 4 weken betaalde vakantie. 

In de privésector heb je enkel recht op 4 weken betaalde vakantie als je het jaar ervoor 12 maanden gewerkt hebt.

Aangezien dit nadelig is -als je bijvoorbeeld pas afgestudeerd bent of een tijd werkloos was- bedacht de overheid het systeem van aanvullende vakantie. 

Wat houdt aanvullende vakantie in?

Dankzij aanvullende vakantie, krijg je 4 weken betaalde vakantie, ook al heb je het jaar ervoor niet gewerkt. Deze vakantie wordt -net zoals de gewone vakantie- gedekt door het vakantiegeld. 

Let wel: het aantal dagen aanvullende vakantie dat je krijgt, staat in verhouding dat het aantal maanden dat je al gewerkt hebt. 

Begin je bijvoorbeeld pas op 1 juli te werken, dan kan je vóór 31 december 2 weken aanvullende vakantie opnemen (en geen 4 weken aangezien je maar 6 maanden gewerkt hebt en geen 12). 

Wanneer heb ik recht op aanvullende vakantie?

Om recht te hebben op aanvullende vakantie, moet je aan 3 voorwaarden voldoen. 

1. Je vat een activiteit aan of hervat een activiteit na een stopzetting of volledige opschorting van je arbeidsovereenkomst.

Bijvoorbeeld:

 • Je komt pas van school en vindt werk.

 • Je was volledig werkloos en gaat terug aan de slag.

 • Je stapt over van de overheid naar de privésector. 

 • Je werkte deeltijds en begint voltijds te werken.

 • Je nam voltijds ouderschapsverlof of tijdskrediet en gaat terug aan de slag. 

 • Je was zelfstandig en wordt loontrekkend.

2. Je doorloopt een aanloopperiode van 3 maanden.

Je krijgt pas aanvullende vakantie als je in de 12 maanden na de aanvatting of hervatting van je activiteit minstens 3 maanden (90 kalenderdagen) gewerkt hebt.

 • Deze 3 maanden moeten in een en hetzelfde kalenderjaar vallen. Is die niet het geval, dan moet je in het nieuwe kalenderjaar nog eens opnieuw 3 maanden doorlopen.

 • Voor de berekening van de 3 maanden wordt rekening gehouden met dagen waarop je gewerkt hebt en met inactiviteitsdagen die gelijkgesteld worden met arbeid. 

 • Het is niet nodig dat je gedurende de 3 maanden ononderbroken werkte en je mag ook deeltijds gewerkt hebben. 

3. Je gewone vakantie is uitgeput.

Hoe vraag ik aanvullende vakantie aan?

 • Ben je een bediende?
  • Vraag aanvullende vakantie aan bij je werkgever. Je kan dit mondeling doen, schriftelijk of via een bedrijfsformulier.
  • Meer info voor bedienden vind je op socialsecurity.be.
 • Ben je een arbeider of niet-zelfstandige kunstenaar?

Ook interessant

 • Wil je meer info over aanvullende vakantie? Surf naar de website van de Rijksdienst voor Jaarlijke Vakantie: rjv.fgov.be.
 • Ben je jonger dan 25 en heb je in het jaar dat je afstudeerde minstens een maand gewerkt? Dan heb je recht op jeugdvakantie.