U bent hier

Aanvullende vakantie

Heb je dit jaar geen recht op vakantie omdat je het jaar ervoor niet gewerkt hebt? Bijvoorbeeld omdat je pas van school komt of werkloos was? Geen nood: dankzij aanvullende vakantie krijg je toch 4 weken betaalde vakantie. 

In de privésector heb je enkel recht op 4 weken betaalde vakantie als je het jaar ervoor 12 maanden gewerkt hebt.

Aangezien dit nadelig is -als je bijvoorbeeld pas afgestudeerd bent of een tijd werkloos was- bedacht de overheid het systeem van aanvullende vakantie. 

Wat houdt aanvullende vakantie in?

Dankzij aanvullende vakantie krijg je 4 weken betaalde vakantie, ook al heb je het jaar ervoor niet gewerkt. Deze vakantie wordt -net zoals de gewone vakantie- gedekt door het vakantiegeld. 

Let wel: het aantal dagen aanvullende vakantie dat je krijgt, staat in verhouding tot het aantal maanden dat je al gewerkt hebt. 

Begin je bijvoorbeeld pas op 1 juli te werken, dan kan je vóór 31 december 2 weken aanvullende vakantie opnemen (en geen 4 weken aangezien je maar 6 maanden gewerkt hebt en geen 12). 

Wanneer heb ik recht op aanvullende vakantie?

Om recht te hebben op aanvullende vakantie, moet je aan 3 voorwaarden voldoen. 

1. Je start met werken of herstart met werken na een stopzetting of volledige opschorting van je arbeidsovereenkomst

Bijvoorbeeld:

 • Je komt pas van school en vindt werk.

 • Je was volledig werkloos en gaat terug aan de slag.

 • Je stapt over van de overheid naar de privésector. 

 • Je werkte deeltijds en begint voltijds te werken.

 • Je gaat terug aan de slag na voltijds ouderschapsverlof of tijdskrediet. 

 • Je wordt loontrekkend nadat je zelfstandig was.

2. Je hebt minstens 3 maanden gewerkt

Je krijgt pas aanvullende vakantie als je in de 12 maanden na het starten of herstarten minstens 3 maanden (90 kalenderdagen) gewerkt hebt.

Deze 3 maanden moeten in een en hetzelfde kalenderjaar vallen.

3. Je gewone vakantie is uitgeput.

Hoe vraag ik aanvullende vakantie aan?

 • Ben je een bediende?
  Vraag aanvullende vakantie aan bij je werkgever. Je kan dit mondeling doen, schriftelijk of via een bedrijfsformulier.
 • Ben je een arbeider of niet-zelfstandige kunstenaar?
  Download het aanvraagformulier voor aanvullende vakantie, vul het in, laat een deel invullen door je werkgever en bezorg het aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Ook interessant

 • Wil je meer info over aanvullende vakantie? Surf naar de website van de Rijksdienst voor Jaarlijke Vakantie: rjv.fgov.be.
 • Ben je jonger dan 25 en heb je in het jaar dat je afstudeerde minstens een maand gewerkt? Dan heb je recht op jeugdvakantie.