Recht op vakantie als ik pas werk

De overheid voorziet enkele maatregelen waardoor je in het eerste jaar dat je werkt al recht hebt op vakantie.

Je werkt bij de overheid

Werk je bij de overheid, dan krijg je onmiddellijk een aantal vakantiedagen.

Je werkt in de privésector

In de privésector heb je enkel recht op vier weken betaalde vakantie, als je het jaar ervoor voldoende hebt gewerkt.

Om ervoor te zorgen dat je tijdens het eerste jaar dat je werkt, toch kan genieten van vier weken betaalde vakantie, voorziet de overheid twee maatregelen.

  • Aanvullende vakantie: als je je werk aanvat of hervat en minstens drie maanden hebt gewerkt.
  • Jeugdvakantie: als je jonger dan 25 bent en in het jaar dat je afstudeerde minstens een maand hebt gewerkt.