Niveaus hoger onderwijs in Vlaanderen

Het hoger onderwijs bestaat in Vlaanderen uit verschillende niveaus. We zetten ze op een rijtje en lichten ze kort toe.

Graduaatsopleidingen

Een graduaatsopleiding volg je aan een hogeschool of in het geval van verpleegkunde in een secundaire school.

Graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor.

Bachelor

Bachelor word je na het afronden van een opleiding die normaal gezien 3 academiejaren duurt. Er zijn 2 soorten bacheloropleidingen:

  • Een professionele bachelor volg je in een hogeschool en is gericht op de beroepspraktijk. Je leert de vaardigheden die je nodig hebt om een bepaald beroep uit te oefenen.
  • Een academische bachelor volg je aan de universiteit en is een theoretische en wetenschappelijke opleiding. Het doel is je voor te bereiden op een masteropleiding.

Master

Een master volg je aan een hogeschool of universiteit. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Doctor of phd

Doctor of phd is de hoogste graad in de Vlaamse diploma-ranking en wordt behaald aan een universiteit na de openbare verdediging van een proefschrift.

Wil je meer info?

Op onderwijskiezer.be lees je alles wat je moet weten over het hoger onderwijs in Vlaanderen.