U bent hier

Wat moet ik weten als ik een studentenjob doe?

Ga je aan de slag als jobstudent? We zetten de belangrijkste info rond studentenarbeid voor jou op een rijtje.

Klap alles open
Hoeveel mag ik werken zonder dat ik sociale bijdragen moet betalen?
 • Werk je als jobstudent met een studentenovereenkomst? Dan mag je 475 uur per jaar werken zonder dat jij en je werkgever sociale bijdragen moeten betalen op je loon. Het maakt niet uit of je tijdens de zomervakantie werkt of tijdens het schooljaar. 
 • Op student@work.be vind je meer info, kan je nagaan hoeveel uren je nog over hebt en kan je een attest afdrukken waarop het resterend aantal uur vermeld staat. Veel werkgevers vragen naar dit attest omdat ze zo zeker weten dat jouw uren nog niet opgebruikt zijn.
Wanneer mag ik een studentenjob doen?
 • Om een studentenjob te kunnen doen via een studentenovereenkomst, moet je aan drie voorwaarden voldoen:
  • je bent minstens 15 jaar oud,
  • je zit minstens in het derde jaar secundair, en
  • je volgt onderwijs met volledig leerplan.
 • Opgelet:
  • Werk je al meer dan 12 maanden, volg je avondschool of onderwijs met beperkt leerplan, of doe je een onbezoldigde stage die deel uitmaakt van je studieprogramma?
  • Dan kan je géén studentenjob doen via een studentenovereenkomst. Je kan enkel een studentenjob doen via een gewone overeenkomst, maar dit is minder voordelig voor jou en je werkgever.
Ik studeer binnenkort af. Mag ik nog een studentenjob doen?

In principe niet. Een studentenjob is voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je geen student meer en kan je dus geen studentenjob meer doen. 

Er is wel één uitzondering: studeer je af in juni, dan mag je nog een studentenjob doen in de zomervakantie tot 30 september. Behaal je in juni je diploma, dan aanvaardt de RSZ dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Let wel: als je na afloop van je studentenjob onmiddellijk bij dezelfde werkgever als gewone werknemer aan de slag gaat, moet de aard van je gewone job duidelijk verschillen van die van je studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat je werkgever de studentenjob gebruikt als een proefperiode voor de gewone job. Op student@work.be vind je meer info

Wat als ik deeltijds onderwijs volg?

Volg je deeltijds onderwijs? Dan kan je enkel een studentenjob doen via een studentenovereenkomst als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je bent minstens 15 jaar oud zijn en zit minstens in het derde jaar secundair.
 • Je werkt enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent.
 • Je werkt niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst. Opgelet: van zodra je 1 dag gewerkt hebt, mag je dat jaar geen studentenjob meer doen.
 • Je bent niet verbonden met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO's,
 • Je ontvangt geen werkloosheidsuitkeringen.
Hoeveel ga ik verdienen?

Als je met een studentenovereenkomst werkt, heb je in principe recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers in het bedrijf. We geven enkele basisprincipes:

 • Je hebt recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers van het bedrijf met dezelfde functie. Dit is het minimumloon dat vastligt in de CAO van de sector waartoe het bedrijf behoort.
 • Is er geen CAO die bepaalt wat het minimumloon is, dan heb je recht op het gewaarborgdminimuminkomen als je minstens 1 maand als jobstudent werkt. De hoogte van het gewaarborgd minimuminkomen is afhankelijk van je leeftijd. 
 • Doe je overuren, dan moet je extra betaald worden. Overuren gepresteerd op zon- en feestdagen moeten dubbel betaald worden.
 • Je loon moet duidelijk vermeld worden in je studentenovereenkomst. Als je loon niet op voorhand kan vastgesteld worden, moet de manier waarop het loon berekend wordt, toegelicht worden. Je studentenovereenkomst moet ook het tijdstip bevatten waarop je zal uitbetaald worden.
Wat zijn mijn werkuren?
 • In de regel mag je maximum 8 uur per dag werken in een 6-daagse werkweek en 9 uur in een 5-daagse werkweek. Per week mag je maximum 40 uur werken.
 • Er bestaan wel uitzonderingen in verschillende sectoren. In de horecasector mag je bijvoorbeeld 11 uur per dag werken en 50 uur per week.
 • Ben je jonger dan 18? Dan is het bij wet verboden om meer dan 8 uur per dag te werken en overuren te doen (behalve in bepaalde uitzonderlijke gevallen).
 • Je hebt ook recht op een pauze. Wanneer en hoelang hangt af van je leeftijd.
  • Ben je jonger dan 18? Dan heb je recht op:
   • een half uur als je langer dan 4,5 uur werkt zonder onderbreking,
   • een uur als je langer dan 6 uur werkt zonder onderbreking.
  • Ben je 18 of ouder? Dan heb je recht op een pauze als je meer dan 6 uur werkt. In principe duurt deze pauze minstens 15 minuten (tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst een andere duur bepaalt).
Moet ik belastingen betalen als ik een studentenjob doe?

Nee, tenzij je meer verdient dan een bepaald bedrag. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. Op studentatwork.be vind je de laatste stand van zaken. Algemeen gesteld mag je vrij veel verdienen als jobstudent vooraleer je hiervoor het jaar erna belastingen moet betalen.

Wil je meer info over jouw specifieke situatie? Bel naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 57 257 57 (elke werkdag van 8 tot 17 uur).

Moeten mijn ouders belastingen betalen als ik een studentenjob doe?

Nee, tenzij je zoveel verdient dat je niet meer 'ten laste' bent van je ouders. De grensbedragen waarbij je niet meer ten laste bent, veranderen elk jaar.

Op studentatwork.be vind je de laatste stand van zaken. Algemeen gesteld mag je vrij veel verdienen vooraleer je ouders hiervoor het jaar erna meer belastingen moeten betalen.

Wil je meer info over jouw specifieke situatie? Bel naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 57 257 57 (elke werkdag van 8 tot 17 uur).

Kan ik mijn kinderbijslag verliezen door studentenarbeid?

We belichten de regels voor wie in Vlaanderen woont.

 • Werk je als jobstudent via een studentenovereenkomst? Dan behoud je je kinderbijslag op voorwaarde dat je maximaal 475 uren per jaar werkt.
 • Werk je als jobstudent via een gewone arbeidsovereenkomst? Dan behoud je je kinderbijslag op voorwaarde dat je maximaal 80 uren per maand werkt. Werk je meer dan 80 uur in een maand, dan valt je recht op kinderbijslag voor die maand weg. 

Wil je meer weten over je kinderbijslag (officiële naam: groeipakket)? Neem contact op met je uitbetaler.  

Kom ik in aanmerking voor premies als ik een arbeidsbeperking heb en een studentenjob doe?

Ja, je kan bij VDAB het recht op ondersteunende maatregelen aanvragen als je een studentenjob hebt gevonden. We vertellen je hoe het werkt

Waar vind ik meer info?

 • Surf naar studentatwork.be. 
  • Je vindt er alles wat je moet weten in mensentaal en kan er berekenen hoeveel uur je nog mag werken als jobstudent zonder sociale bijdragen te moeten betalen.
  • Bovendien kan je er een attest afdrukken waarop het resterend aantal uur vermeld staat. Veel werkgevers vragen naar dit attest. Zo weten ze zeker dat jouw uren nog niet werden opgebruikt. 
 • Bel naar het contactcenter 02 509 59 59 (elke werkdag van 7.00 tot 20.00 uur).