Aan de slag met een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming

Ontvang je een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap van FOD sociale zekerheid, en wil je graag aan de slag? Ontdek wat en hoe. 

We begeleiden je gratis met onze partners om een job te vinden. Bekijk wat de begeleiding inhoudt.

Gevolgen voor je tegemoetkoming

Als je een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming ontvangt en aan de slag gaat, vraag je je wellicht af wat de mogelijke gevolgen zijn voor je tegemoetkoming. 

We merken in de praktijk dat werken loont.

Wil je de impact weten van werk op je tegemoetkoming? Neem contact op met FOD Sociale Zekerheid om je persoonlijke situatie in kaart te brengen.

Enkele algemene principes

  • De eerste drie maanden dat je werkt, behoud je je volledige tegemoetkoming. Je krijgt dan je loon én je tegemoetkoming. 
  • Je tegemoetkoming begint pas te dalen in het jaar nadat je begint te werken. Begon je bijvoorbeeld te werken in 2022, dan daalt je tegemoetkoming pas vanaf 2023.

Belangrijk om te weten

  • Je hoeft niet meteen voltijds te werken. Je kan ook deeltijds werken (minimum vier uur per week).
  • Heb je werk gevonden? Meld dit binnen de drie maanden aan FOD Sociale Zekerheid via dit contactformulier. Het FOD herberekent je tegemoetkoming. 
  • Heb je een job gevonden, maar blijkt het toch niet te lukken?
    • Stop je binnen de eerste drie maanden van je tewerkstelling, dan hoef je niks te doen. Je ontvangt je volledige tegemoetkoming. 
    • Stop je na meer dan drie maanden, dan moet je opnieuw een aanvraag doen bij FOD Sociale Zekerheid om een tegemoetkoming aan te vragen. 

Meer info 

Wil je meer info over de invloed van werken op je inkomensvervangende of integratietegemoetkoming? Lees het artikel 'Loont het om te werken?'.