Ga na of je recht hebt op outplacement

Als je ontslagen bent, moet je werkgever je onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden. Ben je 45 jaar of ouder, dan kan het zijn dat je verplicht bent om outplacement te volgen.

Wat houdt outplacement in?

 • Outplacement houdt in dat je in opdracht van je werkgever wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Het gaat om:
  • administratieve steun
  • het opmaken van een persoonlijke balans
  • psychologische begeleiding
  • hulp bij het vinden van jobs
  • begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job
 • Werk je tijdens je opzegtermijn? Dan wordt je outplacement als sollicitatieverlof beschouwd.
 • Krijg je een opzegvergoeding (=verbrekingsvergoeding) en betaalt je werkgever je outplacement? Dan mag hij 4 weken van je opzegvergoeding inhouden om je outplacement betalen als je opzegvergoeding een periode van minstens 30 weken dekt. Betaalt het Sociaal Interventiefonds je outplacement, dan wordt er niks afgehouden van je opzegvergoeding.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Je hebt in twee situaties recht op outplacement.

1. Je bent ontslagen en beantwoordt aan een aantal voorwaarden

Ben je ontslagen, dan heb je recht op outplacement als je aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 • Je hebt een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minstens 30 weken.

Heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken? Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze 3 voorwaarden beantwoordt:

 • je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 • je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

2. Je werkgever beëindigde je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht

Ben je arbeidsongeschikt, dan kan je werkgever je vragen om een re-integratietraject te doen. Tijdens dit traject gaat een preventieadviseur of arbeidsgeneesheer na of je blijvend arbeidsongeschikt bent.

Ben je blijvend arbeidsongeschikt, dan heeft je werkgever het recht om je arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van medische overmacht.

Beëindigt hij je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht, dan moet hij binnen de 15 dagen na het einde van je arbeidsovereenkomst outplacementbegeleiding aanbieden. Jij moet op jouw beurt binnen de 4 weken een seintje geven aan je werkgever dat je de outplacementbegeleiding wil volgen.

Je krijgt minstens 30 uur outplacementbegeleiding gedurende 3 maanden.

Let op:

 • Je werkgever is niet verplicht om je outplacement aan te bieden als je akkoord ging met het beëindigen van je overeenkomst of als je zelf de overeenkomst beëindigde.
 • Beïndigt je werkgever je overeenkomst omwille van medische overmacht, dan heb je geen recht op een opzegvergoeding, opzegtermijn of werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Wanneer ben ik verplicht om outplacement te volgen?

Ben je ontslagen en wil je een werkloosheidsuitkering ontvangen?

 • Dan ben je verplicht om outplacement te volgen als je aan deze 5 voorwaarden voldoet:
  • Je werd níet ontslagen omwille van een dringende reden.
  • Je werkte minstens één jaar ononderbroken bij je werkgever.
  • Je werkte bij een werkgever uit de privésector.
  • Je hebt een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken.
  • Je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar oud.
 • Beantwoord je aan deze voorwaarden en biedt je werkgever je geen outplacement aan? Volg dan deze stappen:
  • Stel hem via een aangetekende brief in gebreke. Doe dit binnen de 45 dagen na het einde van je opzegtermijn (als je een opzegtermijn hebt) of binnen de 45 dagen na het einde van je arbeidsovereenkomst (als je een opzegvergoeding krijgt).
  • Heeft je werkgever je een maand nadat je hem in gebreke stelde nog altijd geen outplacement aangeboden? Contacteer een van onze experts. De expert zorgt ervoor dat je outplacement kan volgen die betaald wordt door VDAB. 

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht en wil je een werkloosheidsuitkering ontvangen?

 • Dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht om je gedurende een bepaalde periode in te schrijven bij deze tewerkstellingscel. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Meer info over de voorwaarden om je in te schrijven in de tewerkstellingscel vind je op werk.be.
 • Ben je ingeschreven bij de tewerkstellingscel, dan ben je verplicht om de outplacementbegeleiding te volgen die de tewerkstellingcel jou aanbiedt. Doe je dit niet of werk je niet goed mee, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Meer info over je rechten en plichten bij een herstructurering vind je op rva.be.

  Ook interessant

  • Heb je een vraag over outplacement? Neem contact op met onze experts.
  • Ben je niet tevreden over de outplacement die je krijgt?
   • Bespreek dit met het outplacementkantoor en zoek samen naar een oplossing.
   • Levert dit niet het gewenste resultaat op? Contacteer je uitbetalingsinstelling. Zij kan je meer info geven over je rechten en plichten. Stop in ieder geval niet zomaar met je outplacementbegeleiding, want dat kan gevolgen hebben voor je uitkering.
   • Als je dat wenst, kan je ook een klacht indienen. Je kan dit via VDAB doen of Federgon (als je outplacementkantoor lid is van Federgon).