U bent hier

Hoe ga ik in beroep tegen de beslissing van de Controledienst?

mensen

Ben je het niet eens met de sanctie die de Controledienst je oplegt? Dan kan je in beroep gaan tegen de beslissing van de Controledienst. We geven tekst en uitleg.

Belangrijk om te weten

Vooraleer je de stap zet om in beroep te gaan, neem je best eerst contact op met je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Zij kunnen je op basis van je persoonlijke situatie extra informatie en raad geven. 

Veelgestelde vragen

Binnen welke termijn kan ik in beroep gaan?
 

Als de beslissing

Dan bedraagt de termijn

Vanaf

Betekend is (= met de post verzonden)

3 maanden*

Vanaf de dag waarop je de brief ontving (in principe de dag na de verzendingsdatum)

Niet betekend is

3 maanden*

Vanaf de dag waarop je de beslissing te weten kwam

 

*Is de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan kan je ook nog beroep instellen op de eerstvolgende werkdag.

Hoe kan ik in beroep gaan?

Je kan in beroep gaan:

  • door een verzoekschrift neer te leggen op de griffie van de arbeidsrechtbank, of
  • door een verzoekschrift aangetekend te verzenden naar de arbeidsrechtbank.

Om geldig te zijn moet het verzoekschrift gedateerd en ondertekend zijn en de volgende vermeldingen bevatten:

  • je naam en voornaam
  • je adres
  • je rijksregisternummer
  • de datum en het dossiernummer van de beslissing van de Controledienst, en
  • een samenvatting van de redenen waarom je deze beslissing betwist

Moet ik aanwezig zijn op de rechtbank?

Je hebt twee mogelijkheden. Je kan:

  • persoonlijk verschijnen, of
  • je laten vertegenwoordigen door een advocaat, een vakbondafgevaardigde, een bewindvoerder of je echtgenoot of een bloed- of aanverwant. Laat je je vertegenwoordigen door een afgevaardigde van je vakbond, je echtgenoot of een verwant, dan moet deze persoon in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht (artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek).

Moet ik de proceskosten betalen?

VDAB betaalt, in principe, altijd de proceskosten, zelfs als je beroep ongegrond wordt verklaard (artikel 1017 van het Gerechtelijk wetboek).

Er is wel één uitzondering: oordeelt de rechter dat je beroep roekeloos of tergend is, dan betaal je zelf de proceskosten. Een beroep is roekeloos of tergend als je weet dat de beslissing van VDAB onbetwistbaar is en als je dan toch te kwader trouw beroep instelt.

Opgelet: VDAB betaalt slechts de proceskosten in strikte zin, namelijk: de rechtsplegingsvergoeding. Laat je je bijstaan door een advocaat, dan moet je zelf zijn ereloon betalen.

Blijf ik best ingeschreven als werkzoekende als ik in beroep ga?

Ja, je blijft best ingeschreven als werkzoekende wanneer je in beroep gaat. Ben je niet ingeschreven, dan zullen de eventuele achterstallige uitkeringen niet betaald worden als de arbeidsrechtbank je in het gelijk stelt. 

Verder is het ook belangrijk dat je je controlekaart invult en aan je uitbetalingsinstelling bezorgt.
 

Wil je meer informatie of heb je nog vragen?

Neem contact op met je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).