U bent hier

Learn4Job: Erkenning van de opleiding voor werkzoekenden aanvragen

Opgelet: Volg altijd alle stappen (stap 1, stap 2, stap 3)

Stap 1  : Wat je vooraf moeten weten

 • De aanvraag gebeurt uitsluitend via het aanvraagformulier en moet minimaal 4 weken voor de start van de opleiding worden verstuurd
 • De erkenningscriteria zijn uniform over de provinciegrenzen heen. 
  De interpretatie van de dossiers die worden ingediend bij VDAB kan echter wel verschillen afhankelijk van de provincie en regio tengevolge verschillende arbeidsmarktsituaties.
 • VDAB gebruikt volgende criteria voor het al dan niet erkennen van een opleiding : 
  • Arbeidsmarktgerichtheid van de aangeboden opleiding : Is het profiel van de vooropgestelde opleiding een knelpunt op de betrokken arbeidsmarkt
  • Verhouding arbeidsmarktreserve/vacatureaanbod
  • Is er een regionale behoefte / spreiding, rekeninghoudend met de streek van tewerkstelling (kan dus provincieoverschrijdend zijn)
  • Complementariteit op het reguliere aanbod : vormt de aangeboden opleiding een meerwaarde en verruiming van het bestaande aanbod bij VDAB en op de markt
  • Organisatie van de opleiding :
   - Doelgroep : oog voor kansengroepen, kwetsbare groepen, risicogroepen...
   - Doelstelling en leerdoelen
   - Programma, structuur, inhoud, methodiek
   - Werkplekleren ?
   - Resultaatsmeting, opvolging, nazorg
   - Component taal : aandeel Nederlands in de opleiding (bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant)
 • De erkenning brengt ook administratie met zich mee

Naar stap 2: Administratie