Laat als uitzendkantoor je opleiding voor werkzoekenden erkennen

Organiseer en betaal je als uitzendkantoor zelf een opleiding voor werkzoekende uitzendkrachten? Vraag een erkenning van je opleiding aan en geniet van de voordelen. 

Wat zijn de voordelen?

Als je opleiding erkend is, hebben je cursisten dezelfde rechten en plichten als cursisten die een erkende opleiding via VDAB volgen. Bovendien hebben ze recht op financiële voordelen en moeten ze tijdens de opleiding niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Aan welke criteria moet je opleiding voldoen?

VDAB houdt bij het beoordelen van je opleiding onder andere rekening met deze criteria.

  • Hoe organiseer je je opleiding: doelgroep, doelstelling, leerdoelen, programma, duurtijd, methodiek, resultaatsopvolging, nazorg...?
  • Zijn de aangeleerde competenties relevant voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in Vlaanderen of in de regio waar de opleiding plaatsvindt?
  • Vormt de opleiding een meerwaarde voor de werkzoekende cursisten in hun traject naar werk?

Hoe een erkenning aanvragen?

De organisatie die de opleiding geeft (= de uitvoerder) moet de erkenning aanvragen.

 

  1. Vraag een kwaliteitslabel aan


  2. Doe de aanvraag


  3. Beslissing door VDAB

    VDAB onderzoekt je aanvraag en informeert je over de beslissing. Wordt je opleiding erkend? Dan krijg je meer informatie over de vervolgstappen.


Wat verwachten we na de erkenning?

Is je opleiding erkend? Dan moet de organisatie die de opleiding geeft de administratie en registratie doen via Mijn loopbaan voor Partners. Lees hoe je toegang krijgt tot Mijn loopbaan voor Partners.