Home

31 deeltijdse jobs voor Basis Orthopedagoog gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 31 deeltijdse jobs voor Basis Orthopedagoog gevonden

Vind een Job

31 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Klinisch psycholoog/psychotherapeut/klinisch orthopedagoog

PRAKTIJK RELIEVE in GISTEL
time Online sinds 4 mei 2024 - Zelfstandige activiteit

Psychiater Oriëntatiecentrum

OLO-ROTONDE VZW in EDEGEM
time Online sinds 3 mei 2024 - Zelfstandige activiteit

OLO-Rotonde vzw heeft een ruim aanbod in het begeleiden van personen met een handicap en kinderen in een problematische opvoedingssituatie.
Het Oriëntatiecentrum, onderdeel van OLO, richt zich tot volwassenen van 18 tot 65 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis zoals een verstandelijke handicap, een autismespectrumstoornis, een aandachtstekortstoornis of een ontwikkelingsstoornis.Het psychodiagnostisch onderzoek gaat door in het centrum, Drie Eikenstraat in Edegem in tijdsblokken van een halve dag, door een multidisciplinair team van een maatschappelijk werker, psycholoog/orthopedagoog, psychiater, logopedist en ergotherapeut.

KERNOPDRACHT:

De psychiater:

  • is verantwoordelijk, in samenwerking met het multidisciplinair diagnostisch team, voor het stellen van een diagnose en het opstellen van het verslag betreffende het diagnostisch besluit en advies;
  • neemt deel aan de uitvoering van het diagnostisch proces 
  • is verantwoordelijk voor het implementeren van de psychiatrische visie binnen het multidisciplinair onderzoek; het delen van zijn kennis, ervaring en vaardigheden via multidisciplinair overleg en cliëntbesprekingen en draagt zo bij tot het vergroten van de kennis en de vaardigheden van de teamleden in het herkennen van psychiatrische symptomen, gedragspatronen en diagnosestelling;
  • is verantwoordelijk voor het opvolgen van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en het inwinnen of overdragen van informatie in functie van adequaat onderzoek en gerichte doorverwijzing

Zelfstandig psycholoog/systeemtherapeut Mechelen

D_LINK in MECHELEN
time Online sinds 16 januari 2024 - Zelfstandige activiteit
.

Zelfstandig eerstelijnszorg psycholoog mantelzorg

AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK in GENT
time Online sinds 3 april 2024 - Tijdelijke jobs

Binnen AZ Sint-Lucas werken we met enkele partners samen aan het optimaliseren van begeleiding en support van patiënten en mantelzorgers die met ziek-zijn worden geconfronteerd.

We erkennen dat extra steun bij chronisch of ernstig ziek-zijn een meerwaarde vormt om als persoon verdere stappen te ondernemen.

Samen met de eerstelijnspsycholoog wil AZ Sint-Lucas een begeleidingsaanbod uitdiepen en voorzien in psycho-educatie en support voor mantelzorgers van patiënten met Parkinson via groepssessies.Dit begeleidingsaanbod wordt aangeboden binnen de ELP-conventie.

Wie komt in aanmerking?

- Je bent psycholoog of orthopedagoog en je onderschrijft de doelstellingen van het public healthmodel
- Je hebt aandacht voor de psychologische problemen bij neurologische of psychische kwetsbaarheid en de effecten bij de patiënt en de mantelzorger
- Je hebt ervaring met groepsbegeleiding, psycho-educatie en neurodegeneratieve aandoeningen en gevolgen

Wat zijn jouw taken?

- Je staat op maandelijkse basis in voor de begeleiding en ondersteuning van patiënten of mantelzorgers via groepssessies
- Je werkt samen met de neurologen, de Parkinsonverpleegkundige en andere zorgverleners binnen ELP en in het ziekenhuis.
- Je engageert jou binnen de ELP conventie en waardeert het ziekenhuis als een vindplaats om een holistisch zorgaanbod voor de PZON (Personen met een Zorg- en/of Ondersteuningsnood) en zijn mantelzorger te ontwikkelen
- Je werkt mee aan projecten en initiatieven om de psychologische ondersteuning voor patiënten en hun mantelzorgers uit te bouwen
- Je ontwikkelt graag methodieken om zowel leren als beleving in groepsessies te optimaliseren
- Je staat in voor de administratieve opvolging van de groepssessies zodat de toegankelijkheid voor elke PZON binnen de conventie bevorderd wordt