Home

4716 jobs voor coach in de zorg gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 4716 jobs voor coach in de zorg gevonden

Vind een Job

4716 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Productieverantworodelijke | Dag

ACTIEF INTERIM in GISTEL
time Online sinds 25 november 2023 - Vaste jobs

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen en dynamisch en groeiend familiebedrijf?

Neem je graag verantwoordelijkheid op en hou jij ervan om jouw team te coachen?

Lees dan zeker verder en solliciteer NU!

Als productie supervisor ben je verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt leiden van een productiehal, waar prefab betonnen middenspanningscabines worden vervaardigd.Je stuurt een team van ongeveer 20 medewerkers aan en draagt zorg voor een soepele en veilige productieomgeving.Je rapporteert rechtstreeks aan de productiemanager.

Jouw uitdaging:

 • Leiden, motiveren en coachen van het productieteam om productiedoelen te behalen en de kwaliteit van het werk te waarborgen.
 • Plannen en organiseren van de dagelijkse productieactiviteiten binnen jouw team om een efficiënte workflow te garanderen.
 • Toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften en ervoor zorgen dat alle medewerkers veilig werken.
 • Optimaliseren van de productieprocessen en het identificeren van verbetermogelijkheden om de productiviteit en efficiëntie te verhogen.
 • Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende teams binnen de productiehal.
 • Opstellen en opvolgen van productieplanningen, rekening houdend met deadlines en klantvereisten.
 • Beheren van de voorraad van grondstoffen en materialen en ervoor zorgen dat deze tijdig worden aangevuld.
 • Toezien op de kwaliteit  en ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde normen en specificaties.
 • Rapporteren van productiegegevens, prestaties en eventuele afwijkingen aan de productiedirecteur.

Maatschappelijk assistent

STEPSTONE in BRUSSEL
time Online sinds 1 december 2023 - Vaste jobs

Je voornaamste taken kunnen als volgt gedefinieerd worden.

 • Waarborgen van de psychosociale ondersteuning:
 • Coachen van de hiërarchische lijn aan de hand van algemene acties (zoals bewustmaking en individuele coaching)
 • Instaan voor de nodige individuele coaching (door het voeren van een gesprek, analyseren van het probleem en het doorverwijzen van de persoon naar specialisten)
 • Meewerken aan bedrijfsprojecten (zoals alcoholgebruik, reaffectatie van werknemers,…)
 • Verlenen van psychosociale steun aan de slachtoffers van verschillende crisis- of conflictsituaties op het werk.
 • Zorgen voor een individuele coaching als de slachtoffer dit vraagt
 • Opvolgen van “critical incidents” (bvb.agressie, overval, tiger kidnapping, zwaar werkongeval, zelfmoord(poging) ):
 • Op het niveau van de ventilatie van de emoties van de betrokkenen:
 • Begeleiden en coachen van de buddies (eerstelijnsinterveniënt) bij de onmiddellijke interventie
 • Een eerste keer contact opnemen met het kantoor of de slachtoffers binnen de 24 uur
 • Coachen en ondersteunen van het lijnmanagement bij de aankondiging van het slechte nieuws
 • Op het niveau van de opvolging (individueel en debriefing):
 • Organiseren van een debriefing met de slachtoffers of met het kantoor en contacteren van de betrokken personen (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, verantwoordelijken)
 • Regelmatig opvolgen van de slachtoffers en/of de familie van het slachtoffer via individuele gesprekken, ze eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde externe diensten
 • Erop toezien dat de nodige externe administratieve documenten worden ingevuld en opstellen van een verslag na elk bezoek conform de voorziene documenten en verslagen
 • Sensibiliseren van de verantwoordelijken over de moeilijkheden van het slachtoffer en geven van een coaching over de gepaste houding.
 • Systematisch contact opnemen met de werknemer bij hervatting van het werk
 • Bezorgen van de nodige informatie in geval van specifieke problemen (samenstellen van de burgerlijke partij, reaffectatie) en signaleren van veiligheidsproblemen aan de betrokken diensten
 • Deelnemen aan de wachtdienst
 • Deelnemen aan preventie:
 • Aanbieden van expertise op psychosociaal vlak aan de werkgever en de werknemer
 • Sensibiliseren rond thema's zoals alcohol, verbale agressie, mobbing
 • Coachen van HR en de hiërarchische lijn over dezelfde onderwerpen
 • Actief deelnemen aan de jaarlijkse risicoanalyses in het kader van de bedrijfsbezoeken
 • Deelnemen aan Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Ondersteunen van het competence center in het kader van primaire preventie
 • Optreden als vertrouwenspersoon in het kader van de wet inzake het welzijn op het werk:
 • Begeleiden van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers om preventiemaatregelen toe te passen:
 • Deelnemen aan de uitwerking van te volgen procedures voor de werknemers die verklaren slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenste intimiteiten op het werk
 • Bezorgen van relevante gegevens voor het opstellen van het jaarverslag en de gegevens over de incidenten aan de preventieadviseur van de interne dienst
 • Geven van raad, zorgen voor de opvang van de werknemers die verklaren slachtoffe.