Home

16 jobs voor Data Protection Officer gevonden in Brussel (Regio)

Zoekopdracht

Trefwoord 16 jobs voor Data Protection Officer gevonden in Brussel (Regio)

;

Vind een Job

16 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Compliance Officer

STEPSTONE in ETTERBEEK
time Online sinds 13 april 2024 - Vaste jobs

Doel van de functie

De rol van een Compliance Officer bestaat erin ervoor te zorgen dat de voorschriften en procedures van het Agentschap van de Federale Schuld correct worden toegepast.Hij controleert de naleving en werkt de documentatie over de procedures bij.

Hij zorgt ervoor dat de organisatie legaal en ethisch handelt, zodat de reputatie en integriteit van het Agentschap worden beschermd.

De Compliance Officer treedt ook op als Data Protection Officer (DPO).

Taken

De belangrijkste taken van de Compliance Officer zijn :

 • het compliance programma binnen het Agentschap creëren en instellen ;
 • de correcte uitvoering van het programma door het personeel van het Agentschap toepassen en controleren;
 • het instellen en waarborgen van het beleid inzake de bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme ;
 • het aanspreekpunt zijn voor verzoeken i.v.m."Know Your Customer", FATCA, CRS, enz.
 • het aanspreekpunt zijn voor conformiteitkwesties met betrekking tot tegenpartijen van het Koninkrijk België;
 • het controlesysteem opzetten voor de lijst van landen en personen waarop een embargo rust en toezien op de uitvoering ervan;
 • de informatie en databanken van het Agentschap analyseren om de naleving van de wetgeving te garanderen;
 • Amerikaanse burgers identificeren en zorgen voor FATCA-rapportering in het kader van het Grootboek;
 • zorgen voor regelgevend toezicht op de verantwoordelijkheidsgebieden van de Compliance Officer en, indien nodig, de leden van de organisatie op de hoogte houden en bijwerken;
 • beheren en bijhouden van de documentatie over de regelgeving die van toepassing is op het Agentschap en zijn activiteiten, met name in fiscale zaken;
 • de verwerking van persoonsgegevens analyseren, controleren en evalueren om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd.

Data Protection Officer

STEPSTONE in SCHAARBEEK (CHRIST. SOC. ORG.)
time Online sinds 5 april 2024 - Vaste jobs

Als DPO medewerker behandel je onze juridische dossiers en word je (op termijn) verantwoordelijk als DPO die instaat voor de operationele werking betreffende privacy- en gegevensbescherming.De DPO is het aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteiten.Je bouwt verder mee aan de ontwikkeling van de Corporate Legal dienst die de CM-organisatie in staat stelt een krachtig juridisch beleid te voeren in lijn met de evoluerende noden en de wijzigende regelgeving.

Jouw verantwoordelijkheden als medewerker van het Legal team:

 • Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van onze privacy dossiers en het behandelen van privacy geschillen voor CM.Kennis en ervaring in domeinen van sociale wetgeving (in het bijzonder, ziekte- en invaliditeitswetgeving, wetgeving betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden) en samenwerkingsverbanden en vennootschapsrecht is een plus;
 • Je ondersteunt en adviseert directie en management, zowel schriftelijk als mondeling bij de juiste toepassing van de privacy wet- en de regelgeving;
 • Je vergroot je kennis over je vakgebied via studiedagen, vakliteratuur, opleidingen en zelfstudie;
 • Op termijn kan je doorgroeien om de DPO rol op te nemen;
 • Als DPO treed je op als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit bij de verwerking persoonsgegevens die als een hoog risico ge dentificeerd werd of bij een datalek;
 • Als DPO kijk je toe op de naleving van de AVG en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke privacy- en gegevensbeschermingsbepalingen;
 • Als DPO zorg je voor een continue bewustmaking en opleiding van het personeel dat betrokken is bij de verwerking en de audits die in het kader van privacy- en gegevensbescherming worden uitgevoerd.