Home

331 jobs voor digital content marketeer gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 331 jobs voor digital content marketeer gevonden

Vind een Job

331 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Social Media Marketing Manager

STEPSTONE in LA HULPE
time Online sinds 18 april 2024 - Vaste jobs

Position Overview:

The Social Media Marketing Manager will be responsible for managing the social media channels for Lavafields brands (Riviera & Bar, Fri.Fri) and distribution brands (Mill, Bissell).You will liaise with the marketing teams to understand the marketing and promotions calendar, brainstorm content ideas, provide input to the creative production process, post the content, and measure the impact of social media campaigns.As a part of the digital marketing team, you will own paid social media campaigns and be responsible for the impact and ROAS (Return On Ad Spend).

Key Responsibilities:

Strategy and Planning:

  • Develop comprehensive social media strategies aligned with business goals.
  • Utilize data-driven insights to increase visibility, engagement, and traffic.

Content Creation and Management:

  • Curate and create engaging content across various platforms.
  • Maintain a consistent posting schedule using scheduling tools.

Audience Engagement and Community Building:

  • Respond to comments, questions, and messages promptly.
  • Foster meaningful connections to strengthen brand loyalty and community engagement.

Monitoring, Analysis, and Optimization:

  • Track key metrics to gauge performance and inform strategic decisions.
  • Optimize campaigns and content based on insights from analytics tools.

Campaign Development and Collaboration:

  • Create and manage promotional campaigns to drive specific actions.
  • Collaborate with cross-functional teams for cohesive brand messaging and execution.

Digital content creator

TALENTUS in BRUGGE
time Online sinds 19 april 2024 - Vaste jobs
De digital content creator waar onze klant naar op zoek is, zal verantwoordelijk zijn voor het creëren van opvallende en creatieve content die het bedrijf weerspiegelt.Dit zal je doen in samenwerking met de content marketeer en de collega’s die gespecialiseerd zijn in het grafische aspect.Daarnaast kan je onderstaand nalezen hoe je takenpakket er verder uitziet:Je ontwikkelt een resultaatgerichte strategie voor de sociale media, rekening houdend met de doelstelling van het bedrijf;Dankzij jouw betrokkenheid bij de dagelijkse werking van het bedrijf en de informatie die je krijgt van de stakeholders, kan je relevante content maken;Interesse tonen in de trends van de workwear sector;Elk idee kan jij omzetten naar interessante storytelling, bijvoorbeeld via foto’s, visuals of video’s;De content die je creëert kan zowel geplaatst worden op de website, sociale media als in de nieuwsbrieven;In de uitwerking van jouw content houd je rekening met de verschillende doelgroepen;De technische informatie kan je op een duidelijke manier communiceren;Je zet volop in op brand awareness door out of the box te denken en te handelen, alsook creëer je entertainment ideeën;De communicatiekanalen zal jij beheren en je analyseert, samen met de digital performance marketeer, de comments, shares en likes;Samen met de content marketeer maak je websitepagina’s en mailings op.Bedrijfsprofiel:Onze klant is een dynamisch en toekomstgericht bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van werkkledij.